«Անժէլ Քուրթեանի տետրակները»

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ...

Հ.Գ.Խ.ը իր Նոր Տարուան գաթան կտրեց

Հինգ­շաբ­թի՝ 18 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8էն սկսեալ, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան եւ այս տա­րո­ւան անդ­րա­նիկ ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին...

Հ. Կ. Խաչը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Ազ­գա­յին ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Յու­նո­ւար 2018 կէ­սօ­րին, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ...

Այցելութիւն

­Հինգ­շաբ­թի՝ 11 ­Յո­ւա­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հ.Հ. դես­պան` պրն. ­Ֆա­տէյ ­Չար­չող­լեան ա­մա­նո­րեան շնոր­հա­ւո­րա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ` ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րա­նին...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ե­րե­ւա­նի թիւ 1 ­Հի­ւան­դա­նո­ցի ­Հաշ­ման­դամ Զինուոր­նե­րու ­Վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ­Կեդ­րո­նը խիստ կա­րիք ու­նի յա­տուկ ան­կո­ղին­նե­րու:­ Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը ծրագ­րած է նո­րոգուած այս ­Կեդ­րո­նին 50 հատ յա­տուկ...

Այցելութիւն

­­Ե­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12։30ին, շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վի­ւի գրա­սե­նեա­կէն ներս, ­­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­­Մա­լա­քեան-­­Գաս­պա­րեան ­­Ծաղ­կոց» շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­հի տիկ. ­­Զա­պէլ ­­Գալ­ֆա­յեան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ Ս­տե­փա­նոս...

Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան գա­թա­յի կտրումը

­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «­Տէր-­Զա­քա­րեան»...

Թե­սա­ղո­նի­կէի դպրո­ցի գա­թա­յի կտրու­մը

­Շա­բաթ՝ 13 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ գտնո­ւող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Պատարագ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 10։30ին, «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Ս....

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.­Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ­ԿՈՄԻՏԷԻ

Փա՜ռք ու պա­տի՜ւ հայ ժո­ղո­վուր­դին Կեց­ցէ՛ 28 ­Մա­յիս 1918՝ հայրենա­կերտ թո­ւա­կա­նը Հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­դէն իսկ թե­ւա­կո­խած ենք 2018 հայրենակերտ թո­ւա­կա­նը՝ հայ ժողո­վուր­դի մե­ծա­գոր­ծու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձը: ­Մա­յի­սեան պան­ծա­լի յաղ­թա­նա­կին,...
- Advertisement -