Առ­ցանց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն

­Սար­դա­րա­պա­տի հե­րո­սա­մար­տովան­մա­հա­ցած մար­տիկ­նե­րու ու­ղիովԱռ­ցանց տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն նո­ւի­րո­ւած՝­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 102ա­մեա­կին ­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ....

Հ.Յ.Դ. Հայ դատի մասնակցութիւնը Պոնտական ցեղասպանութեան յիշատակի ելոյթներուն

Ա­մէն տա­րի՝ 19 ­Մա­յի­սին, ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րը կը յար­գեն յի­շա­տա­կը ա­ւե­լի քան 350.000 յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան, որ ի­րա­գոր­ծո­ւե­ցաւ Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ կող­մէ։Այս տա­րի եւս, Հ.Յ.Դ....

«Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին դար­ձեալ բա­ցաւ իր դռնե­րը

­Պսակա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­ճա­րա­կին պատ­ճա­ռաւ, ­­Յու­նաս­տա­նի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րը եր­կու ա­միս փակ մնա­լէ ետք, ­­Կի­րա­կի՝ 17 ­­Մա­յիս 2020ին, դար­ձեալ բա­ցին ի­րենց դռնե­րը ու վերսկ­սան...

Հ­րա­ւէր-կոչ հայ ծնող­քին

Յար­գե­լի ծնողք, Ա­հա­ւա­սիկ պա­հը ե­կաւ, որ ձեր զա­ւա­կը իր թե­ւե­րը պի­տի բա­նայ դէ­պի ու­սու­մի եւ գի­տու­թեան աշ­խար­հը եւ դպրո­ցին մէջ պի­տի սոր­վի ըլ­լալ...

­Մեր «Ա­զատ Օր»ը… (թիւ 6)

ՄԻՆՍԱՐ Երբ «Ա­զատ Օր»ին մեր կող­մէն այս­պէս կնքուած՝ «­Սուրբ Եր­րոր­դու­թիւն»ը, այ­սինքն՝ ­Վազ­գէն Ե­սա­յեա­նը, Ա­հա­րոն Ս­տե­փա­նեա­նը եւ Ար­մէն ­Մա­նու­կեա­նը,...

CIVILNETի հարցազրոյցը «Ազատ Օր»ին հետ

­Հա­յաս­տա­նի CIVILNET լրա­տո­ւա­կան կայ­քէ­ջի լրագ­րող Ա­րէն ­Քեր­թե­շեան, «­Զար­կե­րակ» հա­ղոր­դա­շա­րի սփ­ռում­նե­րու ծի­րէն ներս, հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ «Ա­զատ Օր»ի խմբագ­րու­թեան հետ։ Զ­րոյ­ցը ընդգր­կեց թեր­թի...

(*) ­Մեր «Ա­զատ Օր»ը… (թիւ 5)

ՄԻՆՍԱՐ ­Ներ­կայ յօ­դո­ւա­ծա­շար­քին (թիւ 5) «ՄԵՐ «ԱԶԱՏ ՕՐ»Ը...» պի­տի ձօ­նենք յու­նա­հայ մա­մու­լին խո­նարհ ծա­ռա­նե­րէն, մին­չեւ իր մա­հը պար­կեշ­տօ­րէն ու պար­տա­ճա­նա­չու­թեամբ սպա­սար­կած, նոր...

Եկեղեցական արարողութիւնները կը վերսկսին

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը յայտ­նենք, թէ հա­մա­ճա­րա­կի նախզ­գու­շա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րու հետզ­տե­տէ մեղ­մաց­ման պե­տա­կան սպա­սար­կու­թեանց ո­րո­շում­նե­րուն հե­տե­ւե­լով, ­Թե­միս բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս...

Ուսումնական Խորհուրդի յայտարարութիւն

10 ­Մար­տէն սկսեալ, երբ կա­ռա­վա­րու­թեան ո­րո­շու­մով, բո­լոր վար­ժա­րան­ներն ու ման­կա­պար­տէզ­նե­րը ընդ­հա­տե­ցին ի­րենց դա­սա­ւան­դու­թիւն­նե­րը, տու­նը մնա­լու եւ ըն­կե­րա­յին-ֆի­զի­քա­կան հե­ռա­ւո­րու­թիւն պա­հե­լու կոչ ուղ­ղե­լով ա­շա­կեր­տու­թեան,...

Համազգայինի արխիւներու թուայնացում

Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ'ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։
- Advertisement -