Փալէօ Ֆալիրոյի քաղաքապետարանը Արցախի զօրակցութեան բանաձեւ ընդունեց

Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն, հա­յա­հոծ ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է բա­նա­ձեւ, ո­րուն հա­մա­ձայն իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին նկա­տի առ­նե­լով հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու...

Ա­մին­տէո­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան բա­նա­ձե­ւը ի նպաստ Ար­ցա­խի

Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն մը եւս Ար­ցա­խի ի նպաստ բա­նա­ձեւ քո­ւէար­կեց։ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի հաս­տա­տած բա­նա­ձե­ւը, ո­րուն մէջ կը դա­տա­պար­տո­ւի ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը։ Ψήφισμα συμπαράστασης...

Նէափոլի-Սիքիէս քաղաքապետութիւնը եռագոյնը կը պարզէ քաղաքապետարանի շէնքին վրայ

Նէափոլի-Սիքիէս քաղաքապետութիւնը բուռն կերպով կը դատապարտէ ազերի յարձակումները եւ հայկական Եռագոյնը կը պարզէ քաղաքապետարանի շէնքին վրայ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի շրջա­նի ­Նէա­փո­լի-­Սի­քիէս քաղա­քա­պե­տու­թիւ­նը ե­րեք տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով, հաս­տա­տա­կամ կեր­պով...

Դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեան կը զեկուցէ յոյն երեսփոխաններուն

­Հինգ­շաբ­թի՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը եւ հան­դի­պում ու­նե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Յու­նաս­տա­նի միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան բա­րե­կա­մու­թեան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ե­րես­փո­խան­նե­րուն...

Յունաստանի քաղաքապետութիւնները զօրավիգ կը կանգնին Արցախին

­Յու­նաս­տա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նա­կան միու­թիւ­նը (ΚΕΔΕ) բա­նա­ձեւ քո­ւէար­կեց, ո­րով կը դա­տա­պար­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի սան­ձար­ձակ յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ եւ ­Թուր­քիոյ մի­ջամ­տու­թիւ­նը հա­կա­մար­տու­թեան մէջ։ ­Բա­նա­ձե­ւը կը շեշ­տէ ­Հա­յաս­տա­նի...

Յունաստան ետ կը կանչէ Ատրպէյճանի մէջ իր դեսպանը

Յունաստանի Արտաքին գործոց նախարարութիւնը բուռն կերպով կը բողոքէ Ատրպէյճանի անհիմն պնդումներուն դէմ Չորեքշաբթի՝ 7 Հոկտեմբեր 2020-ին, Յունաստանի Արտաքին գործոց նախարարութիւնը հրապարակեց հետեւեալ յայտարարութիւնը։ «Որպէս շարունակութիւն Ատրպէյճանի...

­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը կը քննէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր­ներու սառեցումը

­Յու­նա­կան «Real.gr» կայ­քէ­ջը, իր ե­րէ­կո­ւան լրա­տո­ւու­թեան մէջ տե­ղե­կու­թիւն կը փո­խան­ցէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ նոր զար­գա­ցում­ներ յա­ռա­ջա­ցու­ցած է յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի աշ­խա­տանքմ­նե­րուն, յատ­կա­պէս ­Յու­նաս­տա­նի...

Նոր միջոցառումներ՝ ամբողջական փակման առաջքը առնելու համար

Ատ­տի­կէի նա­հան­գը եւ Ա­թէնք քա­ղա­քը թա­գա­վա­րա­կի լուրջ տա­րած­ման վտան­գին տակ կը գտնո­ւին։ ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նոր սեղ­մում­ներ յայ­տա­րա­րեց, ո­րոնք ի զօ­րու դար­ձած են Եր­կու­շաբ­թի՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն,...

Թագավարակի տարածումը Աթէնքի մէջ լուրջ մտահոգութիւններ կը ստեղծէ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը գոր­ծադ­րու­թեան մէջ դրաւ ա­ւե­լի խիստ կա­նոն­ներ, ա­ռաջ­քը առ­նե­լու հա­մար թա­գա­վա­րա­կի հետզ­հե­տէ տա­րա­ծո­ւող վտան­գին, յատ­կա­պէս Ատ­տի­կէի շրջա­նին հա­մար, որ լուրջ...

Յունաստանի վարժարանները կը վերաբացուին 14 Սեպտեմբերին

Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րար ­­Նի­քի ­­Քե­րա­մէոս յայ­տա­րա­րեց, թէ ­­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 14 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին։ ­­Միջ­նա­խա­րա­րա­կան մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, կրթու­թեան...
- Advertisement -