«Հայաստանը եւ Յունաստանը վճռական են արձագանգելու իրենց շահերը վտանգող գործողութիւններին». Մնացականեան

­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց ­Նա­խա­րար ­Զօհ­րապ Մ­նա­ցա­կա­նեան հար­ցազ­րոյց մը տո­ւաւ յու­նա­կան «MEGA TV» լրա­տո­ւա­կա­նին՝ անդ­րա­դառ­նա­լով հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան սահ­մա­նին ի­րա­վի­ճա­կի սրման, ա­նոր՝ ­Թուր­քիոյ ար­ձա­գան­գին, ­Պոլ­սոյ...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի հանդիպում Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիասի...

Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րին հետ զրոյց ծա­ւա­լե­ցաւ Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սադ­րիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն շուրջ Նա­խա­պէս ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ,...

«Սուրբ Սոֆիա»ի տաճարը մզկիթի վերածուեցաւ

«­Սուրբ ­Սո­ֆիա»ի տա­ճա­րը մզկի­թի վե­րա­ծո­ւե­ցաւԷր­տո­ղան ան­գա­մ մը եւս ոտ­նա­հա­րեց հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րը Ուր­բաթ՝ 10 ­Յու­լի­սին, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ...

Յունաստանի խորհրդարանը վաւերացուց Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն գործընկերութեան համաձայնագիրը

Երեքշաբթի՝ 7 Յուլիս 2020ին, Յունաստանի խորհրդարանը իր լիագումար նիստի ընթացքին, վաւերացուց Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ Համապարփակ եւ Ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրը։

«Հայաստանի հետ մեր բարեկամական կապերը աւանդական եղած են»

Ուր­բաթ՝ 3 ­Յու­լի­սի թի­ւով, անդ­րա­դար­ձած էինք ­Յու­նաս­տա­նի խոհր­դա­րա­նի ­Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին հար­ցե­րու մնա­յուն ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մի­ջեւ գոր­ծըն­կե­րու­թեան...

Յունաստանի խորհրդարանի Պաշտպանութեան եւ Արտաքին հարցերու մնայուն յանձնաժողովը վաւերացուց Հայաստանի եւ...

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­լիս 2020ի ե­րե­կո­յեան, հել­լէն խորհր­դա­րա­նի ­Ծե­րա­կոյ­տի սրա­հէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նի Ազ­գա­յին ­Պաշտ­պա­նու­թեան եւ Ար­տա­քին ­Հար­ցե­րու մնա­յուն յանձնա­ժո­ղո­վը յա­տուկ նիս­տի մը...

Միացեալ Նահանգներ կ՚ողջունեն Միցոթաքիս Էրտողան հեռախօսակապը

­Միա­ցեալ նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը իր գո­հու­նա­կու­թիւ­նը յայտ­նեց՝ Ա­թէն­քի եւ Ան­գա­րա­յի մի­ջեւ հա­ղոր­դակ­ցու­թեան խո­ղո­վակ­նե­րը բաց պա­հե­լու ջան­քե­րուն հա­մար, ան­ցեալ Ուր­բաթ տե­ղի ու­նե­ցած...

Յունաստան Թուրքիոյ գրգռութիւններու հարցը կը ներկայացնէ Եւրոպական Միութեան գագաթնաժողովին

­Թուր­քիոյ կող­մէ ­Յու­նաս­տա­նի վրայ վեր­ջին ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին ծա­ւա­լած գրգռու­թիւն­նե­րը ա­հա­զանգ հնչե­ցու­ցած են Ա­թէն­քի մէջ։ ­Յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը դի­մած է դի­ւա­նա­գի­տա­կան լուրջ քայ­լե­րու, սան­ձե­լու հա­մար...

1 Յունիսին՝ կը վերաբացուին նախակրթարանները եւ մանկապարտէզները

­Յու­նաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ո­րո­շու­մով, Պ­սա­կա­ձեւ ժահ­րի հա­մա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով ա­ւե­լի քան եր­կու ա­միս­նե­րու ստի­պո­ղա­կան փա­կու­մէն ետք, Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նի­սէն սկսեալ, պի­տի վե­րա­բա­ցո­ւին ­Յու­նաս­տա­նի նա­խակր­թա­րան­նե­րը...

«Ազ­դակ»ի առ­ցանց լսա­րան

«Ազ­դակ» օ­րա­թեր­թը, հա­մա­ցան­ցա­յին լսա­րան­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Մա­յիս 2020ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, կը կազ­մա­կեր­պէ առ­ցանց լսա­րան, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «­Նոր...
- Advertisement -