Փրոֆ. Հրայր Հովիւեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

­Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Ռամ­կա­վար Ա­զա­տա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թեան ան­դամ եւ լի­բա­նա­նեան NDU հա­մալ­սա­րա­նի տնտե­սա­գի­տու­թեան ա­ւագ դա­սա­խօս փրոֆ. Հ­րայր ­Հո­վի­ւեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի...

«Մասիս» պարախումբի նոր անդամանդամուհիներու արձանագրութիւն

Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կու գայ տե­ղե­կաց­նե­լու մեր շատ սի­րե­լի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն ու յատ­կա­պէս մեր մշա­կու­թա­սէր­նե­րուն, որ մաս­նա­ճիւ­ղին հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ...

Ս. Ստեփանոսի տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 24 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, նո­ւի­րո­ւած՝ Ս. Ս­տե­փա­նոս ­Նա­խա­սար­կա­ւա­գին եւ Ա­ռա­ջին ­Մար­տի­րո­սին։...

«Սուրբ Յակոբ» եկեղեցւոյ տօնակատարութիւնը

­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը հա­ղոր­դեն, որ ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ժա­մը 10ին...

«Ազատ Օր»ի նորոգուած կայքէջը

1 ­Յու­նո­ւար 2017էն ար­դէն սկսած է գոր­ծել «Ա­զատ Օր»ի հա­մա­ցան­ցա­յին նո­րո­գո­ւած մեր կայ­քէ­ջը - www.azator.gr։ Խմ­բագ­րու­թեան կող­մէ կը փո­խան­ցենք տուեալ­նե­րը կայ­քէ­ջի ըն­ձե­ռած հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն.- Այդ­պէ՛ս, ­Յու­նո­ւար 2017էն...

Պաշտօնական այցելութիւն Աթէնքի քաղաքապետին

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 18 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­Հայ­րը պաշ­տօ­նա­կան ա­ռա­ջին այ­ցե­լու­թիւ­նը տուաւ Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պետ փրոֆ. Եոր­ղոս ­Գա­մի­նի­սին: Ա­ռաջ­նորդ Ս­բա­զա­նին կ’ըն­կե­րա­նա­յին Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան,...

2018ի Ս. Ծ­նուն­դի պատ­գա­մ

­Շատ սի­րե­լի ազ­գա­յին­ներ, 2018ի սե­մին կու գամ այս տո­ղե­րով ձեզ ող­ջու­նե­լու եւ շնոր­հա­ւո­րե­լու ­Սուրբ Ծ­նունդն ու ­Նոր ­Տա­րին։ ­Մենք ուխ­տած ենք հա­ւա­տա­րիմ մնալ մեր նախ­նի­նե­րու հա­ւատ­քին,...

«Գաւաթ մը սուրճ՝ բարի նպատակի համար»

Կիրակի՝ 17 Դեկտեմբեր 2017ի կէսօրուան ժամը 12։00ին, Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղին կազմակերպութեամբ, եկեղեցւոյ կից «Տէր-Զաքարեան» սրահէն ներս, տեղի ունեցաւ հանգանակութեան փոխարէն հաւաքոյթ՝...

Թեսաղոնիկէի Հ.Մ.Ը.Մ.ը շնորհաւորանքի այցելութիւն տուաւ գաղութի ծխականներուն

Շաբաթ՝ 16 Դեկտեմբեր 2017ի երեկոյեան, Թեսաղոնիկէի Հ.Մ.Ը.Մ.ը Նոր Տարուան եւ Ս. Ծննդեան ուրախ տօներուն առիթով այցելութիւն տուաւ գաղութի ծխականներու տուները՝ յառաջիկայ 2018 տարուան համար...

Հ­րա­ժեշտ՝ Հ­րանդ ­Մի­քա­յէ­լեա­նին

Ընկ. ­Կա­րօ Ա­ւա­գեա­նի դամ­բա­նա­կան խօս­քը ­Յու­նա­հայ հա­մայն­քի ե­րէց ան­դամ­նե­րէն մէ­կը եւս մեկ­նե­ցաւ մեր մօ­տէն։ Դժ­բախ­տու­թիւ­նը ու­նե­ցանք կորսնց­նե­լու ­Գա­րէա­յի շրջա­նէն ան­բա­սիր եւ հեզ նկա­րագ­րով անձ մը՝ Հ­րանդ...
- Advertisement -