Արժէքաւոր նուիրատուութիւն մը՝ «Ազատ Օր»ին

«Ա­զատ Օր»ի եր­կա­րա­մեայ վաս­տա­կա­ւոր խմբա­գիր ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, հան­գու­ցեա­լի ըն­տա­նի­քը ամ­բող­ջու­թեամբ թեր­թիս նո­ւի­րեց ընկ. ­Յով­սէ­փի գրա­դա­րա­նը, որ կը պա­րու­նա­կէ մեծ թի­ւով գիր­քեր...

11 նորագիրներ անցան Յունաստա­նի Հ. Յ. Դաշնակցութեան շարքերը

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ 30 ­Սեպ­տեմ­բեր եւ ­Կի­րա­կի 1 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի եւ ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի մար­մին­նե­րու ­Ռա­յո­նա­կան ­Ժո­ղո­վը՝ Ա­թէն­քի մէջ։ ­Ժո­ղո­վին ա­ռըն­թեր,...

«Food For Good» 22րդ ճաշի փառատօն՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Յունաստանի Կանանց միջազգային կազմակերպութեան հովանաւորութեամբ եւ կազմակերպութեամբ, Կիրակի՝ 2 Յունիս 2019ի երեկոյեան, Թեսաղոնիկէի «Գալամարիա» շրջանի  ծովեզերեայ վայրին մէջ, բազմահազար ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ «Food For...

Հ.Կ.Խաչի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» ազգ. վարժարանի հայերէնի երկու ուսուցչուհիներ կը...

«­Լե­զո­ւի ա­շա­կեր­տա­կեդ­րոն ու­սու­ցում եւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի փո­խան­ցում վկա­յո­ւած առ­ցանց խտա­ցած դա­սըն­թացք, 13 ­Յու­լիս – 28 Օ­գոս­տոս 2020 եւ վկա­յա­կա­նի լրա­ցում 2020-2021 տա­րո­ւան...

Ապ­րի­լեան պա­հան­ջա­տի­րու­թիւն (նկարներ)

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 102րդ ­տա­րե­լի­ցի ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու շար­քը իր ազ­դու ար­ձա­գան­գը ու­նե­ցաւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ, ­Կի­րա­կի՝ 23 Ապ­րիլ 2017ին, քա­ղա­քա­կան ձեռ­նար­կով, քայ­լար­շա­ւով եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղու­մով։ ­Կեդ­րո­նա­կան...

Հայկական տարազներու ցուցադրութիւն

Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դի, «­Տի­մոք­րի­թիօ» հա­մալ­սա­րա­նի լե­զուա­բա­նա­կան բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի մշա­կու­թա­յին բաժ­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ հայ մշա­կու­թա­յին միու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Շա­բաթ...

Մենք հոս՝ բոլո՜րս վկայ

(Ընկեր ՇԱՀԱՆ ՖԱՐԱՃԵԱՆի խօսքը՝ Հայաստանի անկախութեան կերտման 99ամեակի հանդիսութեան) 1915ի ահաւոր ողբերգութենէն հազիւ երեք տարի ետք պոռթկաց հայ ժողովուրդի անընկճելի վճռակամութիւնը, որ պսակուեցաւ Մայիսեան...

­Դամ­բա­նա­կան խօսք

Ծ­նաւ ­Լա­րի­սա՝ 15 Օ­գոս­տոս 1927ին, ա­տա­բա­զար­ցի ­Կա­րա­պետ եւ Ա­մա­սիա­ցի Ա­ղաւ­նի Մկր­տի­չեան­նե­րու տա­քուկ բոյ­նին մէջ: ­Նախ­նա­կան կրթու­թիւ­նը ա­ւար­տե­լէ ետք, ու­սու­մը շա­րու­նա­կեց ­Կիպ­րո­սի ­Մել­քո­նեան վար­ժա­րա­նը, ուր­կէ...

Հ.Գ.Խ.ի «Անի» մասնաճիւղի ընդհանուր ժողով

Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նո­ւար 2018ի Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, ե­կե­ղեց­ւոյ կից գտնո­ւող «­Տէր-­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը։...

Նիքէայի մէջ դափնեպսակի զետեղում Պոնտացիներու յիշատակին 

Պոնտական ցեղասպանութեան ոգեկոչումներու ծիրէն ներս, Կիրակի, 22 Մայիսին, Նիքէայի Քաթրաքիօ թատրոնի շրջաբակին մէջ գտնուող յոյներու ցեղասպանութեան յուշակոթողին առջեւ տեղի ունեցաւ յուշ ելոյթ մը, որուն...
- Advertisement -