Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի մէջ

Եր­կու­շաբ­թի 1 Օ­գոս­տո­սին, իր դռնե­րը բա­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մը, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի յու­նա­կան սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ Անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րուն, հա­մա­վա­րա­կի եւ հրդեհ­նե­րուն պատ­ճա­ռով, կա­րե­լի...

Հոգեհանգիստ — Ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

­­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ­­Կի­րա­կի՝ 31 ­­Յու­լիս 2022-ին ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Ս­կիզբ պա­տա­րա­գի՝ ժա­մը 9:30-ին, հոգեհանգիստ՝ 10:30-ին: ­­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...

Յաւէրժական պատմութիւն՝ պատկերներու եւ ձայներու միջոցով

­Յու­նաս­տա­նի Մ­շա­կոյ­թի եւ մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րա­րու­թեան «Ամ­բողջ ­Յու­նաս­տա­նը մէկ մշա­կոյթ է» ծրագի­րի ծի­րէն ներս, «­Փի­լի­սո­փա­յու­թեան եւ լու­սան­կար­չու­թեան» աշ­խա­տա­նո­ցը, «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թը, Ֆ­լո­րի­նա­յի Հ­նու­թիւն­նե­րու գրա­սե­նեա­կը եւ Հ­նա­գի­տա­կան...

Տօն Վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 14 Օ­գոս­տոս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կատա­րուի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար...

Տօն Պայծառակերպութեան — Վարդավառ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 24 ­­Յու­լիս 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Տեառն մե­րոյ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­­Պայ­ծա­ռա­կեր­պու­թեան՝...

«Լ. Եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան« վար­ժա­րա­նի տնօ­րէն ­­Բաբ­գէն Գ­ասա­բեա­նի ար­տա­սա­նած խօս­քը դպրո­ցի...

­­Յար­գե­լի ներ­կա­ներ, ­­Տա­րի­նե­րը ի­րենց ա­նակն­կալ­նե­րը շալ­կած, ճե­պըն­թաց վազ­քի մէջ կու­գան ու կ­­՚եր­թան, մեր սահ­մա­նա­փակ կեան­քին մէջ ձգե­լով եր­բեմն ան­դար­մա­նե­լի վէր­քեր, բայց յա­ճախ ա­նոր կող­քին յոյ­սի...

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կողովագնդակի փառատօնը

Մեծ յաջողութեամբ իրագործուեցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Աթէնքի մասնաճիւղի կողովագնդակի տարեկան փառատօնը, որ տեղի ունեցաւ Կիրակի, 26 Յունիս 2022-ին, Ֆիքսի «Առաքելեան-Կիւտէնեան» մարզադաշտին մէջ։ Ներկայ եղան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Շրջանային վարչութիւնը...

Հ.Կ.Խ.-ի Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան ազգային միջնակարգ վարժարանի 2021-2022 ուսումնական...

­Ուսուցիչներուն անունները շեղակի: Թեոդորոս Տումաս, Նաւսիքա Փափաիլիա, Էմմանուէլ Գաէ, Քրիստին Ռուստեմեան, Կարապետ Չիլինկիրեան, Ռոզինա Տամատեան, Տրդատ Միրզախանեան, Ճորճինա Քալենտերի-Ամիրալեան, Էլենի Փիփերիտու, Հայկօ Փաջանեան, Ալեքսանտրա Քոլցիտա, Մարիա Մարտիկեան, Ստեփան...

Հ.Կ.Խաչի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» ազգային վարժարանի «Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի մանկապարտիզպանուհի...

Եր­կու իւ­րա­յա­տուկ ու տա­րօ­րի­նակ տա­րի­նե­րէ ետք, ուր գոր­ծե­ցինք դժնդակ պայ­ման­նե­րու տակ, այս տա­րի ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նե­ցանք 2021-2022 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը սկսե­լու եւ բո­լո­րե­լու մեր շա­րու­նա­կա­կան ներ­կա­յու­թեամբ...
- Advertisement -