Դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան կը զեկուցէ յոյն երեսփոխաններուն

­Հինգ­շաբ­թի՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ե­րես­փո­խան­նե­րուն...

Յունաստանի քաղաքապետութիւնները զօրավիգ կը կանգնին Արցախին

­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նա­կան միու­թիւ­նը (ΚΕΔΕ) բա­նա­ձեւ քո­ւէար­կեց, ո­րով կը դա­տա­պար­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձար­ձակ յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ եւ ­Թուր­քիոյ մի­ջամ­տու­թիւ­նը հա­կա­մար­տու­թեան մէջ։ ­Բա­նա­ձե­ւը կը շեշ­տէ ­Հա­յաս­տա­նի...

Յունաստան ետ կը կանչէ Ատրպէյճանի մէջ իր դեսպանը

Յունաստանի Արտաքին գործոց նախարարութիւնը բուռն կերպով կը բողոքէ Ատրպէյճանի անհիմն պնդումներուն դէմ Չորեքշաբթի՝ 7 Հոկտեմբեր 2020-ին, Յունաստանի Արտաքին գործոց նախարարութիւնը հրապարակեց հետեւեալ յայտարարութիւնը։ «Որպէս շարունակութիւն Ատրպէյճանի...

­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը կը քննէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր­ներու սառեցումը

­Յու­նա­կան «Real.gr» կայ­քէ­ջը, իր ե­րէ­կո­ւան լրա­տո­ւու­թեան մէջ տե­ղե­կու­թիւն կը փո­խան­ցէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ նոր զար­գա­ցում­ներ յա­ռա­ջա­ցու­ցած է յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի աշ­խա­տանքմ­նե­րուն, յատ­կա­պէս ­Յու­նաս­տա­նի...

Նոր միջոցառումներ՝ ամբողջական փակման առաջքը առնելու համար

Ատ­տի­կէի նա­հան­գը եւ Ա­թէնք քա­ղա­քը թա­գա­վա­րա­կի լուրջ տա­րած­ման վտան­գին տակ կը գտնո­ւին։ ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նոր սեղ­մում­ներ յայ­տա­րա­րեց, ո­րոնք ի զօ­րու դար­ձած են Եր­կու­շաբ­թի՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն,...

Թագավարակի տարածումը Աթէնքի մէջ լուրջ մտահոգութիւններ կը ստեղծէ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը գոր­ծադ­րու­թեան մէջ դրաւ ա­ւե­լի խիստ կա­նոն­ներ, ա­ռաջ­քը առ­նե­լու հա­մար թա­գա­վա­րա­կի հետզ­հե­տէ տա­րա­ծո­ւող վտան­գին, յատ­կա­պէս Ատ­տի­կէի շրջա­նին հա­մար, որ լուրջ...

Յունաստանի վարժարանները կը վերաբացուին 14 Սեպտեմբերին

Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րար ­­Նի­քի ­­Քե­րա­մէոս յայ­տա­րա­րեց, թէ ­­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 14 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին։ ­­Միջ­նա­խա­րա­րա­կան մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, կրթու­թեան...

Յունաստանի խորհրդարանը կը գործակցի Հայաստանի Ազգային ժողովին հետ

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի գոր­ծակ­ցու­թեան ծի­րէն ներս, «Եւ­րո­պա­կան զու­գոր­դու­թեան ծրա­գիր»ի յատ­կա­ցո­ւած աղ­բիւր­նե­րէն, ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նը ա­պա­հո­վեց մէկ մի­լիոն եւ­րո­յի նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն, որ պի­տի...

«Հայաստանը եւ Յունաստանը վճռական են արձագանգելու իրենց շահերը վտանգող գործողութիւններին». Մնացականեան

­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց ­Նա­խա­րար ­Զօհ­րապ Մ­նա­ցա­կա­նեան հար­ցազ­րոյց մը տո­ւաւ յու­նա­կան «MEGA TV» լրա­տո­ւա­կա­նին՝ անդ­րա­դառ­նա­լով հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կի սրման, ա­նոր՝ ­Թուր­քիոյ ար­ձա­գան­գին, ­Պոլ­սոյ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի հանդիպում Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիասի...

Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հետ զրոյց ծա­ւա­լե­ցաւ Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն շուրջ Նա­խա­պէս ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ,...
- Advertisement -