Երեք զինծառայող զոհուած է

­Նո­յեմ­բեր 21ին, ժա­մը 18:35ի սահ­ման­նե­րուն, Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հիւ­սիս-ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յո­ւած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սին մէջ, ա­կա­նի պայ­թու­մէ, զո­հո­ւած են զին­ծա­ռա­յող­ներ ­Գե­ղամ ­Կո­րիւ­նի ­Զա­քա­րեան...

21րդ դարու ֆաշականութիւն

7 ա­միս ատր­պէյ­ճա­նա­կան բան­տին մէջ մնա­ցած ռուս պլո­կըր Ա­լեք­սանդր ­Լափ­շին իր LiveJournalի մէջ կը գրէ, թէ ատրպէյ­ճան­ցի­նե­րը, վրդո­վո­ւած ըլ­լա­լով՝ որ ­Ռու­սիա կը պաշտ­պա­նէր ­Լափ­շի­նի...

Ատրպէյճան կը ծրագրէ բողոքել CNNին

Ատր­պէյ­ճան կը պատ­րաս­տո­ւի իր բո­ղո­քը ներ­կա­յաց­նե­լու CNNի յու­նա­կան ծա­ռա­յու­թեան՝ Ար­ցա­խի հա­կա­մար­տու­թեան մա­սին պատ­մող փաս­տագ­րա­կան ժա­պա­ւէ­նին վե­րա­բե­րեալ: Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի քար­տու­ղար ­Հիք­մաթ ­Հա­ճիեւ յայտ­նած...

Նոր վաւերագրական տեսաերիզ՝ «Կովկասի սեւ այգին»

CNN Greece լրա­տո­ւա­կան հա­մա­ցան­ցա­յին կա­յա­նը ներ­կա­յա­ցուց 27 վայր­կեա­նոց վա­ւե­րագ­րա­կան սքան­չե­լի տե­սաե­րիզ մը՝ պատ­րաս­տո­ւած լրագ­րող եւ պա­տե­րազմ­նե­րու ա­ռա­ջին գի­ծին վրայ գտնո­ւե­լու միշտ պատ­րաստ թղթա­կից ­Մա­րիա...

­«Պի­տի չհան­դուր­ժենք երկ­րորդ հայ­կա­կան պե­տու­թեան ստեղ­ծու­մը»

­Հոկ­տեմ­բեր 31ին, ­Թուր­քիոյ իր պաշ­տօ­նա­կից ­Ռե­չեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նի հետ տուած միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ ընդգ­ծած է յատ­կա­պէս ­Պա­քո­ւի եւ Ան­գա­րա­յի...

CNNի հաղորդավարը կը ներառուի «սեւ ցուցակ»ին մէջ

Պաշ­տօ­նա­կան ­Պա­քուն ա­մե­րի­կեան CNN հե­ռա­տե­սի­լի ըն­կե­րու­թեան հա­ղոր­դա­վար, ա­մե­րի­կա­ցի շէֆ-խո­հա­րար Էն­թը­նի ­Պուր­տէյ­նը Ար­ցախ այ­ցե­լե­լու պատ­ճա­ռով կը նե­րա­ռէ «սեւ ցու­ցակ»ի մէջ: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ ատր­պէյ­ճա­նա­կան Haqqin.az,...

Մեքսիքացի պատգամաւորները կ՛այցելեն Արցախ

Մեք­սի­քա­յէն ժա­մա­նած պատ­գա­մա­ւոր­ներ Պ­լան­քա ­Մար­գա­րի­տա ­Քո­ւա­թա ­Տո­մին­կե­ս, ­Մա­րիա Ք­րիս­թի­նա ­Թէ­րե­զա ­Կար­սիա Պ­ռա­ւօն ու ­Քար­լոս Էռ­նան­տես ­Մի­րօն այ­ցե­լած են Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն: Հ.Հ. Ա.Ժ. հան­րա­յին կա­պե­րու...

Հ.Յ.Դ. խմբակցութիւններու հանդիպում

Ար­ցա­խի եւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց Ազ­գա­յին ­Ժո­ղով­նե­րու Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թիւն­նե­րը տա­րե­կան նո­ւա­զա­գոյ­նը եր­կու հան­դի­պում կ­՛ու­նե­նան թէ՛ Ե­րե­ւա­նի եւ թէ Ս­տե­փա­նա­կեր­տի մէջ: 16 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Ար­ցա­խի Հ.Յ.Դ. պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը Հ.Յ.Դ....

Սարգ­սեան-Ա­լիեւ հան­դի­պու­մը` ­Ժը­նե­ւի մէջ

Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, ­Ժը­նե­ւի Մ.Ա.Կ.ի գրա­սե­նեա­կի եւ այլ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ­Զո­ւիր­ցե­րիոյ մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի նստա­վայ­րին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի...

Մէկ միլիոն տոլարի ներդրում Թալիշի վերակառուցման համար

­Քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ա­մե­նա­շատ տու­ժած գիւ­ղը` ­Թա­լի­շը, նոր շունչ կը ստա­նայ: «­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մը, բա­րե­րար Անդ­րա­նիկ ­Պաղ­տա­սա­րեա­նի ա­ջակ­ցու­թեամբ, մօտ 541.331.200 դրա­մի (1.131.617 տո­լար) ներդ­րում կը...
- Advertisement -