Հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց

­Պե­ղո­պո­նէ­զի հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Մարտ 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Ա­թէն­քի ­Փան­տիօ հա­մալ­սա­րա­նի Փ­լա­քա­յի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ­Մի­ջազ­գա­յին...

Պաշտօնական այցելութիւն արեւելեան Մակեդոնիոյ եւ Թրակիոյ շրջանները

Ուր­բաթ՝ 31 ­Մարտ 2017ին, ­Յու­նա­հա­յոց ­Թե­մի ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան եւ Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան ան­դամ­ներ պրնք. ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան, ­Սեր­գօ ­Յա­րու­թիւ­նեան ու ­Նա­զար Ա­ւա­գեան պաշ­տօ­նա­կան...

Նէա Զմիռնիի «Իոնիքէս Եորթէս». Մէկ տարի առանց Շարլ Ազնաւուրին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէու­թեան ար­տա­քին քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բին եւ Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. միու­թեան ­Ֆիք­սի «Դ­րօ» խում­բին, ­Շա­բաթ՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Հայկ Եազըճեան՝ «Ս. Աստուածածին» եկեղեցւոյ մէջ

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի բո­լոր...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական մասնաճիւղներու տողանցքը

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի եւ ­Գո­քի­նիոյ սկաու­տա­կան մեր մաս­նա­ճիւղ­նե­րը, ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ ­Մարտ 25ի օ­րո­ւան տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ի­րենց աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին: Ան­գամ մը եւս...

Նամակ՝ հայ զինուորին

Հայ Օգնութեան Միութիւն կազմակերպութեան նախաձեռնութեամբ՝ «Նամակ՝ հայ զինուորին» ծրագիրը իրականացաւ։ Սփիւռքի տարբեր գաղթօճախներու հայկական դպրոցներու աշակերտներ նամակներ գրեցին հայ զինուորին՝ Արցախի Քառօրեայ պատերազմէն մէկ տարի...

Հ.Կ.Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակ

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, բա­րե­րա­րու­հի «­Թա­գու­հի ­Փա­շա­յեան»ի յի­շա­տա­կը յա­ւեր­ժաց­նե­լու հա­մար, հիմ­նած է մրցա­նակ մը, որ կը տրուի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րը յա­ճա­խած եւ պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րու մուտ­քի քննու­թիւն­նե­րուն...

Ֆիքս 1938

Ֆիքսի «Տաւիղ» հայկական նուագախումբը 1938ին, որ հիմնուած էր Արշաւիր Գազանճեանի կողմէ

«Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի դատը» (նկարներ)

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 Ապ­րիլ 2017ի ե­րե­կո­յեան, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նը բազ­մա­մարդ հա­ւա­քա­վայ­րը դար­ձաւ մեր ժո­ղո­վուր­դին, յատ­կա­պէս նո­րա­հաս սե­րուն­դի պա­հան­ջա­տէր ու յանձ­նա­ռու զա­ւակ­նե­րուն։ ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. «­Մի­քա­յէլ ­Վա­րան­դեան» ­Կո­մի­տէին...

«­Հա­մազ­գա­յին»ի գա­թա­յի կտրում

Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2019ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «­Թագ­ւոր եւ ­Ռո­զա...
- Advertisement -