­Յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նը կը պա­հան­ջէ Ատր­պէյ­ճա­նէն հայ գե­րի­նե­րու ան­մի­ջա­կան վե­րա­դար­ձը

Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին, յոյն ե­րես­փո­խան Ս­թե­լիոս ­Քիմ­պու­րո­փու­լոս Ատր­պէյ­ճա­նէն պա­հան­ջեց հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րու ան­մի­ջա­կան վե­րա­դար­ձը՝ մի­ջազ­գա­յին կա­նոն­նե­րուն հի­ման վրայ։ Հ­րա­պա­րա­կո­ւած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ, եւ­րոե­րես­փո­խա­նը կը նշէ. «2020-ի...

Պէտք է յարգուի Հայաստանի հողային ամբողջականութիւնը. Յունաստանի Ա.Գ.Ն.

Մօտէն հետեւելով Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի սահմանագիծին վրայ ատրպէյճանցիներու կատարած ոտնձգութիւններու ծաւալումը Սիւնիքի մէջ, Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ հրապարակում մը կատարեց,...

­Յու­նաս­տա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու ընդհ. հրա­մա­նա­տա­րի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

Ինչ­պէս ար­դէն մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով գրած էինք, յու­նա­կան քա­ղա­քա­կան, քա­ղա­քա­պե­տա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով կա­տա­րե­ցին դա­տա­պար­տան­քի յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ, նշե­լով հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ...

­Սուր բա­նա­վէճ՝ ­Տեն­տիաս-­Չա­ւուշօղ­լու մա­մու­լի ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին

15 Ապ­րի­լին, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի Ան­գա­րա այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, եր­կու եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լի­սը սուր բա­նա­վէ­ճի վե­րա­ծո­ւե­ցաւ ա­նոնց մի­ջեւ,...

Հայ-յունական յարաբերութիւններ

Հայ-յունական երկկողմանի բարձր յարաբերութիւնները քննարկուեցան դեսպան Չարչօղլեանի եւ Յունաստանի Ա.Գ.Ն.-ի միջեւ Հայ եւ յունական յարաբերութիւնները կը գտնուին բարձր եւ շատ գնահատելի մակարդակի վրայ։ Յունաստանի արտաքին...

Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը՝ ­Յու­նաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով

­­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ յղեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թէ­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին ազ­գա­յին տօ­նի՝ Ան­կա­խու­թեան օ­րո­ւան եւ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան լու­ծէն ա­զա­տագր­ման 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին...

Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ա­ռի­թով

Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս շնոր­հա­ւո­րա­կան նա­մակ­ներ ու­ղար­կեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քի­սին եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ...

Փալէօ Ֆալիրոյի քաղաքապետարանը Արցախի զօրակցութեան բանաձեւ ընդունեց

Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն, հա­յա­հոծ ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է բա­նա­ձեւ, ո­րուն հա­մա­ձայն իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին նկա­տի առ­նե­լով հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու...

Ա­մին­տէո­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան բա­նա­ձե­ւը ի նպաստ Ար­ցա­խի

Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն մը եւս Ար­ցա­խի ի նպաստ բա­նա­ձեւ քո­ւէար­կեց։ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի հաս­տա­տած բա­նա­ձե­ւը, ո­րուն մէջ կը դա­տա­պար­տո­ւի ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը։ Ψήφισμα συμπαράστασης...

Նէափոլի-Սիքիէս քաղաքապետութիւնը եռագոյնը կը պարզէ քաղաքապետարանի շէնքին վրայ

Նէափոլի-Սիքիէս քաղաքապետութիւնը բուռն կերպով կը դատապարտէ ազերի յարձակումները եւ հայկական Եռագոյնը կը պարզէ քաղաքապետարանի շէնքին վրայ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի շրջա­նի ­Նէա­փո­լի-­Սի­քիէս քաղա­քա­պե­տու­թիւ­նը ե­րեք տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով, հաս­տա­տա­կամ կեր­պով...
- Advertisement -