­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հան­դի­պում Ա­թէն­քի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի խորհրդա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­լէն ­Սի­մո­նեան հիւ­րըն­կա­լո­ւած է ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ­Քոնս­տան­թի­նոս ­Թա­սու­լա­սին կող­մէ: ­Յու­նաս­տա­նի...

Երկրաշարժ Կրետէի մէջ. հայկական համայնքը չէ վնասուած

Ե­րէկ ա­ռա­ւօտ 5,8 Ռիխ­թըր աս­տի­ճա­նի ուժգ­նու­թեամբ երկ­րա­շարժ մը ցնցեց Կ­րե­տէ կղզիի Ի­րաք­լիո­յի շրջա­նը: ­Նախ­նա­կան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, ար­ձա­նագ­րո­ւած է 1 զոհ եւ 11 վի­րա­ւոր, իսկ կարգ...

Հայ յունական միջխորհրդարանական հանդիպում Աթէնքի մէջ

­Հինգ­շաբ­թի՝ 23 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած է հա­յեւ­յու­նա­կան միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան հան­դի­պում մը, գլխա­ւոր նիւթ ու­նե­նա­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի կա­պե­րու եւ գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տը։ ­Ծա­նօթ...

Տիգրան Մկրտչեան նշանակուած է Յունաստանի մէջ Հ.Հ. դեսպան

13 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան ստո­րագ­րեց հրա­մա­նա­գիր մը, ո­րով ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան կը նշա­նա­կո­ւի ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան։ Ս­տո­րեւ նա­խա­գահ...

«Կեց­ցէ հայ ազ­գը, որ եր­բեք չի նա­հան­ջեր»

Եւ­րոե­րես­փո­խան Ս­թե­լիոս ­Քի­պու­րո­փու­լոս կ­՚ող­ջու­նէ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 30-ա­մեա­կը Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 30-ա­մեայ տա­րե­դար­ձը խանդա­վա­ռու­թեամբ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ նաեւ մեծ թի­ւով եւ­րո­պա­ցի, ա­մե­րի­կա­ցի, ռուս, աւստ­րա­լիա­ցի ու այլ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու, ե­րես­փո­խան­նե­րու...

Իր աչքերը փակեց աշխարհահռչակ երաժիշտ Միքիս Թէոտորաքիս

97 տա­րե­կա­նին, այսօր կեան­քէն հե­ռա­ցաւ հա­մաշ­խար­հա­յին համ­բա­ւի տէր, ե­րա­ժիշտ, յօ­րի­նող եւ խմբա­վար ­Մի­քիս ­Թէո­տո­րա­քիս։ ­Յու­նաս­տա­նի ար­դի պատ­մու­թիւ­նը ու յատ­կա­պէս ա­նոր մշա­կու­թա­յին գան­ձա­րա­նը հարս­տա­ցած է...

Յունաստանի ահաւոր հրդեհները

Հայկական զօրակցութիւն՝ Յունաստանի ահաւոր հրդեհներուն համար Օգոստոսի առաջին տասնօրեակին՝ Աթէնքի, Էվիայի, Օլիմպիայի, Արգատիայի եւ այլ շրջաններու մէջ բռնկած 586 մեծ հրդեհները հսկայական անտառային տարածքներ այրեցին,...

Յունաստանի Ա.Գ. նախարարի նամակը Հայ դատի յանձնախումբին՝ յոյն դեսպանի Շուշի այցելութեան...

Ինչ­պէս ար­դէն հա­ղոր­դած էինք ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռաջ, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը 12 Յու­լի­սին նա­մակ մը ու­ղար­կած էր Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիա­սին,...

Յունաստանի խորհրդարանը կը քննէ Արցախի գրաւեալ հողերուն վրայ յոյն դեսպանի ներկայութեան...

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով ներ­կա­յա­ցու­ցած էինք Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­մա­կը, որ ղրկո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին։ ­Նա­մա­կին մէջ յանձ­նա­խում­բը յստակ բա­ցատ­րու­թիւն կը...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան մամլոյ յայտարարութիւն

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. Միութեան մամլոյ յայտարարութիւնը՝ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Չաւուշօղլուի Յունաստան այցելութեան առնչութեամբ Δελτίο Τύπου της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, με αφορμή την επίσκεψη του...
- Advertisement -