Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ

Հ. Կ. ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մուտ Կրթութեան փոխ նախարարը ներկայ եղաւ բացման արարողութեան Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Եր­կու­շաբ­թի՝ 13 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ամ­բողջ տա­րած­քին վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տի զան­գը...

Խաչվերացի տօնը Գոքինիոյ մէջ — Կէլիպոլի սուրբ սպասներ վերադարձան եկեղեցի

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, փա­ռա­ւոր կեր­պով տօ­նա­կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Վե­րաց­ման Ս. ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ Ս. պա­տա­րա­գին նա­խա­գա­հեց ու քա­րո­զեց, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց ­Թե­մի...

Ս­կաու­տա­կան վե­րա­մուտ

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան ­­Խոր­հուր­դը եւ Խմ­բա­պե­տու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նեն մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, թէ ա­մա­ռո­ւան դա­դա­րէն ետք սկաու­տա­կան շարժ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը...

Եր­գա­հան­դէս

­Շա­բաթ` 25 ­Սեպ­տեմ­բեր ժա­մը 20:00-ին, ­Նէա Զ­միռ­նի «Ալ­սոս» պու­րա­կին մէջ։ Ե­լոյթ կ’ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նէն յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած «­Նուր ­Պանտ» նո­ւա­գա­խում­բը։ * ­Գէորգ ­Սար­գի­սեան՝ երգ * ­Սար­գիս Ա­դա­մեան՝ եր­գե­հոն, դաշ­նակ *...

­Վե­րա­կանգ­նենք հայ դպրո­ցին ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւ­նը

«­Միայն մէկ գիր, ­Մես­րո­պեան գիր, եւ մենք դար­ձանք լոյ­սի եր­կիր» ­Գէորգ Է­մին ­Հա­յոց Ազ­գի ինք­նու­թեան, մշա­կու­թա­յին ինք­նու­րոյ­նու­թեան հիմ­նա­քա­րը հան­դի­սա­ցող ­Մես­րո­պեան հան­ճա­րի Այբ ու ­Բէ­նի գիւ­տով սկիզբ ա­ռած...

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի միջ­փա­ղան­գա­յին բա­նա­կու­մը

Ինչ­պէս ար­դէն յայ­տա­րա­րո­ւած էր «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի եւ հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցով, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին բա­նա­կու­մը, որ պի­տի մեկ­նար­կէր Ա­յիոս Անտ­րեա­սի սկաու­տա­կան բա­նա­կա­վայ­րէն ներս՝ 9էն-13 Օ­գոս­տոս...

ՏՕՆ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻՆ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի` 12 սեպտեմբեր 2021-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի նշո­ւի ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։ Ա­ւար­տին...

«Համազգային»ի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի ընդհանուր անդամական ժողով

«Համազգային»ի Ատիկէի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ներ­կայ գտնուելու ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չորեքշաբ­թի՝ 15 Սեպտեմբեր 2021-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

­Հա­ճե­լի ե­րե­կոյ մը

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ամառնային արձակուրդի վերջին երեկոներէն օգտուելով կը կազ­մա­կեր­պէ գա­ւաթ մը օ­ղիով ուրախ ե­րե­կոյ մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 Սեպտեմբեր 2021-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Բ. մաս)

Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք 2021-22 ու­սում­նա­կան տա­րո­ւան պե­տա­կան հա­մալ­սա­րան­նե­րուն մէջ մուտք գոր­ծած հա­յոր­դի­նե­րու յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րը Հաճիքէօսէյեան Ռոպերթ, Χημικών Μηχανικών - Πολυτεχνείο Πάτρας ­Հի­թեան Ար­տե­միս, Τμήμα Οινολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής...
- Advertisement -