Հոգեւոր կեանքը Պսակաձեւ ժահրի արգելափակման օրերուն

Ըն­թա­ցիկ տա­րո­ւան ա­ռա­ջին ա­միս­նե­րէն նո­րա­յայտ Պսակաձեւ ժահ­րի աշ­խար­հա­տա­րած հա­մա­ճա­րա­կին ստեղ­ծած ան­նա­խըն­թաց պա­րա­գա­նե­րուն մէջ, երբ հա­ւա­քա­կան մեր կեան­քին ա­կա­մայ պար­տադ­րո­ւե­ցան սահ­մա­նա­փա­կող պայ­ման­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի...

Մա­յիս 28ի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը

«­Հա­մազ­գա­յին» հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 28 ­Մա­յիս 2020ի կէ­սօ­րո­ւան ­Դի­մա­տետ­րի իր­ է­ջին վրայ վրայ...

Հ. Կ. Խաչի Շրջանային վարչութեան mini Bazaar

«­Սի­րոյ Պա­զար»ի առ­կախ­ման պատ­ճա­ռով, Շա­բաթ՝ 30 Մա­յիս 2020ի ե­րե­կո­յեան, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի դաշ­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած mini...

Հանրապետական մաղթանք՝ Հայաստանի Հանրապետութեան 102ամեակին առիթով

28 ­Մա­յիս 1918ի ­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րու 102րդ­ ա­մեա­կին առ­թիւ, ­Յու­նա­հա­յոց Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի տնօ­րի­նու­մով, ­Կի­րա­կի՝ 31 ­Մա­յիս 2020ին, թե­մի բո­լոր...

Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 102րդ ­տա­րե­դար­ձի առ­ցանց նշում

Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան կո­մի­տէի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 102րդ ­տա­րե­դար­ձի առ­ցանց նշումելոյ­թը կը վա­յե­լէր Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պա­նի հո­վա­նա­ւո­րու­թիւ­նը

Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 102ամեակին նուիրուած առցանց տօնակատարութիւն — 28 Մայիս 1918

https://www.youtube.com/watch?v=gvIz7ATInos Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 102ամեակին նուիրուած առցանց տօնակատարութիւն - 28 Մայիս 1918 ΕΚΔΗΛΩΣΗ...

­Ծաղ­կեպ­սակ ­Պոն­տա­կան ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կին

­Կի­րա­կի՝ 24 ­Մա­յիս 2020ին, Թ­եսա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցեղաս­պա­նու­թեան 101րդ­ ա­մեա­կի նո­ւի­րո­ւած ո­գե­կո­չու­մի եզ­րա­փա­կիչ ե­լոյ­թը։ ­Հո­գեհանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ քա­ղա­քի յու­նաց...

Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան հայ­րը ­ Գո­քի­նիոյ մէջ

­Կի­րա­կի` 24 ­Մա­յիս 2020ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան։ Ա­րա­րո­ղու­թեան նա­խա­գա­հեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց...

«­Խոր­հուրդ խո­րին»

«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղե­ցին, տաս­նեակ մը եւ ա­ւե­լի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րու ներ­կա­յու­թեան, ո­րոնք բա­րե­պաշ­տա­կան սո­վո­րու­թեան, ան­սա­սան հա­ւատ­քի, աս­տո­ւա­ծա­վախ...

Ակումբները կը վերաբացուին

­Մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու եւ միու­թիւն­նե­րու վար­չու­թիւն­նե­րու ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 25 ­Մա­յիս 2020էն սկսեալ, Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ստի­պո­ղա­կան եր­կամ­սեայ փա­կու­մէն ետք,...
- Advertisement -