­Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Նէա ­Մաք­րի

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 13 ­Յու­լիս 2022-ին, ժա­մը 3։30-ին: ­Պի­տի այ­ցե­լենք «­Սուրբ Էֆ­րեմ» վան­քը եւ հա­ճե­լի օր...

Հ.Կ.Խ.-ի «Զաւարեան» ազգային վարժարանի «Հայաստան Ուշագլեան» մանկապարտէզի մանկապարտիզպանուհի Անի Աբիկեանի խօսքը...

­Սի­րե­լի ծնող­ներ եւ ներ­կա­ներ, ­Մեր փայ­լուն ծաղ­կո­ցը իր վեր­ջին հրա­ժեշ­տը կու տայ այ­սօր, շքե­ղու­թեամբ եւ յու­զու­մով, ու­րա­խու­թեան ա­նու­շիկ շեշտ մը տա­լով բո­լո­րիս: ­Մեր տա­սը ընտ­րա­նի...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Αφιέρωμα στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού

Άλλη μια εκπαιδευτική χρονιά για τα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στην Ελλάδα έφτασε στο τέλος της. Χρονιά γεμάτη προκλήσεις, παρασύροντας μαζί της το...

Պատասխան նամակ Արցախի մարդասիրական օգնութեան կապակցութեամբ

­Պա­տաս­խան նա­մակ Ար­ցա­խի հա­մար ա­ռա­քո­ւած յու­նա­հա­յու­թեան  մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ   Ա­թէնք, ­Յու­նի­սի 28, 2022 թ. ­Յու­նաս­տա­նի՝ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Կենտ­րո­նա­կան կո­մի­տէ ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեակ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի գրա­սե­նեակ Ի պա­տաս­խան 2020 թվ. ­Դեկ­տեմ­բե­րի...

Հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 27-րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ,...

Առաջնորդ Սրբազան հայրը կը մասնակցի Անթիլիասի մէջ Միւռոնօրհնէքին

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, 1 ­Յու­լիս 2022-ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սրբա­լոյս ­Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան մե­ծա­շուք ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը,...

Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ քերմէսը

­Հա­մա­վա­րա­կի ստեղ­ծած պայ­ման­նե­րուն տակ, եր­կու տա­րո­ւան ընդ­հա­տու­մէն ետք, ­Կի­րա­կի, 19 ­Յու­նիս 2022-ի ե­րե­կո­յեան, մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ քեր­մէ­սը։ Ա­ւե­լի քան 120 հո­գի,...

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Գարէա

­Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն ­Գա­րէա­յի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» խո­րա­նի օծ­ման տա­րե­դար­ձին եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը...

Այ­ցե­լու­թիւն Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի

Եր­կու­շաբ­թի, 20 ­Յու­նիս 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին, ­Նի­քէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ տեղ­ւոյն սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ դա­սա­խօ­սա­կան ձեռ­նարկ, ­Փոքր Ա­սիոյ ա­հա­ւոր ա­ղէ­տէն ետք ­Նի­քէա...
- Advertisement -