Ա­մառ­նային միօ­րեայ պտոյտ

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյս հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ ­­Վահ­րիճ Վրդ. ­­Ղա­րա­խա­նեա­նի, ­­Թա­ղա­կա­նու­թեանց եւ ­­Տիկ­նանց ­­Մարմ­նին, ­­Կի­րա­կի՝ 24 ­­Յու­նիս 2018ին, յա­ւարտ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մեր­գու­թեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ միօ­րեայ պտոյտ:...

Հայ Կապոյտ Խաչի այցելութիւնը՝ հելլէն խորհրդարան

Յ. Պ. Ուր­բաթ՝ 22 ­Մար­տի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մե­րուն, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ բո­լոր մաս­նա­ճիւղ­նե­րու մօտ 40 ըն­կե­րու­հի­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, չա­փա­զանց հե­տաքրք­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը...

Հանդիպում հելլէն խորհրդարանի պատգամաւոր եւ նախկին նախարար Օլղա Քեֆալոեանիի հետ

Շարունակելով հանդիպումներու իր շարքը, հելլէն քաղաքական կեանքի ներկայացուցիչներու հետ, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբի պատուիրակութիւն մը, իր գրասենեակէն ներս տեսակցութիւն ունեցաւ հելլէն խորհրդարանի պատգամաւոր...

Յունաստանի մօտ Հ. Հ. հիւպատոսուհիին ներկայութիւնը Թեսաղոնիկէ

Նկատի ունենալով Թեսաղոնիկէի մէջ գտնուող մեծ թիւով Հայաստանէն ժամանած մեր հայրենակիցները, Յունաստանի մօտ Հ.Հ. դեսպանատան եւ Թեսաղոնիկէի հայ համայնքի Թաղական Խորհուրդին համագործակցութեամբ, ամէն ամսուան...

Առաջնորդ Սրբազանը այցելեց Անթիմոս Մետրապոլիտին

Շա­բաթ՝ 20 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ...

Հա­մազ­գա­յի­նի «­­Ղա­զա­րոս ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղ

­­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­­Հա­մազ­գա­յի­նի «­­Ղա­զա­րոս ­­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղը վեր­ջին մէկ ամ­սո­ւան մէջ ու­նե­ցած է ե­րեք յա­ջող ձեռ­նարկ­նե­րու հրա­պա­րա­կա­յին գոր­ծու­նէու­թիւն՝ խան­դա­վա­ռու­թիւն յա­ռա­ջաց­նե­լով նախ իր ան­դամ­նե­րուն, ա­պա նաեւ իր...

­Գա­թա­յի օրհ­նու­թիւն՝ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Եր­կու­շաբ­թի՝ ­Յու­նո­ւար 22ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գե­ւոր ­Հո­վի­ւին, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին եւ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­րե­կո­յեան ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ա­մա­նո­րեայ ա­ւան­դա­կան գա­թա­յի կտրում,...

Հաղորդագրութիւն

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մարտ 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ըն­դա­ռա­ջե­լով «Ա­թէնք ­Քա­ղա­քի ­Վու­րու-Էվ­թաք­սիա ­Թան­գա­րան»ի տնօ­րէ­նու­թեան պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին, յա­նուն ­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նի՝ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի...

Ուշադրութիւն՝ սրահի փոփոխութիւն

Հրապարակային զրոյց Աթէնքի մէջ Արցախի ժողովուրդի դիմադրական հերոսական ոգիին եւ միջազգային ճանաչման գործառոյթի կարեւորութեան մասին կը խօսի Արցախի Հանրապետութեան մշակոյթի, երիտասարդութեան եւ զբօսաշրջութեան նախարար տոքթ. Լեռնիկ Յովհաննիսեան Խօսքերով հանդէս...
- Advertisement -