Հ.ՅԴ. Յունաստանի Հայ դատի յանձնախումբի շնորհաւորական նամակը Արցախի Հայ դատի գրասենեակի...

Ուղ­ղո­ւած՝ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Հայ ­դա­տի գրա­սե­նեա­կին ­Սի­րե­լի՛ ըն­կեր­ներ, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­դա­տի յանձ­նա­խում­բը, կ’ող­ջու­նէ Հ.Յ.Դ. Ար­ցա­խի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կի բաց­ման կա­րե­ւոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը, մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն իր ազ­գա­նո­ւէր ա­ռա­քե­լու­թեան...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ ­Սեր­րե­սի մէջ

­Հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ եւ նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Կի­րա­կի՝ 29 Օ­գոս­տոս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ...

Կ­­’ու­զո­ւի

Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի վա­րորդ, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2021-2022 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը յանձ­նել...

«Ազատ Օր» նախաձեռնած է աշակերտական տետրակներու հրատարակումին

Մանկապարտէզի, նախակրթարանի եւ միջնակարգի բոլոր դասարաններու աշակերտներուն համար յատկապէս պատրաստուած տետրակներ, չորս տարբեր կողքերով՝ հայկական այբուբենով, ինչպէս նաեւ «սփիրալ» տարբերակով: Տետրակները կրնան որպէս նոթատետրեր օգտագործուիլ՝ նաեւ...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ

Ստորեւ կը ներկայացնենք 2021-22 ուսումնական տարուան պետական համալսարաններուն մէջ մուտք գործած հայորդիներու յաջողութիւնները Այվազեան Արիս, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Աքսարէլեան Անայիս, Τμήμα Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών,...

­Յա­ջո­ղու­թեամբ իր ա­ւար­տին հա­սաւ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բա­նա­կու­մը

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ ­բա­նա­կու­մը իր դռնե­րը փա­կեց 30 Օ­գոս­տո­սին, ­Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ ­Մօտ 75 պա­տա­նի­ներ, 11 վա­րիչ­նե­րու հսկո­ղու­թեան տակ, գե­ղե­ցիկ բնու­թեան մէջ...

Շ­նոր­հա­կա­լա­կան նա­մակ՝ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ըն­ձե­ռած օգ­նու­թեան հա­մար

Ինչ­պէս ար­դէն ծա­նօթ է, Օ­գոս­տո­սի ըն­թաց­քին Է­վիա­յի մէջ բռնկած մեծ հրդեհ­նե­րէն տու­ժած­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու հա­մար, Ազ­գա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պած էր մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն, անհ­րա­ժեշտ ի­րեր տրա­մադ­րե­լով...

Հրաւէր ընդհանուր անդամական ժողովի

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղով ­Հինգ­շաբ­թի՝ 9 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, շրջա­նի ա­կում­բի բա­կէն ներս: Օ­րա­կար­գի հար­ցեր - 2018-2021 նստաշր­ջա­նի...

­Հան­դի­պում ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ծե­րա­կու­տա­կան ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տէ­զի հետ

«­Յու­նաս­տան 2021» ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ֆո­րու­մին մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւէ­րով, Ա­թէնք կը գտնո­ւի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ծե­րա­կոյ­տի ար­տա­քին հար­ցե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տէզ, որ բա­ցա­ռիկ ե­լոյթ մը...

Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բա­նա­կու­մը՝ ­Քա­լա­մո­սի մէջ

­Թա­գա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով տա­րո­ւան մը ընդ­հա­տու­մէն ետք, Ուր­բաթ՝ 20 Օ­գոս­տոս 2021-ի ե­րե­կո­յեան, ­Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս մեկ­նար­կեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ ­բա­նա­կու­մը, ո­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն կը...
- Advertisement -