Թագավարակի տարածումը Աթէնքի մէջ լուրջ մտահոգութիւններ կը ստեղծէ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը գոր­ծադ­րու­թեան մէջ դրաւ ա­ւե­լի խիստ կա­նոն­ներ, ա­ռաջ­քը առ­նե­լու հա­մար թա­գա­վա­րա­կի հետզ­հե­տէ տա­րա­ծո­ւող վտան­գին, յատ­կա­պէս Ատ­տի­կէի շրջա­նին հա­մար, որ լուրջ...

Ան­գա­րան երկ­խօ­սու­թիւն կ­­՚ու­զէ՝ սպառ­նա­լով

­­Թուր­քիան կը շա­րու­նա­կէ հա­կա­սու­թիւն­նե­րու ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ ծայր ա­ռած տագ­նա­պի սրու­մի ֆո­նին մէջ։ ­­Նոյն պա­հուն, երբ երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Մեւ­լութ...

Յունաստանի վարժարանները կը վերաբացուին 14 Սեպտեմբերին

Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րար ­­Նի­քի ­­Քե­րա­մէոս յայ­տա­րա­րեց, թէ ­­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 14 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին։ ­­Միջ­նա­խա­րա­րա­կան մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, կրթու­թեան...

Դաւիթ Տօնոյեան ընդունած է Յունաստանի դեսպան Էվանկելոս Թուրնաքիսը

1 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­­Դա­ւիթ ­­Տօ­նո­յեան ըն­դու­նած է ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­վան­կե­լոս ­­Թուր­նա­քի­սը եւ նո­րան­շա­նակ ռազ­մա­կան...

Թուրքիոյ կոպիտ հակազդեցութիւնը՝ Հայաստանի կատարած զօրակցական յայտարարութեան ի նպաստ Յունաստանի եւ...

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Համի Աքսոյ յայտարարած է, որ Սեւրի դաշնագիրի վերաբերեալ Հայաստանի յայտարարութենէն ետք, այս անգամ արեւելեան Միջերկրականի վերաբերեալ կարծիք...

Համակարգող խորհուրդը կ՚ազդարարէ լրագրողներու տարածաշրջանային երկրորդ առցանց ժողովը – Եւրոպա –

Լրագրողներու Համահայկական համաժողովները համակարգող խորհուրդը հիմնուելով 29 Փետրուար – 1 Մարտ Անթիլիասի մէջ կայացած իր նիստին որոշումներուն վրայ, ծրագրած էր կազմակերպել տարածաշրջանային...

Սեւրի դաշնագիրը ստորագրած պետութիւններու երիտասարդական քաղաքական կազմակերպութիւնները կոչ կ՚ուղղեն Թուրքիոյ՝ հայ...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակը Սեւրի դաշնագիրի ստորագրութեան 100-ամեակին առիթով նախաձեռնեց դաշնագիրը ստորագրած պետութիւններու ընկերվարական երիտասարդական միութիւններու հետ հետեւեալ յայտարարութեան հրապարակման.

«Հ.Հ.-ն հետեւում է Թուրքիայի ապօրինի եւ սադրիչ գործողութիւններին ու սատարում Յունաստանին...

Արեւելեան Միջերկրականի մէջ վերջին զարգացումներուն եւ Թուրքիոյ կողմէ շարունակուող Յունաստանի դէմ ռազմական գրգռութիւններուն վերաբերեալ, Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը յայտարարութիւն տարածեց` ընդգծելով Հայաստանի...

Ահաւոր պայթիւն Պէյրութի մէջ

Ա­ւե­լի քան 70 զո­հեր եւ 4000 վի­րա­ւոր­ներ. ­Պէյ­րու­թի կարգ մը թա­ղա­մա­սեր ան­ճա­նա­չե­լի դար­ձած են. հա­յու­թեան վի­ճա­կը ցնցիչ է

Յունաստանի խորհրդարանը կը գործակցի Հայաստանի Ազգային ժողովին հետ

Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ ­Հա­յաս­տա­նի գոր­ծակ­ցու­թեան ծի­րէն ներս, «Եւ­րո­պա­կան զու­գոր­դու­թեան ծրա­գիր»ի յատ­կա­ցո­ւած աղ­բիւր­նե­րէն, ­Յու­նաս­տա­նի խորհրդա­րա­նը ա­պա­հո­վեց մէկ մի­լիոն եւ­րո­յի նիւ­թա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն, որ պի­տի...
- Advertisement -