­Յու­շա­մա­տեա­նի յա­ջորդ աշ­խա­տա­նո­ցը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Գեր­մա­նիոյ մէջ հաս­տա­տո­ւած եւ հա­մա­հայ­կա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­ներ կա­տա­րող ­Յու­շա­մա­տեան հաս­տա­տու­թիւ­նը ­Նո­յեմ­բե­րին մէջ պիտի այ­ցե­լէ ­Թե­սա­ղո­նի­կէ, յի­շո­ղու­թեան նիւ­թեր հա­ւա­քե­լու հա­մար տե­ղա­ցի հայ ըն­տա­նիք­նե­րու հա­ւա­քա­ծո­նե­րէն։ 13 եւ...

­Դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի ող­ջեր­թի ե­րե­կոյ

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի՝ ա­ւե­լի քան հինգ տա­րի­նե­րու պաշ­տօ­նա­վա­րու­թեան ա­ւար­տին, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 27 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդր. կո­մի­տէի նստա­վայ­րէն ներս տե­ղի...

Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած քա­ջա­մար­տիկ­նե­րու յի­շա­տա­կի ե­լոյթ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բին՝ Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած քա­ջա­մար­տիկ­նե­րու յի­շա­տա­կի ե­լոյթ   ­Տա­րի մը ան­ցած է Ար­ցա­խի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մէն եւ տա­կա­ւին հա­յու­թեան կոտ­տա­ցող վէր­քե­րը կը շա­րու­նա­կեն ի­րենց մռայլ...

Ար­ցա­խի հե­րոս­նե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ

Արցախի պատերազմէն մէկ տարի ետք Ար­ցա­խի հե­րոս­նե­րու յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած ե­րե­կոյ ­Շա­բաթ՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ Խ­րի­սոս­թո­մու Զ­միռ­նիս հրա­պա­րակ ­Հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն հովանաւորութեամբ՝ հայ յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց հո­գե­ւոր պե­տե­րուն ­Յա­րա­տեւ յար­գանք՝ Ար­ցա­խի պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին զո­հո­ւած հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու յի­շա­տա­կին։ ­Հայ ե­րի­տա­սարդ սե­րունդ­նե­րը կը մնան պայ­քա­րու­նակ, զո­հո­ւած հե­րոս­նե­րու ուխ­տին հա­ւա­տա­րիմ։ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ

­Թարգ­ման­չաց տօ­նը ­Գո­քի­նիոյ մէջ

Ուր­բաթ՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, նշո­ւե­ցաւ թարգ­ման­չաց ­Սուրբ վար­դա­պե­տաց տօ­նը։ ­Հարկ է նշել, թէ քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կէն...

­Կո­ղո­վագն­դա­կի իւ­րա­յա­տուկ մրցում մը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քը ժա­մա­նե­ցին ­Հա­յաս­տա­նի սայ­լա­կա­ւոր­նե­րու կո­ղո­վագն­դա­կի ֆե­տե­րա­սիո­նի մար­զիկ­նե­րը, ո­րոնք մաս­նակ­ցե­ցան մրցում­նե­րու շար­քի մը։ ­Հայ ե­րի­տա­սարդ մար­զիկ­նե­րու խում­բը, որ բաղ­կա­ցած է պա­տե­րազ­մի կամ դժբախտ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան 72-րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թիւ­նը վե­րա­հաս­տա­տեց իր ուխ­տը՝ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի ու ­Հայ դա­տի հե­տապնդ­ման բո­լո­րա­նո­ւէր պայ­քա­րին մէջ ­Շա­բաթ՝ 9 եւ ­Կի­րա­կի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան«...

Յունաստանի Հ. Կ. Խաչի 82-րդ Պատգամաւորական Ժողովը

­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի 82-րդ ­­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ­­Ժո­ղո­վը գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­­Կի­րա­կի՝ 3 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­­Զա­քա­րեան-­­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս։ ­­Ժո­ղո­վին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին Հ. Կ....

Հանգուցեալ Հ.Մ.Ը.Մ.ականներու հոգեհանգիստ

­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 3 ­Հոկ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վա­ղա­մե­րիկ Հ.Մ.Ը.Մ.-ա­կան եր­կու վաս­տա­կա­ւոր եղ­բայր­նե­րու՝ Ար­ման­տօ ­Թոր­գո­մեա­նի եւ...

Տեսնէիր՝ քէֆդ կու գար

Մ. Ք. ­Մեր ազ­գի պար­զած ներ­կա­յի անմ­խի­թար ի­րա­կա­նու­թեան մէջ, ուր գրե­թէ ա­մէն ճա­կա­տի վրայ հաս­տա­տե­լի են տե­ղա­տո­ւու­թիւ­նը, նա­հանջն ու հա­մա­տա­րած յու­սա­բե­կու­թիւ­նը, իս­կա­պէս մխի­թա­րու­թեան նշոյլ մը...
- Advertisement -