­Մի­ցո­թա­քիս-Ա­լիեւ հան­դի­պում ­Սո­ֆիայի մէջ

1 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, ­Սո­ֆիա­յի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տան-­Պուլ­կա­րիա միջ­հա­մա­կար­գա­յին կա­զա­տար խո­ղո­վա­կա­շա­րը շա­հա­գործ­ման յանձ­նե­լու հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան Եւ­րո­պա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Ուր­սու­լա ֆոն տեր ­Լա­յեն, ­Պուլ­կա­րիոյ,...

Նիքոս Տենտիաս այսօր կը ժամանէ Երեւան

Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս այսօր կը ժամանէ Երեւան բարձր մակարդակի հանդիպումներու շարք մը ունենանու համար։ Ան պիտի ընդունուի Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ...

Ա­հա­ւոր հրդեհ­ներ Ատ­տի­կէի մէջ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, մեծ հրդեհ­ներ ծա­գե­ցան Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն՝ ­Տաու ­Փեն­տե­լիս եւ Տ­րա­ֆիի մի­ջեւ գտնո­ւող շրջա­նը։ Հր­դեհ­նե­րը ան­մի­ջա­պէս տա­րա­ծո­ւե­ցան ա­մէն կողմ փչող զօ­րա­ւոր քա­մի­նե­րուն պատ­ճա­ռով, ո­րոնք...

Արարատ Միրզոյեանի աշխատանքային այցելութիւնը Յունաստան (Նկարներ)

Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեա­նի աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տան. տե­սակ­ցու­թիւն­ներ՝ հել­լէն քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան հետ Եր­կու­շաբ­թի, 27 ­Յու­նիս 2022-ին, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեան աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ ժա­մա­նեց ­Յու­նաս­տան...

­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան-­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ յու­շա­գիր ստո­րագ­րե­ցին

­Հինգ­շաբ­թի, 23 ­Յու­նի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Փաթ­րաս քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում մը, ո­րուն ըն­թաց­քին ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ յա­տուկ յու­շա­գիր՝...

­Թուրք նա­խա­գա­հի յար­ձա­կում­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի դէմ վերջ չու­նին

­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան յա­մա­ռօ­րէն կը շա­րու­նա­կէ իր գրգռիչ բա­նա­ւոր յար­ձա­կում­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի դէմ։ «­Մենք թոյլ պի­տի չտանք, որ եր­կի­րը ի­րենց ձեռ­քը առ­նեն ա­նոնք,...

Ատր­պէյ­ճա­նա­կան նո­րա­գոյն ոտնձ­գու­թիւն­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ

­Մեր ըն­թեր­ցող­նե­րը վստա­հա­բար կը յի­շեն ան­ցեալ տա­րո­ւան ­Նո­յեմ­բե­րին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ հան­րա­կառ­քե­րու եւ կան­գառ­նե­րու վրայ ատր­պէյ­ճա­նա­կան գո­վազդ­նե­րու ե­րե­ւու­մը, ո­րոնք կը ներ­կա­յաց­նէին հայ­կա­կան ­Շու­շին որ­պէս ատր­պէյ­ճա­նա­կան...

­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխնա­խա­րար­նե­րը հան­դի­պե­ցան Ա­թէն­քի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Կա­րէն Բ­րու­տեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնո­ւի ­Յու­նաս­տան։ Այս ծի­րէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի, 22 ­Մարտ 2022-ին, ան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան փոխ­նա­խա­րար ­Նի­քո­լաոս...

­Կը նա­խա­տե­սո­ւի ­Մի­ցո­թա­քիս – Էր­տո­ղան հան­դի­պում ­Պոլ­սոյ մէջ

Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քիս հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նին հետ, որ պի­տի ի­րա­գոր­ծո­ւի ­Կի­րա­կի, 13 ­Մար­տին, ­Պոլ­սոյ մէջ։ ­Հան­դի­պու­մին ա­ռի­թով, յոյն...

Դեսպան Տիգրան Մկրտչեանի պաշտօնական հանդիպումը Յունաստանի Ա.Գ. նախարարին հետ

17 ­Փետ­րո­ւա­րին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեան հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գրծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին հետ։ ­Յու­նաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րը շնոր­հա­ւո­րեց...
- Advertisement -