Մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րու ու­շադ­րու­թեան

«­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նը եւ «Արամ Մանուկեան» ակումբը կը հե­տե­ւին թա­գա­վա­րա­կի սեղ­մում­նե­րու նոր կա­նոն­նե­րուն Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի խոր­հուր­դը եւ Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի վարչութիւնը կը յայ­տա­րա­րեն, թէ հե­տե­ւե­լով...

Հայ կաթողիկէ «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ մէջ Սուրբ Պատարագ Պէյրութի աղէտի...

­Լի­բա­նա­նը իր հա­զա­րա­մեայ պատ­մու­թեամբ ստէպ յա­տուկ տեղ մը գրա­ւած է ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի եր­կիր­նե­րուն մէջ։ ­Վեր­ջին դա­րե­րուն եր­կի­րը հիւ­րըն­կա­լած է հա­յազ­գի­ներ եւ նոյ­նիսկ ե­կե­ղե­ցա­կան հաս­տա­տու­թիւն­ներ,...

Հանրապետական մաղթանք Հայաստանի Հանրապետութեան վերակախացման տօնին առթիւ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նին­նա­մեա­կին առ­թիւ, ­Կի­րա­կի՝ 20 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յըն­թացս Ս. ­Պա­տա­րա­գի կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան շի­նու­թեան եւ...

Հ.Յ.Դ. Պատանեկան միութեան նոր տարեշրջանի մեկնարկը

Հ. Յ. Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան, 2020-2021 տա­րեշրջա­նի ա­ռա­ջին ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Շա­բաթ ­Սեպ­տեմ­բեր 19ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» եւ ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս։ Այս տա­րի...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Ե. մաս)

Գարամանեան Վալերիա, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Λέσβου Կը խնդրուի, որ յաջողած ուսանողներու անունները փոխանցել «Ազատ Օր»ին:

Ազգային վարժարաններու վերամուտի արարողութիւններ

­Հա­մա­ձայն ­Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան որոշումին, Եր­կու­շաբ­թի՝ 14 ­Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տուն, երկ­րի ամ­բողջ տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցան վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ, նշա­նա­ւո­րե­լով նոր ու­սում­նա­կան տա­րեշր­ջա­նի մեկ­նար­կը։ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի...

Սրբուհի Մայր Թերեզա Քալքութացիի անուան բակի բացում Աթէնքի Հայ Կաթողիկէ Առաջնորդարանին...

­Սուր­բե­րու մե­ծա­րան­քը սեր­տօ­րէն մաս կը կազ­մէ քրիս­տո­նէա­կան ա­ւան­դու­թեան եւ ե­կե­ղեց­ւոյ կեան­քին։ Այն ան­հատ­նե­րը, ո­րոնք ու­նե­ցած են սրբակ­րօն վարք եւ ո­րոնք Ե­կե­ղե­ցի­նե­րու կող­մէ սուրբ կը...

Սարկաւագական ձեռնադրութիւն Հիւսիսային Յունաստանի մէջ

­Շա­բաթ՝ 12 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ...

Առաջնորդ Սրբազան հօր խօսքը դպրոցական վերամուտին առիթով

«Քորոնա»ով հան­դերձ կառ­չած մնանք էա­կա­նին Աս­տու­ծոյ օրհ­նու­թեամբ եւ օգ­նա­կա­նու­թեամբ, դար­ձեալ վե­րա­մու­տի սե­մին` երբ ա­մառ­նա­յին ե­ղա­նա­կի թե­լադ­րած հանգս­տեան պայ­ման­նե­րէն կը վե­րա­դառ­նանք ան­հա­տա­կան կեան­քի ու աս­պա­րէ­զի բնա­կա­նոն կռշոյ­թին,...

Առաջնորդ Սրբազանը հիւսիսային Յունաստան

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ՎԱՆՔ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 26 Օ­գոս­տոս 2020-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6.00-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Թե­սա­ղո­նի­կէ «Վ­լա­թա­տոն» վան­քի վա­նա­հօր՝ ­Նի­քի­ֆո­րոս ե­պիս­կո­պո­սի հրա­ւէ­րին,...
- Advertisement -