Արցախեան պատերազմի առաջին տարելիցին առիթով (Նկարներ)

­Բո­ղո­քի ցոյց Ա­թէն­քի ատր­պէյ­ճա­նա­կան դես­պա­նա­տան առ­ջեւ ­Հա­ւաք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջեւ 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ի Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ կող­մէ Ար­ցա­խի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին տա­րե­լի­ցին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան...

Հա­մալ­սա­րան նոր մուտք գոր­ծած հայ ու­սա­նող­նե­րու ընդունելութիւն Հայ Կապոյտ Խաչի...

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Կ.Խաչի Շր­ջա­նա­յին ­­վար­չու­թիւ­նը իր նստա­վայ­րը հրա­ւի­րած էր, 2020/2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի հա­մալ­սա­րա­նի մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն մէջ յա­ջո­ղած եւ այս տա­րի հա­մալ­սա­րան...

Բողոքի հաւաք եւ քայլարշաւ դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն

Արցախի պատերազմէն մէկ տարի ետք Փրկե՛նք մեր հայրենիքը Արդարութիւն պահանջե՛նք մեր ազգին համար Բողոքի հաւաք եւ քայլարշաւ դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն Հաւաքավայր՝ Սինտաղմայի հրապարակ Կիրակի՝ 7 Նոյեմբեր 2021, երեկոյեան ժամը 5.30ին Հ.Յ.Դ....

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ

Ստորեւ կը ներկայացնենք 2021-22 ուսումնական տարուան պետական համալսարաններուն մէջ մուտք գործած հայորդիներու յաջողութիւնները Այվազեան Արիս, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Աքսարէլեան Անայիս, Τμήμα Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών,...

Ա­մա­վեր­ջի հան­դէս եւ վկա­յա­կա­նաց բաշ­խում

Հ.Գ.Խ.-ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը վա­յե­լող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի մեծ ըն­տա­նի­քը, իր տնօ­րէ­նու­թեամբ, ու­սուց­չա­կան կազ­մով, ա­շա­կերտ­նե­րով եւ ծնող­նե­րով 2019-20 եւ...

«Ազատ Օր»ի մաղթանքներ

Նոր տարուան եւ Ս. Ծնունդի առիթով «Ազատ Օր»ի պաշտօնէութիւնը իր ջերմագին մաղթանքները կը փոխանցէ թերթիս բաժանորդներուն, աշխատակիցներուն, գործակիցներուն եւ հայ մամուլի պաշտօնակիցներուն: Կը մաղթենք, որ...

Խաչվերացի տօնը Գոքինիոյ մէջ — Կէլիպոլի սուրբ սպասներ վերադարձան եկեղեցի

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, փա­ռա­ւոր կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Վե­րաց­ման Ս. ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. պա­տա­րա­գին նա­խա­գա­հեց ու քա­րո­զեց, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի...

Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի տօնախմբութիւն Թեսաղոնիկէի մէջ

Կիրակի՝ 26 Դեկտեմբեր 2021-ի առաւօտեան, Թեսաղոնիկէի «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ ս.եւ անմահ պատարագ, նուիրուած՝ Ս.Ստեփանոս նախասարկաւագին եւ առաջին մարտիրոսին։ Ս. եւ անմահ պատարագը...

­Յու­շա­մա­տեա­նի յա­ջորդ աշ­խա­տա­նո­ցը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Գեր­մա­նիոյ մէջ հաս­տա­տո­ւած եւ հա­մա­հայ­կա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­ներ կա­տա­րող ­Յու­շա­մա­տեան հաս­տա­տու­թիւ­նը ­Նո­յեմ­բե­րին մէջ պիտի այ­ցե­լէ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ, յի­շո­ղու­թեան նիւ­թեր հա­ւա­քե­լու հա­մար տե­ղա­ցի հայ ըն­տա­նիք­նե­րու հա­ւա­քա­ծո­նե­րէն։ 13 եւ...

Թեսաղոնիկէի հանրակառքերու տնօրէնը ընդունեց Հայ դատի յանձնախումբի անդամները

­Թե­սա­ղո­նի­կէի հան­րա­յին փո­խադ­րա­կան հաս­տա­տու­թեան տնօ­րէն փրոֆ. Եոր­ղոս ­Քոնտ­րա­սի հրա­ւէ­րով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­ներ ­Պետ­րոս ­Հա­լա­ճեան եւ ­Սար­գիս ­Տա­կա­զեան տե­սակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցան տնօ­րէ­նին...
- Advertisement -