1988ի երկրաշարժի զոհերու յիշատակը յարգուեցաւ Յունաստանի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի ա­հա­ւոր երկ­րա­շար­ժի 31րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ յու­նա­հայ հա­մայնք­նե­րու մէջ տե­ղի ու­նե­ցան հո­գե­հանգստեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, ժո­ղո­վուր­դի եւ կա­ռոյց­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ։ ­Նա­խա­պէս լոյս տե­սած Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի եւ ­Յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց...

Ընդհանուր ցուցակը

ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒ ԵՒ ՆԱԽԱԳԱՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԵԱՆ Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեան ԱԹԷՆՔԻ Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ 1. Ազարիկ Եորղանճեան Ատենապետ 2. Լուսի...

Լիզպոնի հինգ տղոց ոգեկոչումը Աթէնքի մէջ

­­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 36րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 28 ­­Յու­լիս 2019ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի...

Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիպումը Թեսաղոնիկէի հայութեան հետ

«­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը պատ­րա՛ստ է ե­կե­ղեց­ւոյ ու ազ­գին կող­քին կանգ­նե­լու եւ դեր ստանձ­նե­լու՝ պա­պե­նա­կան ժա­ռան­գի բարձր գի­տակ­ցու­թեամբ»,-հաս­տա­տած է Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան...

«Ա­րիս­տո­տէ­լեան» հա­մալ­սա­րա­նի ու­սա­նող­նե­րը կ’այ­ցե­լեն «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 15 ­Նո­յեմ­բեր 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­րիս­տո­տէ­լեան» հա­մալ­սա­րա­նի աս­տո­ւա­ծա­բա­նա­կան ճիւ­ղի ա­ւե­լի քան 60 ու­սա­նող­ներ, ի­րենց հո­գե­ւո­րա­կան եւ աշ­խար­հա­կան ու­սու­ցիչ­նե­րով, այ­ցե­լե­ցին ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան 16րդ ­բա­նա­կում

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան 2016-2017 տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մի կազ­մա­կեր­պու­մով, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ 1-5 ­Յու­լիս 2017ին, ­Սու­նիօ շրջա­նի սկաու­տա­կան բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ ­Բա­նա­կու­մին ի­րենց մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րին...

Բժշկական, տեղեկատուական կարեւոր ելոյթ մը Հ.Կ. Խաչին կողմէ (նկարներ)

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չը, հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով Հ.Օ.Մ.ի մար­դա­սի­րա­կան եւ խնա­մա­տա­րա­կան ա­ռա­քե­լու­թեան, ա­ռի­թը չի փախց­ներ մեր ժո­ղո­վուր­դը մնա­յուն կեր­պով տե­ղե­կաց­նե­լու բժշկա­կան կա­րե­ւոր հար­ցե­րու շուրջ։ Ա­նոնց­մէ մէ­կը...

Այցելութիւն

­Ազգային Առաջնորդարանի դիւանը կը հաղորդէ Հինգ­շաբ­թի՝ 3 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի...

Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շրջանային Վարչութեան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւնը

­­Կի­րա­կի՝ 29 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­­Վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկրորդ փու­լը: Առաջին...

«Համազգային»ի պարախումբներու ելոյթները

Ըն­դա­ռա­ջե­լով հրա­ւէր­նե­րու՝ ­Յու­նաս­տա­նի «­Հա­մազ­գա­յին»ի «­Նա­յի­րի» եւ «­Նա­նոր» պա­րա­խումբ­նե­րը հայ մշա­կոյ­թը ներ­կա­յա­ցու­ցին հա­մայն­քա­յին կեան­քէն, ինչ­պէս նաեւ Ա­թէն­քի եւ յա­րա­կից շրջան­նե­րէ ներս: ­Հայ­կա­կան ու ժո­ղովր­դա­կան, ա­ւան­դա­կան,...
- Advertisement -