«Ս­փիւռ­քա­հայ կեան­քեր ինչ­պէս որ տե­սայ» գիր­քին շնոր­հան­դէ­սը

ՍԵԴԱ ՔԻՒՓԵԼԵԱՆ «Շ­նոր­հա­կալ ենք, որ մե­զի բա­ցա­ռիկ ու­րա­խու­թիւ­նը կու տաք, կազ­մա­կեր­պե­լով նման ե­րե­կո­ներ, ուր կը պան­ծա­ցո­ւի հայ եր­գը, հայ գի­րը, հայ գրա­կա­նու­թիւ­նը, հայ գիր­քը...», նման...

«2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի մայրաքաղաք»

«2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի մայրաքաղաք» միջոցառումներու ծիրէն ներս՝ Հայ գիրքի նուիրուած ցուցադրութիւն UNESCOի կողմէ հռչակուած «2018ը. Աթէնք՝ Գիրքի միջազգային մայրաքաղաք» միջոցառումներու ծիրէն ներս, Յունաստանի Համազգային Հայ Կրթական եւ...

Հ.Գ.Խ.ի «Անի» մասնաճիւղի ընդհանուր ժողով

Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2018ի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։...

Կեսարիանի 1936

Հայ սկաուտներու խմբանկար 1936ին։ Արշաւ՝ եղբ. Գայեանի առաջնորդութեամբ Կեսարիանի շրջանի անտառին մէջ։

­Հա­մազ­գա­յի­նի գա­թա­յի կտրում

Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Փետ­րո­ւար 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8։30ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ...

Յայտարարութիւն

Շա­բաթ` 12 ­Կի­րա­կի` 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2013ին, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի ազ­գա­յին Ե­րես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վը, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Թե­միս բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ....

Ֆիքս 1938

Ֆիքսի «Տաւիղ» հայկական նուագախումբը 1938ին, որ հիմնուած էր Արշաւիր Գազանճեանի կողմէ

Խրիսթինա Ալեքսանեանը եւ Հայկ Եազըճեանը Թեսաղոնիկէի մէջ

Օ­ժան­դա­կու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դին եւ «­Հա­մազ­գա­յին» ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան...

­Տօ­նա­կան «աշ­խա­տա­նոց»

Ա­բի­կեան Ա­նի ­Տօ­նա­կան օ­րե­րու ա­ռի­թով ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եւ տպա­ւո­րիչ ներ­կա­յա­ցում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 21 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Հ.Կ.­Խա­չի « ­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին մէջ, ուր ներ­կայ էին...

Բժշկական, տեղեկատուական կարեւոր ելոյթ մը Հ.Կ. Խաչին կողմէ (նկարներ)

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով Հ.Օ.Մ.ի մար­դա­սի­րա­կան եւ խնա­մա­տա­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան, ա­ռի­թը չի փախց­ներ մեր ժո­ղո­վուր­դը մնա­յուն կեր­պով տե­ղե­կաց­նե­լու բժշկա­կան կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ։ Ա­նոնց­մէ մէ­կը...
- Advertisement -