ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ԿՈՉ

­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ եւ յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ձեր ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զէ յանձ­նել, թէ անց­նող տա­սը...

Կ­՚ու­զո­ւին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար՝ *Վ­կա­յեալ օգ­նա­կան ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­*Մաք­րող, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021...

Հայ Կապոյտ Խաչի «Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան» ազգ. վարժարան

­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «­­Լե­ւոն եւ ­­Սո­ֆիա ­­Յա­կո­բեան» |ազգ. ­վար­ժա­րա­նի Զ. ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նի վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման հան­դի­սու­թիւն

«Համազգային»ի վկայագրերը ստացան հայերէն լեզուի դասընթացքներու շրջանաւարտները

2018ի մէջ «­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ծրագ­րեց ու գոր­ծադ­րու­թեան դրաւ «4րդ ­սե­րուն­դէն՝ 5րդ» ընդ­հա­նուր բնա­բա­նով՝ հա­յե­րէն լե­զո­ւի ու­սուց­ման ծրա­գիր մը։  ­Յա­ւակ­նոտ բայց անհ­րա­ժեշտ...

Հ.Հ. դեսպանը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

­Հինգ­շաբ­թի՝ 2 ­Յու­լիս 2020ի կ­.ա. ժա­մը 11:00ին, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­կարգ եւ ­Լիա­զօր դես­պան պ. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի...

Աղօթք՝ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին «Գիւտ Նշխարաց» տօնին առիթով

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­վա­րիչ՝ ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.վրդ. ­Պէ­զա­զեա­նի հրա­ւէ­րով, ­Կի­րա­կի` 28 ­Յու­նիս 2020ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 1։00ին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ...

Հոգեգալստեան տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Կի­րա­կի՝ 7 ­Յու­նիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Հո­գե­գալս­տեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ...

Արամ Ա. Կաթողիկոսի կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման 25րդ տարեդարձին առիթով Հայրապետական...

­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն...

Հայրապետական մաղթանքի հանդիսաւոր արարողութիւն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման...

­Կի­րա­կի՝ 28 ­Յու­նիս 2020ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի 28 ­Յու­նիս եւ 1 ­Յու­լիս 1995ին ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման...

Հ.Գ.Խ.ի Թեսաղոնիկէի «Անի» մասնաճիւղի անդամական ընդհ. ժողով

Եր­կու­շաբ­թի` 9 ­Մարտ 2020ի ե­րե­կո­յեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դա­մա­կան ընդհ. ժո­ղո­վը մաս­նակ­ցու­թեամբ կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ինչ­պէս...
- Advertisement -