Ընկ. ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան Ա­թէն­քի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ան­դամ, Ար­ցա­խի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­գա­մա­ւոր ընկ. ­Դա­ւիթ Իշ­խա­նեան ե­րէկ՝ ­Հինգ­շաբ­թի, 1 ­Դեկ­տեմ­բե­րին աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թեամբ ժա­մա­նեց Ա­թէնք եւ դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Կեդր. կո­մի­տէի ըն­կեր­նե­րուն...

Կորնթոսի քաղաքապետը հանդիպում ունեցաւ Հ.Հ. դեսպանութեան ներկայացուցիչներուն հետ

Հա­րա­ւա­յին ­Քո­րէա­յի մէջ կա­յա­ցած հնա­մեայ քա­ղաք­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին ­Կորն­թո­սի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մի­ջեւ՝ գրա­ւեալ ­Շու­շի քա­ղա­քին հետ ստո­րագ­րո­ւած մտադ­րու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գի­րի չե­ղարկ­ման ուղ­ղո­ւած...

Թեսաղոնիկէի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հիմնադրութեան 119-ամեակի տօնակատարութիւն

Ուր­բաթ, 18 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ տօ­նա­կա­տա­րու­թեան եւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէ­քի ա­ռի­թով, տա­րի­նե­րու սո­վո­րու­թեան հա­մա­ձայն Ե­կե­ղե­ցա­սէր ­Տիկ­նանց մարմ­նի  ան­դա­մու­հի­նե­րը սի­րոյ սե­ղան պատ­րաս­տե­ցին, ուր ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մի...

Փրոֆ. Խաչատուր Ստեփանեանի դասախօսութիւնը Աթէնքի համալսարանէն ներս

­Յու­նաս­տա­նի ­Քա­փո­տիսթ­րիա­քօ հա­մալ­սա­րա­նի հրա­ւէ­րով՝ «­Հա­յաս­տա­նի խորհրդայնա­ցու­մը» նիւ­թով եւ անգ­լե­րէն լե­զո­ւով դա­սա­խօ­սու­թիւն մը տո­ւաւ Խ. Ա­բո­վեա­նի ա­նո­ւան պե­տա­կան ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թեան դոկ­տոր, փրոֆ. ­Խա­չա­տուր...

Ե­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Փի­լիօ

Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Ֆա­լի­րո­յի «­­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­­Փի­լիօ, Ե­րեք­շաբ­թի 6 ­­Դեկ­տեմ­բե­րէն մին­չեւ ­­Հինգ­շաբ­թի 8 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին: ­­Պի­տի գի­շե­րենք ­­Փոր­թա­րիա գիւ­ղին մէջ ու պի­տի...

Ս. ­Յա­կոբ տօ­նի նո­ւի­րա­հա­ւաք

Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­­Կի­րա­կի, 18 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Գո­քի­նիոյ Ս. ­­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։ Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս...

Ս. Աստուածածնի տաճար ընծայման նախատօնակը Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի Ս. Յովհ. Կարապետ եկեղեցւոյ...

Կիրակի, 20 Նոյեմբեր 2022-ին, Նէոս Գոզմոսի (Ֆիքս) Ս. Յովհ. Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ աննախընթաց արարողութիւն մը կատարուեցաւ Ս. եւ Անմահ Պատարագի աւարտին, Նախատօնակ կատարուեցաւ «Ընծայումն...
- Advertisement -