ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին կող­մէ 21 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի թո­ւա­կիր հայ­րա­պե­տա­կան գրու­թեամբ՝ 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­Ժո­ղո­վէն...

Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետներու տօն

Շաբաթ՝ 14 Հոկտեմբեր 2017ին, հայոց առաքելական Ս. եկեղեցին յիշատակեց «Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց» տօնը։ Այս առթիւ, Ուրբաթ՝ 13 Հոկտեմբեր 2017ին, առաւօտեան ժամը 8։30ին, Նէոս Գոզմոս-Ֆիքսի Ս....

Արժէքաւոր նուիրատուութիւն մը՝ «Ազատ Օր»ին

«Ա­զատ Օր»ի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քը ամ­բող­ջու­թեամբ թեր­թիս նո­ւի­րեց ընկ. ­Յով­սէ­փի գրա­դա­րա­նը, որ կը պա­րու­նա­կէ մեծ թի­ւով գիր­քեր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­ր (նկարներ)

­Յու­նա­հայ գա­ղու­թը այս տա­րի եւս ո­գե­կո­չա­կան յա­տուկ ձեռ­նարկ­նե­րով պա­տո­ւեց յի­շա­տա­կը ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան սուրբ զո­հե­րուն: Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րը, լրիւ կազ­մով եւ ինչ­պէս միշտ պար­տա­ճա­նա­չու­թեան բարձր ո­գիով, ի­րենց...

Պոլսոյ տիեզերական Պատրիարքի Թեսաղոնիկէ այցելութեան ծիրէն ներս

­Պոլ­սոյ տիե­զե­րա­կան ­Պատ­րիարք ­Վար­թո­լո­մէո­սի պաշ­տօ­նա­կան ներ­կա­յու­թեան ա­ռի­թով ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցան շարք մը ե­լոյթ­ներ, ո­րոնց հրա­ւի­րո­ւե­ցան ներ­կայ ըլլ­լա­լու նաեւ շրջա­նի հայ հա­մայն­քի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ ­Նա­հան­գա­պե­տա­րա­նի նոր շէն­քի...

Հանդիպումը Հ.Հ. դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի հետ

Երեքշաբթի՝ 8 Փետրուար 2017ի երեկոյեան, փոխադարձ ծանօթացման հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Յունաստանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան նորանշանակ դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի եւ Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի...

«Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարան 2016-2017

Այն­քան հեշտ ու դիւ­րին է, երբ մեր կեան­քի ճամ­բան կ­՚ընտ­րենք ու­ղիղն ու հար­թը: ­Խի­զախ ու հա­մար­ձակ անձն է միայն, որ պի­տի մտա­ծէ, յա­նուն վա­ղո­ւան,...

Ե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն

Հ. Գթ. ­­­Խա­չի Ք­սան­թիի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղը, Ուր­բաթ՝ 3 ­­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, ազ­գա­պատ­կան սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ-ե­րի­զի ցու­ցադ­րու­թիւն մը։ Ե­րի­զի պա­րու­նա­կու­թիւ­նը մեծ մա­սով հար­ցազ­րոյց մըն էր՝ լրագ­րո­ղի...

Համազգայինի ճաշկերոյթ եւ գաթայի բաշխում

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Մ­շա­կու­թա­յին եւ Կր­թա­կան ­Միու­թեան Ա­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղը եւ «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի յանձ­նա­խում­բը ճաշ­կե­րոյթ ու գա­թա­յի բաշ­խու­մի ե­րե­կոյ կազ­մա­կեր­պե­ցին, ­Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար...

Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 100ամեակին նուիրուած կեդրոնական ելոյթ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Թեսաղոնիկէի Հայ Դատի Յանձնախումբը, «Համազգային» Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնն ու Թեսաղոնիկէի Երաժշտանոցի շրջանաւարտներու միութեան կազմակերպութիւնը ձեզ կը հրաւիրեն, Հայաստանի Հանրապետութեան Անկախութեան 100ամեակին նուիրուած...
- Advertisement -