Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 102ամեակին նուիրուած առցանց տօնակատարութիւն — 28 Մայիս 1918

https://www.youtube.com/watch?v=gvIz7ATInos Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 102ամեակին նուիրուած առցանց տօնակատարութիւն - 28 Մայիս 1918 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ...

Հանրապետական Մաղթանք

Հանրապետական Մաղթանք 28 Մայիս 1918ի Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան տօնին առթիւ Ի գիտութիւն հաւատացեալ մեր ժողովուրդին այսու կը յայտարարենք, թէ...

­Ծաղ­կեպ­սակ ­Պոն­տա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կին

­Կի­րա­կի՝ 24 ­Մա­յիս 2020ին, Թ­եսա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցեղաս­պա­նու­թեան 101րդ­ ա­մեա­կի նո­ւի­րո­ւած ո­գե­կո­չու­մի եզ­րա­փա­կիչ ե­լոյ­թը։ ­Հո­գեհանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ քա­ղա­քի յու­նաց...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ­ Գո­քի­նիոյ մէջ

­Կի­րա­կի` 24 ­Մա­յիս 2020ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան։ Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց...

«­Խոր­հուրդ խո­րին»

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղե­ցին, տաս­նեակ մը եւ ա­ւե­լի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, ո­րոնք բա­րե­պաշ­տա­կան սո­վո­րու­թեան, ան­սա­սան հա­ւատ­քի, աս­տո­ւա­ծա­վախ...

Հ. Կ. Խաչի Շրջ. վարչութեան Mini Bazaar

Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ «­Մի­նի ­Պա­զար», ­Շա­բաթ՝ 30 ­Մա­յիս 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 18:00-20:30, ­ Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ...

Ակումբները կը վերաբացուին

­Մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու վար­չու­թիւն­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 ­Մա­յիս 2020էն սկսեալ, Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ստի­պո­ղա­կան եր­կամ­սեայ փա­կու­մէն ետք,...

Առ­ցանց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

­Սար­դա­րա­պա­տի հե­րո­սա­մար­տովան­մա­հա­ցած մար­տիկ­նե­րու ու­ղիովԱռ­ցանց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն նո­ւի­րո­ւած՝­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 102ա­մեա­կին ­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ....

«Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին դար­ձեալ բա­ցաւ իր դռնե­րը

­Պսակա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռաւ, ­­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը եր­կու ա­միս փակ մնա­լէ ետք, ­­Կի­րա­կի՝ 17 ­­Մա­յիս 2020ին, դար­ձեալ բա­ցին ի­րենց դռնե­րը ու վերսկ­սան...

Հ­րա­ւէր-կոչ հայ ծնող­քին

Յար­գե­լի ծնողք, Ա­հա­ւա­սիկ պա­հը ե­կաւ, որ ձեր զա­ւա­կը իր թե­ւե­րը պի­տի բա­նայ դէ­պի ու­սու­մի եւ գի­տու­թեան աշ­խար­հը եւ դպրո­ցին մէջ պի­տի սոր­վի ըլ­լալ...
- Advertisement -