Դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում

Ա­տի­կէի մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Գաղ­թա­կա­նա­կան միու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կի­րա­կի՝ 15 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­թէն­քի մէջ, ուր հրա­ւի­րո­ւած էր մաս­նակ­ցե­լու...

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը ան­ցեա­լին եւ այ­սօր

­Դի­մե­ցինք Հ. Կ. ­Խա­չի եր­կու տար­բեր սե­րուն­դի ըն­կե­րու­հի­նե­րու, ո­րոնք մայր ու աղ­ջիկ են եւ ո­րոշ հար­ցում­ներ ու­ղե­ցինք ի­րենց, մեր միու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան, ան­դա­մակ­ցու­թեան եւ ժո­ղո­վա­կան...

Գեղամ Արք. Խաչերեան այցելեց Տիտիմոթիքոյի Տ. Տամասքինոս Մետրապոլիտին

Շաբաթ` 30 Սեպտեմբեր 2017ի առաւօտեան ժամը 11։30ին, Յունահայոց թեմակալ առաջնորդ Գեղամ Արք. Խաչերեան, ընկերակցութեամբ արեւելեան Մակեդոնիոյ ու Թրակիոյ հոգեւոր հովիւ Պարէտ Քհնյ. Խաչերեանի, Տիտիմոթիքօ-Օրէսթիատայի...

Հ.Յ.Դ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Ա­թէնք ժա­մա­նեց

Այ­սօր, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 5 ­Մար­տի ա­ռա­ւօ­տուն, աշ­խա­տան­քա­յին քա­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք ժա­մա­նեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան։ Ծ­րագ­րո­ւած է, որ ան...

«Սուրբ Յակոբ» եկեղեցւոյ տօնակատարութիւնը

­Գո­քի­նիոյ «­Սուրբ ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդն ու ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը կը հա­ղոր­դեն, որ ­Կի­րա­կի՝ 17 ­Դեկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9ին տե­ղի ու­նե­ցաւ ժա­մեր­գու­թիւն, ա­պա՝ ժա­մը 10ին...

Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ ընտանիքը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Սր­բոց ­Ղե­ւոն­դեանց ­Քա­հա­նա­յից տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Վար­դան ­Պա­պի­կեան եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւ­նը կը դա­տա­պար­տէ Թուր­քիոյ ներ­խու­ժու­մը հիւ­սի­սա­յին Սու­րիա եւ ա­նոր կող­մէ ծա­ւա­լած ռազ­մա­կան ու սպան­դի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ան­մեղ...

Հանդիպումը Յունաստանի խորհրդարանի նախագահութեան հետ

Ե­րեք­շաբ­թի՝ 6 ­Փետ­րո­ւա­րին, թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք ­Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած՝ ա­տենա­պետ պրն. ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեա­նէ, ա­տե­նադ­պիր պրն. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեա­նէ եւ ան­դամ...

«Ա­րի պա­րի´ ­Քո­չա­րի» ծրա­գի­րը այս տա­րի եւս ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ Յունաստանի մէջ

Երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով՝ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ս­փիւռ­քի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ իր տե­սա­կին եւ ծա­ւա­լին մէջ ե­զա­կի` «Ա­րի պա­րի´ ­Քո­չա­րի» բնա­բա­նով մշա­կու­թա­յին ձեռ­նար­կը։ Հա­մա­հայ­կա­կան նա­խա­գի­ծը սկիզբ ա­ռաւ 2018ի ­Մար­տին,...

Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Գ.Խ. ­

­Կի­րա­կի՝ 5 ­Փետր­վար 2017ին, «Վ. եւ Վ. ­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «ԱՆԻ» մաս­նա­ճիւ­ղի անդ­րա­նիկ ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վը եւ ­Գա­թա­յի կտրու­մը։ Ըստ Օ­րա­կար­գին՝ ըն­կե­րու­հի...
- Advertisement -