­Ցա­ւակ­ցա­կան այ­ցե­լու­թիւն ­Հայ կա­թո­ղի­կէ Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րի­չին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­նիս 2021-ին, կ­.ա. ժա­մը 11:00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րուն՝ ա­տե­նա­պետ Տ. Հ­րայր...

28 ­Մա­յիս 1918-ի ­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ ­Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նին առ­թիւ ­Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք

28 ­Մա­յիս 1918-ի ­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ ­Հան­րա­պե­տու­թեան տօ­նին 103-րդ­ ա­մեա­կին առ­թիւ, ­Կի­րա­կի, 30 ­Մա­յիս 2021-ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ յըն­թացս սուրբ պա­տա­րա­գի կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հան­րա­պե­տա­կան...

28 ­Մա­յի­սի ան­կա­խու­թեան տօ­նը ­Գո­քի­նիոյ մէջ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց Ազգ. Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի տնօ­րի­նու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 30 ­Մա­յիս 2021-ին, ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս յա­տուկ կեր­պով նշո­ւե­ցաւ 28 ­Մա­յիս 1918-ի, ­Հա­յաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան տօ­նը։ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ»...

Ե­ռա­գոյ­նով լու­սա­զար­դուեցաւ Օ­մո­նիա­յի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կը

Ինչ­պէս ար­դէն ան­ցեալ ­Հինգ­շաբ­թի օ­րո­ւան մեր թի­ւով յայտ­նած էինք, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի դի­մու­մին ըն­դա­ռա­ջե­լով, Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ ­Քոս­թաս ­Պա­քո­յեա­նիս ո­րո­շած էր հայ­կա­կան Ե­ռա­գոյ­նով լու­սա­զար­դել...

­Գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 30 ­Մա­յի­սին, յու­նա­հա­յոց թե­մի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 103-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած գո­հա­բա­նա­կան մաղ­թանք եւ Ե­ռա­գոյն դրօ­շի օրհ­նու­թիւն։ Ա­թէն­քի «Ս....

Հ.Յ.Դ. ե­րի­տա­սարդ­նե­րու բո­ղո­քի ցոյ­ց Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նու­թեան առ­ջեւ

Ա­թէն­քի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պա­նու­թեան առ­ջեւ, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 26 ­Մա­յի­սի ե­րե­կո­յեան, բո­ղո­քի հա­ւաք մը կազ­մա­կեր­պե­ցին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ան­դամ­նե­րը, դա­տա­պար­տե­լու հա­մար Ատր­պէյ­ճա­նի սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը։ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան...

Ա­թէն­քի «Օ­մո­նիա» կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կը կը լու­սա­զար­դո­ւի հայ­կա­կան գոյ­նե­րով

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 103-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, Ուր­բաթ՝ 28 ­Մա­յի­սին, Ա­թէն­քի կեդ­րո­նա­կան «Օ­մո­նիա»ի հրա­պա­րա­կի տպա­ւո­րիչ շատ­րո­ւա­նը եւ ջրա­ւա­զա­նը պի­տի լու­սա­զար­դո­ւին հայ­կա­կան Ե­ռա­գոյ­նի՝ կար­միր, կա­պոյտ, նարն­ջա­գոյն...

Պաշտօնական այցելութիւն Աթէնքի քաղաքապետին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Մա­յիս 2021-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը՝ գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ ­Քոս­թաս ­Պա­քոեա­նի­սին։ Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան...

Մասնակցութիւններ՝ Պոնտացիներու ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակի ելոյթներուն

Հ.Յ.Դ. Հայ դատի յանձնախումբի եւ Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական միութեան ներկայացուցիչներ ներկայ գտնուեցան ելոյթներուն եւ ողջոյնի խօսքերով ու դափնեպսակներու զետեղումով յարգեցին Պոնտացիներու ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը Ա­թէն­ք Անց­նող եր­կու...

Յունահայութիւնը նշեց Ս. Զատկուան տօնը

­Շա­բա­թա­վեր­ջին, հա­մա­ճա­րա­կի պայ­ման­նե­րուն տակ, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին նշո­ւե­ցաւ Ս. ­Յա­րու­թեան եւ Ս. ­Զատ­կո­ւան տօ­նը։ ­Յու­նա­հա­յու­թիւ­նը եւս՝ Ա­թէն­քի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ Թ­րա­կիոյ բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս հան­դի­սա­ւոր...
- Advertisement -