­Հաճ­նոյ հե­րո­սա­մար­տի 100-ա­մեա­կի յի­շա­տա­կում

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ յի­շա­տա­կո­ւե­ցաւ ­Հաճ­նոյ հե­րո­սա­մար­տի 100-ա­մեա­կը, եւ յա­ւարտ ս. պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան կա­տա­րո­ւե­ցաւ հո­գե­հանգստեան հան­դի­սա­ւոր...

ԲՈՂՈՔԻ ՀԱՒԱՔ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԲՌՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ

ԲՈՂՈՔԻ ՀԱՒԱՔ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԵՒ ԱՏՐՊԷՅՃԱՆԻ ԲՌՆՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ Հինգշաբթի 29 Հոկտեմբեր երեկոյեան ժամը 5-ին Եւրոպական Միութեան |Աթէնքի Գրասենեակներուն առջեւ Βασιλίσσης Σοφίας 2, Σύνταγμα ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΟ ΑΡΤΣΑΧ (Ναγκόρνο...

Յունաստանի հայութիւնը եւս 50.000 եւրօ նուիրաբերեց Արցախին

Ան­դուլ թա­փով յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ իր հայ­րե­նա­սի­րա­կան պարտ­քը կա­տա­րել Ար­ցա­խի մարտն­չող բա­նա­կին ու ժո­ղո­վուր­դին հա­մար հաս­տա­տո­ւած ­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ֆոն­տին։ Ինչ­պէս որ կը տե­ղե­կացնէ ­Հիմ­նադ­րա­մի...

Թեսաղոնիկէի «Մալաքեան­-Գասպարեան» դպրոցի բացում

Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցը, ­Շա­բաթ` 17 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, իր 2020-21 ու­սում­նա­կան-կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի դռնե­րը ան­գամ մը...

­­Յոյն-թրքա­կան սահ­ման­նե­րու փա­կում

Հե­տե­ւե­լով մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­կան եր­կիր­նե­րու մայր ճամ­բա­նե­րու փակ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րը, Թ­րա­կիոյ հա­յու­թիւ­նը, Եր­կու­շաբ­թի՝ 19 ­­Հոկ­տեմ­բե­րի կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տուն, ինք­նա­շար­ժե­րու հսկայ շա­րա­սիւն կազ­մած ուղ­ղո­ւե­ցաւ դէ­պի Էվ­րո­սի յոյն-թրքա­կան...

­­Հա­մերգ Ք­սան­թիի մէջ

­­Մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ, ­­Կի­րա­կի՝ 18 ­­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ք­սան­թիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մերգ նո­ւի­րուած Ար­ցա­խի հե­րո­սա­կան ժո­ղո­վու­դին։ Ե­լոյ­թը կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Ք­սան­թիի թա­ղա­յին խոր­հուր­դին կող­մէ, գոր­ծակ­ցու­թեամբ...

Թեսաղոնիկահայ երիտասարդները իրենց զօրակցութիւնը կը յայտնեն հայրենիքի եւ Արցախի բանակին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։00-էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւաք, ուր...

Բողոքի քայլարշաւ եւ ցոյց դէպի թրքական դեսպանատուն (նկարներ)

Բողոքի քայլարշաւ եւ ցոյց դէպի թրքական դեսպանատուն  Ա­թէն­քի հա­յու­թիւ­նը խուռ­նե­րամ շար­քե­րով պա­հան­ջեց Ար­ցա­խի մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը Ա­ւե­լի քան 2000 հո­գի, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան կո­չին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 14...

Յունաստանէն ցարդ 200.000 եւրօ ուղարկուեցաւ Արցախին համար

Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի վար­չու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ մարտն­չող հայ զի­նո­ւո­րի օգ­տին կա­տա­րո­ւող հա­մա­հայ­կա­կան հան­գա­նա­կու­թեան ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ապ­րող մեր...

Ժողովրդային զօրակցական հաւաք Իրաքլիոյի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի ե­րե­կո­յեան, Ա­թէն­քի ժո­ղովրդա­յին ցոյ­ցին զու­գա­հեռ, Կ­րե­տէ կղզիին մէջ ապ­րող հա­յու­թիւ­նը միաս­նա­բար հա­ւա­քո­ւե­լով Ի­րաք­լիո­յի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ, իր զօ­րակ­ցու­թեան ձայ­նը լսե­լի դար­ձուց Ար­ցա­խի մէջ...
- Advertisement -