Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը գործածէ…«Ցեղասպանութիւն» եզրը

Լաթվիոյ խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումի բանաձեւին հակազդելով, Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը գործածեց երկրէն ներս արգիլուած «Ցեղասպանութիւն» եզրը։ Լուրը կը հաղորդէ յունական «onalert.gr» կայքը։ Շտապելով դատապարտելու...

Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի յայտարարութիւնը

Մեր ինքնութեան եւ պետականութեան պահպանումը, երկրի անվտանգութեան ապահովումը պահանջում են ազգային ուժերի եւ գործիչների համախմբում ու միասնական պայքար՝ ուղղուած գործող իշխանութեանը հեռացնելուն՝ կանխելու համար...

Յոյները կը պատուեն Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչումը Պրազիլիոյ մէջ

­Թեր­թիս ըն­թեր­ցող­նե­րէն, նախ­կին յու­նա­հայ եւ այժմ պրա­զի­լիա­հայ ­Վար­դի­նէ ­Գա­լայ­ճեան կը տե­ղե­կաց­նէ մեզ, թէ Պ­րա­զի­լիոյ ­Սաօ ­Փաո­լօ քա­ղա­քին մէջ, 25 Ապ­րի­լին տե­ղի ու­նե­ցած ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան...

Մահացած է հայասէր լուսանկարիչ Նիքոլաս Մակինաս

­Պոլ­սոյ «­Ժա­մա­նակ» թեր­թէն տե­ղե­կա­ցանք, թէ Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է հան­րա­ծա­նօթ լու­սան­կա­րիչ ­Նի­քո­լաս ­Մա­կի­նաս։ Ան 68 տա­րե­կան էր։ ­Մա­կի­նաս ե­ղած է ­Պար­թո­լո­մէոս...

Վարչապետ Ք. Միցոթաքիսի շնորհակալական նամակը Արամ Ա. Վեհափառին

Ինչ­պէս ար­դէն ծա­նօթ է մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս շնոր­հա­ւո­րա­կան նա­մակ­ներ ղրկած էր ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս...

Դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեանի յայտարարութիւնը նախագահ Պայտընի կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման մասին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տը­նի կող­մէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ա­ռի­թով։ «­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րի նա­խա­գահ ­Ջօ ­Բայ­դե­նը...

­Յու­նաս­տա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու ընդհ. հրա­մա­նա­տա­րի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը

Ինչ­պէս ար­դէն մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով գրած էինք, յու­նա­կան քա­ղա­քա­կան, քա­ղա­քա­պե­տա­կան եւ ա­կա­դե­մա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րը ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով կա­տա­րե­ցին դա­տա­պար­տան­քի յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ, նշե­լով հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ...

­Մահ կիպ­րա­ցի հա­յա­սէր ­Վա­սոս ­Լի­սա­րի­տի­սի

26 Ապ­րի­լին, 101 տա­րե­կան հա­սա­կին, կեան­քէն հե­ռա­ցաւ կիպ­րա­ցի հան­րա­ծա­նօթ քա­ղա­քա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն եւ հա­յե­րու ջերմ բա­րե­կամ ­Վա­սոս ­Լի­սա­րի­տիս։ Ու­սա­նե­ցաւ բժշկու­թեան ճիւ­ղին մէջ, իսկ 1955-59 տա­րի­նե­րուն...

­Սուր բա­նա­վէճ՝ ­Տեն­տիաս-­Չա­ւուշօղ­լու մա­մու­լի ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին

15 Ապ­րի­լին, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի Ան­գա­րա այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, եր­կու եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լի­սը սուր բա­նա­վէ­ճի վե­րա­ծո­ւե­ցաւ ա­նոնց մի­ջեւ,...

Ա­զե­րի դես­պա­նի ջղագր­գիռ «յար­ձա­կու­մը» յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար ­Հիւ­սէյ­նով ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րէն ջղագր­գիռ յար­ձա­կում մը ը­րաւ Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի յոյն պատ­գա­մա­ւոր ­Նի­քոս Անտ­րու­լա­քի­սի դէմ, ­Պա­քո­ւի մէջ բա­ցո­ւած՝ զո­հո­ւած հայ...
- Advertisement -