103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Թեսաղոնիկէի մէջ

Շաբաթ՝ 21 Ապրիլէն մինչեւ Չորեքշաբթի՝ 25 Ապրիլ (ժամը 10։00 - 22։00) Քարոզչական տաղաւարի գործունէութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Թեսաղոնիկէի «Սողոմոն Թեհլիրեան» խումբի կազմակերպութեամբ՝ քարոզչական տաղաւար պիտի...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Աթէնքի մէջ

Հայոց Ցեղասպանութեան 103ամեակ Հայաստանի Անկախութեան Հռչակման 100ամեակ Հրաւէր համայն հայութեան Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 22 Ապրիլ 2018 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի «Բալլաս» թատերասրահ (Վուքուրեսթիու 5, մեթրօ Սինտաղմա) Կը նախագահէ ընկ.Արթօ Շեմմաս Ողջոյնի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի վոլէյպոլի տղոց խումբը ախոյեան

Ա­րեւմ­տեան Ա­տի­կէի վո­լէյ-պո­լի միու­թեան ա­խո­յեան հռչա­կո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ խում­բը: Ա­ւար­տա­կան մրցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ին, ­Ռեն­տիի ծայ­րէ ծայր, մար­զա­սէր­նե­րով լե­ցուն գոց մար­զա­դաշ­տին մէջ: Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­ռաջ­նորդ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ տոքթ. Ար­թին Վար­դա­նեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ազ­գա­յին տօ­նի՝...

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար»ը այս տարի եւս յաջողութեամբ պսակուեցաւ (նկարներ)

Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կա­մա­ւոր ու ջա­նա­դիր աշ­խա­տան­քին ար­գա­սի­քը՝ «­Սի­րոյ ­Պա­զա­րը» հայ­կա­կան ա­ւան­դու­թիւն­նե­րու հան­դի­սադր­ման գե­ղե­ցիկ ձեռ­նարկ է   Եր­կու ա­միս տե­ւո­ղու­թեամբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն տա­րած ան­սա­կարկ...

«­Հե­քիա­թի Օր»

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Փի­րէոս ­Խում­բի մշա­կու­թա­յին հաս­տա­տու­թեան եւ հրա­ւէ­րո­վը Action Artի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ­Ռո­տան­թի ­Տի­միթ­րէ­սի­յի, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Pirius» դրա­մա­տան ժո­ղո­վաս­րա­հէն...

«Սոֆիա» գիրքին ներկայացումը

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յի­նի» Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան եւ «Ս­թո­խաս­թիս» հրա­տա­րակ­չա­տան՝ Ուր­բաթ 23 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Քա­լի­թէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Սի­րուն ­Սի­սե­ռեան-­Հա­ճէ­թեա­նի «­Սո­ֆիա....

Հ.Գ.Խ. Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ Պատգամաւորական Ժողով

­Կի­րա­կի՝ 18 ­Մարտ 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ազ­գա­պատ­կան «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս պաշ­տօ­նա­պէս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նի...

Հայկական տարազներու ցուցադրութիւն

Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի, «­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զուա­բա­նա­կան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ հայ մշա­կու­թա­յին միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ...

Տօնակատարութիւններ՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի` 14 ­Մարտ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Խա­ղա­ղա­կան եւ ­Հանգս­տեան ժա­մեր­գու­թիւն­ներ (հսկում), ինչ­պէս նաեւ ­Նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ Ս....
- Advertisement -