Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ

Աբէլեան Մարիամ.- ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Ադամեան Քրիստին.- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Անսբիկեան Սեդրակ.- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Ասլանեան Միլէնա.-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ...

Ու­րա­խու­թիւն եւ հպար­տանք

«­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղին վար­չու­թիւ­նը կու գայ ու­րա­խու­թեամբ եւ հպար­տան­քով ծա­նու­ցա­նե­լու, թէ գա­ղու­թի ծխա­կան­նե­րէն տիար ­Վա­հագն ­Գաս­պա­րեա­նի եւ...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտները կ՚աւետեն Նոր Տարին

Տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն, Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րու սկաուտ­նե­րը կը շրջա­գա­յին հայ­րե­նա­կից­նե­րու տու­նե­րը եւ կ­՚ա­ւե­տեն ­Նոր ­Տա­րին եւ Ս. Ծ­նուն­դը։ 21 եւ 22 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ­Ֆիք­սի, ­Գո­քի­նիոյ...

«Համազգային»ի գաթայի կտրումը

Եր­կու­շաբ­թի՝ 12 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան ու Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան» պա­րի միա­ւո­րին գա­թա­յի կտրու­մը։ ­Ներ­կայ...

«Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի դատը» (նկարներ)

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Ապ­րիլ 2017ի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նը բազ­մա­մարդ հա­ւա­քա­վայ­րը դար­ձաւ մեր ժո­ղո­վուր­դին, յատ­կա­պէս նո­րա­հաս սե­րուն­դի պա­հան­ջա­տէր ու յանձ­նա­ռու զա­ւակ­նե­րուն։ ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. «­Մի­քա­յէլ ­Վա­րան­դեան» ­Կո­մի­տէին...

­Ցա­ւակ­ցա­կան այ­ցե­լու­թիւն Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Գե­րա­պայ­ծա­ռին

Ե­րա­նաշ­նորհ Տ. Գ­րի­գոր ­Պետ­րոս Ի. ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Պատ­րիար­քի վախ­ճան­ման տխուր պատ­ճա­ռով, Եր­կու­շաբ­թի՝ 7 ­Յու­նիս 2021-ին, Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ. ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի ան­դամ­նե­րը ցա­ւակ­ցա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը...

Օ­րը կու գայ՝ պէտք կ­՚ըլ­լայ

ՍԻԼՎԱ ՉՈՊԱՆԵԱՆ ­Բո­լորս լաւ գի­տենք, թէ ա­րիւ­նը մար­մի­նը կեն­դա­նի պա­հե­լու կա­րե­ւոր մի­ջոց­նե­րէն մէկն է: ­Մեր կեան­քի ա­ռա­ջին իսկ վայր­կեա­նէն անհ­րա­ժեշտ է: Անձ մը քննու­թիւն­նե­րու կ’են­թար­կո­ւի...

«Համազգային»ի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի ընդհանուր անդամական ժողով

«Համազգային»ի Ատիկէի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ներ­կայ գտնուելու ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չորեքշաբ­թի՝ 15 Սեպտեմբեր 2021-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

«Նայիրի» պարախումբին ելոյթը Ռոտոսի մէջ

Ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով՝ ­Ռո­տոս կղզիին մէջ, ­Շա­բաթ՝ 2 ­Սեպ­տեմ­բեր 2017ի ե­րե­կո­յեան, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Նա­յի­րի» երկ­սեռ պա­րա­խում­բի ե­լոյ­թը, ո­րուն ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի ­Ռո­տոս կղզիի...

Հ.Օ.­Մ.-ը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր:...
- Advertisement -