­Սի­րա­նուշ ­Չա­լը­քեան պի­տի մաս­նակ­ցի ­Մո­ցար­թի «­Տօն ­Ճո­վա­նի» օ­փե­րա­յին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

Շա­բաթ՝ 27 ­Նո­յեմ­բե­րէն մին­չեւ ­Կի­րա­կի՝ 5 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հին մէջ պի­տի ներ­կա­յա­ցուի ­Վոլ­ֆկանկ Ա­մա­տէուս ­Մո­ցար­թի «­Տօն ­Ճո­վա­նի» հան­րա­յայտ օ­փե­րան։ ­Սոյն ներ­կա­յա­ցու­մին,...

Հօր յուզիչ նամակը որդուն…

ՄԻՆՍԱՐ Այս գրու­թիւ­նը «որ­սա­ցի» հա­մա­ցան­ցէն ու կը խոս­տո­վա­նիմ, որ կար­դա­լով բա­ւա­կան յու­զո­ւե­ցայ... Դժ­բախ­տա­բար, անս­տո­րա­գիր էր... Ու­րեմն, թարգ­մա­նե­լով կը ներ­կա­յաց­նեմ նաեւ ձե­զի... ­Բա­րի ըն­թեր­ցում... * * * «­Զա­ւակս... «Ե­թէ օ­րին...

Թագւոր Աւետիքեանի մահն ու յուղարկաւորութիւնը

25 ­Յու­լի­ս 1971-ին, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ մը ետք, իր մահ­կա­նա­ցուն կնքեց ա­թե­նա­հայ ծա­նօթ ազ­գա­յին՝ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ջերմ ու ան­կեղծ բա­րե­կամ ու բա­րե­րար ­Թագ­ւոր Ա­ւե­տի­քեան: ­Հան­գու­ցեա­լը...

Կեանքէն հեռացաւ հայասէր նախկին նախարար եւ երեսփոխան Թասոս Ներանծիս

­Կի­րա­կի՝ 11 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մե­րուն, իր աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հա­յու­թեան եր­կա­րա­մեայ ան­կեղծ բա­րե­կամ, նախ­կին նա­խա­րար եւ ե­րես­փո­խան ­Թա­սոս ­Նե­րան­ծիս։ Ծ­նած էր 1944-ին ­Նի­քէա­յի շրջա­նը եւ...

ՄՀԵՐ ՄԿՐՏՉԵԱՆ. յի­շա­տա­կի օր

«Ես ու­զում եմ մարդ­կանց ժպի­տով լուրջ բա­ներ ա­սել…»։ ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ Երբ ա­ռա­ջին ան­գամ ծի­ծա­ղեց­րեց հան­դի­սա­տե­սին, այդ օ­րո­ւա­նից էլ սկսո­ւեց նրա թա­տե­րա­կան կեան­քի սկիզ­բը։ Իսկ ինչ­պէ՞ս յայտ­նո­ւեց նա...

Գ­րի­գոր ­Զոհ­րա­պի 160-րդ ­տա­րե­դարձն է (1861-1915,­Պո­լիս)

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ «Կ­տա­կը գրել է ­Յու­լի­սի 15-ին` ար­դէն գի­տէր, որ ի­րեն սպա­նե­լու են... ­Մէկ օր յե­տոյ ­Զոհ­րա­պին տա­նում են Ուր­ֆայ: Իսկ օ­րեր անց, ­Զոհ­րա­պի ու ­Վարդ­գէ­սի սպա­նու­թիւ­նը...

ՍԱՐԳԻՍ ԱՇՐԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ « …Այս­պէս սոր­ված ենք»

Այս տա­րո­ւան Ս. ­Յա­րու­թեան տօ­նին, դար­ձեալ` բայց դժբախ­տա­բար, վեր­ջին ան­գամ հան­դի­պե­ցանք։ ­Քա­նի մը օր ետք, ի­մա­ցայ իր ա­նակն­կալ մա­հո­ւան գոյ­ժը։ ­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօտ սուրբ պա­տա­րա­գին ներ­կայ...

«Ե­ղի­ցին կամք Քո» ­Սար­գիս Աշ­րեա­նի յի­շա­տա­կին

ՊԱՐԷՏ ՔՀՆՅ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ­Տէ­րու­նա­կան ա­ղօթ­քի այս տո­ղը, բազ­մա­թիւ ան­գամ­ներ կրկնո­ղը կամ ին­ծի յի­շեց­նո­ղը, Դպ­րե­վան­քի ա­շա­կեր­տա­կան տա­րի­նե­րու իմ հսկիչ­նե­րը չէին միայն կամ իմ դա­սըն­կեր­նե­րը։ Այլ ­Յու­նաս­տա­նի...

­Պա­րոն ­Սար­գի­սը…

Ք. ԷՔԻԶԵԱՆ 1980-ա­կան թո­ւա­կան­նե­րու կէ­սե­րուն էր, երբ ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ զիս մօ­տե­ցաւ մի­ջին տա­րի­քով պատ­կա­ռե­լի անձ մը, ո­րուն զա­ւակ­նե­րը հե­ռա­ւոր ­Գա­վա­լա­յէն հա­զիւ փո­խադ­րո­ւած էին Ա­թէնք,...

Սարգիս Աշրեան

Օ­ղակ մը եւս պակ­սե­ցաւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի ե­րէց սե­րուն­դի շղթա­յէն։ ­Մօտ ա­միս մը ա­ռաջ, 10 ­Մա­յի­սին, իր աչ­քե­րը յա­ւի­տե­նա­պէս փա­կեց հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի մէջ վաս­տակ ու...
- Advertisement -