Մենք հոս՝ բոլո՜րս վկայ

(Ընկեր ՇԱՀԱՆ ՖԱՐԱՃԵԱՆի խօսքը՝ Հայաստանի անկախութեան կերտման 99ամեակի հանդիսութեան) 1915ի ահաւոր ողբերգութենէն հազիւ երեք տարի ետք պոռթկաց հայ ժողովուրդի անընկճելի վճռակամութիւնը, որ պսակուեցաւ Մայիսեան...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի հան­դի­պու­մը յոյն ե­րես­փո­խա­նին հետ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Յու­լի­սին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի գրա­սե­նեա­կը այ­ցե­լեց եւ յանձ­նա­խում­բի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հետ տե­սակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ «­Փան­տիօ» հա­մալ­սա­րա­նի մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու դա­սա­խօս եւ յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի...

Կոմիտասեան ոգին՝ «Յակոբ Փափազեան» երգչախումբի ելոյթին — (նկարներ)

­Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թիւ­նը աշ­խար­հը ճանչ­ցաւ ­Կո­մի­տա­սով։ ­Կո­մի­տա­սի շնոր­հիւ հա­յը պահ­պա­նեց իր մշա­կոյ­թը, ազ­գա­յին-ա­ւան­դա­կան եր­գամ­տա­ծո­ղու­թեան ա­ռանձ­նա­յատ­կու­թիւն­նե­րը, նկա­րա­գի­րը, ազ­գա­յին ինք­նու­թիւ­նը։ ­Կո­մի­տա՛­սը բա­ցա­յայ­տեց հայ ժո­ղովր­դի ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ձիրքն ու...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամները այցելեցին Առաջնորդ Սրբազան Հօր

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Նո­յեմ­բեր 2017 ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նին մէջ ըն­դու­նեց Հ.Յ.Դ. ­Յունաստանի նո­րըն­տիր­ Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի այ­ցե­լու­թիւ­նը։...

Նոր տարուան եւ Ս. Ծննդեան նշումները Թեսաղոնիկէի մէջ

ԱՄԱՆՈՐԵԱՅ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ­Կի­րա­կի՝ 2 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ 2022-ի Ա­մա­նո­րեայ ս. ­Պա­տա­րա­գը, որ կա­տա­րեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս ծ....

Հայ Կապոյտ Խաչի Շրջանային վարչութեան «Սիրոյ Պազար»

Հայ Կապոյտ Խաչի «Սիրոյ Պազար» Կիրակի, 22 Մայիս 2022 առաւօտեան ժամը 11 մինչեւ 5 «Մանոս Լոիզոս» մշակութային կեդրոնէն ներս (Միխանիքի Քալիէրյիա) Հասցէ՝ Թիվոն 243, Նիքէա Պազարի...

Յու­նա­կան սկաու­տա­կան հա­մախմ­բա­պե­տա­կան ժո­ղով ­Ֆիք­սի ա­կում­բին մէջ

Յու­նաս­տա­նի սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի «­Սա­րո­նի­քոս» ընդ­հա­նուր խնա­մա­կա­լու­թեան խմբա­պե­տու­թեան կող­մէ, ­Կի­րա­կի, 13 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ­Ֆիք­սի «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մախմ­բա­պե­տա­կան 65-րդ ­հան­դի­պու­մը։...

Քսանթիի դպրոցի հանդէսը

Կի­րա­կի՝ 11 ­­Փետ­րո­ւա­րի ե­րե­կո­յեան, տեղ­ւոյն Հ. Գթ. ­­Խա­չի «Ա­րաքս» մաս­նա­ճիւ­ղի ­­վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ք­սան­թիի միօ­րեայ դպրո­ցի հան­դէ­սը, նո­ւի­րո­ւած՝ ­­Վար­դա­նանց տօ­նին։ ­­Հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րեց ­­Վար­չու­թեան...

«Ազատ Օր»ի 2020ի օրացոյցը

Հաւատարիմ մնալով տարեվերջի մեր աւանդութեան, մեր հայրենակիցներուն կը ներկայացնենք 2020ի «Ազատ Օր»ի պատի օրացոյցը, ճոխ ու գունազարդ իր էջերով: Հայկական տօնացոյցին կից՝ անոյնպէս տեղ տրուած է յունական եկեղեցական ու...

ՀԱՄԵՐԳ Թեսաղոնիկէի սիմֆոնիք նուագախումբին կողմէ

  ՀԱՄԵՐԳ Թեսաղոնիկէի սիմֆոնիք նուագախումբին կողմէ Նուիրուած Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակին Կազմակերպութեամբ՝ Թեսաղոնիկէի համերգասրահին Ելոյթը պիտի սփռուի պետական հեռատեսիլի ET-3 կայանէն, Շաբաթ՝ 24 Ապրիլ 2021, գիշերուան ժամը 10-ին։ Նուագախումբը կը ղեկավարէ խմբավար...
- Advertisement -