Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան այցելեց «Ազատ Օր»ի խմբագրատուն

Շաբաթ՝ 22 Յունիս 2019ի առաւօտուն, «Ազատ Օր»ի խմբագրատուն այցելեց Արաբական Ծոցի Աստուածաշունչի Ընկերութեան ընդհանուր քարտուղար դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան։ Ան Աթէնք կը գտնուուէր Միացեալ Աստուուածաշունչի...

Գաթայի կտրումը Գոմոթինիի մէջ

­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, ­Կի­րա­կի 4 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30ին, կազ­մա­կեր­պեց տա­րե­կան ­գա­թա­յի կտրու­մը ազ­գա­յին սրա­հէն ներս։ ­Ներ­կայ էին հո­գե­ւոր...

2017-2018 կրթական տարեշրջան

Եր­կու­շաբ­թի՝ 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ին ա­ռա­ջին զան­գը հնչեց ­Ֆիք­սի «Ազ­նիւ եւ ­Ժի­րայր ­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի, «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րան­նե­րէն ներս՝ ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հա­մախմ­բե­լով...

­Հա­մազ­գա­յի­նի 21րդ ­ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղով

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Յու­նիս 2017ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին...

Մեկնարկեց Համահայկական Հիմնադրամի նուիրահաւաքը

Այս առաւօտ սկսաւ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի նուիրահաւաքը Արցախի օժանդակութեան համար, որ պիտի տեւէ մինչեւ գիշերուան ժամը 8: Բոլորս մասնակցինք եւ օժանդակենք մեր քաջարի Արցախին։ Ξεκίνησε και...

70ամեակ՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան (նկարներ)

Ե­րի­տա­սար­դա­կա­նի Օ­րո­ւան տօ­նախմ­բու­թիւ­նը գա­ղա­փա­րա­կան ուխ­տի եւ ե­րի­տա­սար­դա­կան յանձ­նա­ռու­թեան վե­րա­նո­րոգ­ման խան­դա­վառ ժա­մեր պար­գե­ւեց Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­­Միու­թեան 70ա­մեա­կի տա­րո­ւան նո­ւի­րուած ձեռ­նարկ­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան մեկ­նար­կին տօ­նախմ­բու­թիւ­նը յի­շա­տա­կե­լի թո­ւա­կան...

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ

Հայոց Ցեղասպանութեան 104ամեակ Հրաւէր՝ համայն հայութեան Կեդրոնական քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 14 Ապրիլ 2019 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի Ռազմական Թանգարան (Ռիզարի 2, մեթրօ էվանկելիզմոս) Հանդիսավար՝ ընկհ. Ալիս Ֆարաճեան Ողջոյնի խօսքեր՝ Հելլէն Կառավարութեան,...

Հ.Յ.Դ. Երիտ. Միութեան կազմակերպութեամբ Թեսաղոնիկէի հայութիւնը իր բողոքի ձայնը բարձրացուց Ատրպէյճանի...

Եր­կու­շաբ­թի՝ 27 ­Յու­լիս 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, քա­ղա­քի կեդ­րո­նը գտնո­ւող հայ­կա­կան ­Խաչ­քա­րին դի­մաց, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան»...

Թեսաղոնիկէի Տիկնաց Միութիւնը կտրեց իր գաթան

Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նաց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հի...

Հայկական տարազներու ցուցադրութիւն

Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի, «­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զուա­բա­նա­կան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ հայ մշա­կու­թա­յին միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ...
- Advertisement -