Հ.Հ. դեսպանը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 2 ­Յու­լիս 2020ի կ­.ա. ժա­մը 11:00ին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­կարգ եւ ­Լիա­զօր դես­պան պ. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի...

Աղօթք՝ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին «Գիւտ Նշխարաց» տօնին առիթով

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ՝ ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.վրդ. ­Պէ­զա­զեա­նի հրա­ւէ­րով, ­Կի­րա­կի` 28 ­Յու­նիս 2020ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1։00ին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ...

Հոգեգալստեան տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 7 ­Յու­նիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման 25րդ տարեդարձին առիթով Հայրապետական...

­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն...

Հայրապետական մաղթանքի հանդիսաւոր արարողութիւն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման...

­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի 28 ­Յու­նիս եւ 1 ­Յու­լիս 1995ին ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման...

Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի անդամական ընդհ. ժողով

Եր­կու­շաբ­թի` 9 ­Մարտ 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդհ. ժո­ղո­վը մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ինչ­պէս...

Կանանց միջազգային տօնի նշում՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Շա­բաթ՝ 7 ­Մարտ 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հիին, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ...

Հայրերու օրուան նշում Աթէնքի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 21 ­Յու­նիս 2020ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, որ...

Տօն՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի ելն ի Վիրապէն եւ Կաթողիկէ եկեղեցւոյ Ս....

­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նիս 2020ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. ­Պա­տա­րագ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց թե­մա­կալ Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, որ...

Տարի մը յետոյ… ընկ. Յովսէփ Պարազեանի յիշատակին

­Տա­րի մը՝ ա­ռանց ընկ. ­Յով­սէփ ­Պա­րա­զեա­նին։ «Աղմ­կոտ» իր կեան­քէն ի վեր­ջոյ հե­ռա­ցաւ ան­ձայն, գա­մո­ւած հի­ւան­դա­նո­ցի ան­կո­ղի­նին վրայ, անս­պա­սե­լի ու­ղե­ղի կա­թո­ւա­ծի մը հե­տե­ւան­քով,...
- Advertisement -