Գավալահայ — Cosmopolis 2017

Ամառուան այս փառատօնը տարբեր մշակոյթներու հետաքրքրական եւ հաճելի հանդիպում մըն է, որ ծովեզերեայ գեղեցիկ Գավալային կուտայ առաւել փայլ երգով, պարով եւ պայծառ գոյներով։ Այս տարի...

Աստուածածնայ տօնախմբութիւն Քսանթիի մէջ

Քսանթիի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի կազմակերպութեամբ Կիրակի՝ 13 Օգոստոս 2017ին, հանդիսաւոր կերպով տօնակատարուեցաւ եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը։ Շրջանի հոգեւոր հովիւ Պարէտ Քհնյ. Խաչերեան Շաբաթ երեկոյեան օրհնեց...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ. ցանկ)

Ածիլածեան Սերգօ.- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ Դաւիթեան Շանթ.- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Խրիսթոֆորիտիս Եաննիս.- TMHMA...

Հ.Յ.Դ. Պատանեկան Միութեան 37րդ բանակումը

­Բա­նա­կում­նե­րու ըն­թաց­քին հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­լը ե­ղած է ու կը շա­րու­նա­կէ մնալ բա­նա­կու­մի ա­մէ­նօ­րեայ աշ­խա­տանք­նե­րու յայ­տագ­րին գլխա­ւոր հա­տո­ւած մը։ ­Պա­տա­նի­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ ու վա­րիչ­նե­րուն հա­մադ­րու­մով՝ յանձ­նա­խումբ...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ

Աբէլեան Մարիամ.- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ադամեան Քրիստին.- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Անսբիկեան Սեդրակ.- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ասլանեան Միլէնա.-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ...

Ար­ցա­խի 22 պա­տա­նի­ներ ­Սի­րո­սի մէջ

Այս տա­րի եւս պահ­պա­նուե­ցաւ Ար­ցա­խեան ­Հե­րո­սա­մար­տին զո­հո­ւած ա­զա­տա­մար­տիկ­նե­րու զա­ւակ­նե­րը, ամ­րան ար­ձա­կուր­դին հա­մար, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հիւ­րա­սի­րե­լու մար­դա­սի­րա­կան գե­ղե­ցիկ ա­ւան­դու­թիւ­նը, որ 20 տա­րիէ ա­ւե­լի կը շա­րու­նա­կո­ւի։ Հ.Յ.Դ....

Պատանեկան Միութեան 37րդ բանակումը

Ըն­թաց­քի մէջ է Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Պա­տա­նե­կան ­­Միու­թեան 37րդ ­բա­նա­կու­մը, որ տե­ղի կ­‘ու­նե­նայ 23 Օ­գոս­տո­սէն մին­չեւ 2 ­­Սեպ­տեմ­բեր, ­­Քա­բանտ­րի­թիի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ 79 խան­դա­վառ պա­տա­նի­ներ կը մաս­նակ­ցին...

Ամառնային դպրոց

2017ի ­Յու­լի­սի 1էն 30, ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, ­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, հո­գե­ւոր հո­վի­ւին՝ ­Վահ­րիճ Վրդ. ­Ղա­րա­խա­նեա­նի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ հսկո­ղու­թեամբ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­մառ­նա­յին դպրո­ցի...

Հոգեհանգիստ՝ Լիզպոնի հինգ հերոսներու յիշատակին

Կի­րա­կի՝ 30 Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տուն, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան Կեդր. Վար­չու­թեան, Ֆիք­սի Ս. կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւն Լիզ­պո­նի հինգ անձ­նա­զոհ հե­րոս­նե­րու...

Հանդիպում

­Հինգ­շաբ­թի՝ 27 ­Յու­լի­սի ա­ռա­ւօ­տուն, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ­Պիք­ֆա­յա­յի ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ­Վան­քին մէջ ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի նո­րըն­տիր ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեա­նի եւ...
- Advertisement -