Յունաստանի ահաւոր հրդեհները

Հայկական զօրակցութիւն՝ Յունաստանի ահաւոր հրդեհներուն համար Օգոստոսի առաջին տասնօրեակին՝ Աթէնքի, Էվիայի, Օլիմպիայի, Արգատիայի եւ այլ շրջաններու մէջ բռնկած 586 մեծ հրդեհները հսկայական անտառային տարածքներ այրեցին,...

Յունաստանի Ա.Գ. նախարարի նամակը Հայ դատի յանձնախումբին՝ յոյն դեսպանի Շուշի այցելութեան...

Ինչ­պէս ար­դէն հա­ղոր­դած էինք ո­րոշ ժա­մա­նակ ա­ռաջ, Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը 12 Յու­լի­սին նա­մակ մը ու­ղար­կած էր Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Նի­քոս Տեն­տիա­սին,...

Յունաստանի խորհրդարանը կը քննէ Արցախի գրաւեալ հողերուն վրայ յոյն դեսպանի ներկայութեան...

­Մեր ե­րէ­կո­ւան թի­ւով ներ­կա­յա­ցու­ցած էինք Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­մա­կը, որ ղրկո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սին։ ­Նա­մա­կին մէջ յանձ­նա­խում­բը յստակ բա­ցատ­րու­թիւն կը...

Հայաստանի ու Յունաստանի արհեստագիտական ոլորտէն ներս նոր համագործակցութիւն

­Հա­յաս­տա­նի բարձր ար­հես­տա­գի­տու­թեան ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան նա­խա­րա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար ­Հայկ ­Չո­պա­նեան եւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­ւան­կե­լոս ­Թուր­նա­քիս հան­դի­պում ու­նե­ցած են եւ կա­րե­ւո­րած...

50 դի­ւա­նա­գէ­տներ եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ կ­՚այ­ցե­լեն ­Վա­րան­դա եւ ­Շու­շի

Ար­ցա­խի` ներ­կա­յիս Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ բռնագ­րա­ւո­ւած տա­րածք­նե­րուն մէջ, մաս­նա­ւո­րա­բար ­Վա­րան­դա (­Ֆի­զու­լի) եւ ­Շու­շի քա­ղաք­նե­րուն մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի մէջ հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած դի­ւա­նա­գի­տա­կան անձ­նա­կազ­մի եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու...

Հայաստանի արտահերթ ընտրութիւններ

Ա­ռա­ւօ­տեան տո­ւեալ­նե­րուն հա­մա­ձայն, Ք.Պ.՝ 54,23%, «­­­Հա­յաս­տան» ­­­Դա­շինք՝ 20,87%, «­­­Պա­տիւ ու­նեմ» Դա­շինք՝ 5,24%, Բ.Հ.Կ.՝ 3,99% «­­­Հա­յաս­տան« դա­շին­քը խիստ վի­ճա­հա­րոյց կը հա­մա­րէ ար­դիւնք­նե­րը Ե­րէկ, ­­­Կի­րա­կի՝ 21 ­­­Յու­նի­սին, ­­­Հա­յաս­տա­նի բո­լոր մար­զե­րուն մէջ...

­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րի բո­լոր տե­ղա­կալ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց հրա­ժա­րա­կան­նե­րը

­Հա­կա­ռակ ան­ցեալ շա­բաթ տա­րա­ծո­ւած լու­րե­րու պաշ­տօ­նա­կան հեր­քու­մին, ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի բո­լոր տե­ղա­կալ­նե­րը (փոխ­նա­խա­րար­նե­րը)՝ Ար­տակ Ա­պի­տո­նեան, Ա­ւետ Ա­դոնց ու Ար­մէն ­Ղե­ւոն­դեան ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան մամլոյ յայտարարութիւն

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. Միութեան մամլոյ յայտարարութիւնը՝ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Չաւուշօղլուի Յունաստան այցելութեան առնչութեամբ Δελτίο Τύπου της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, με αφορμή την επίσκεψη του...

­Յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նը կը պա­հան­ջէ Ատր­պէյ­ճա­նէն հայ գե­րի­նե­րու ան­մի­ջա­կան վե­րա­դար­ձը

Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին, յոյն ե­րես­փո­խան Ս­թե­լիոս ­Քիմ­պու­րո­փու­լոս Ատր­պէյ­ճա­նէն պա­հան­ջեց հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րու ան­մի­ջա­կան վե­րա­դար­ձը՝ մի­ջազ­գա­յին կա­նոն­նե­րուն հի­ման վրայ։ Հ­րա­պա­րա­կո­ւած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ, եւ­րոե­րես­փո­խա­նը կը նշէ. «2020-ի...

Պէտք է յարգուի Հայաստանի հողային ամբողջականութիւնը. Յունաստանի Ա.Գ.Ն.

Մօտէն հետեւելով Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի սահմանագիծին վրայ ատրպէյճանցիներու կատարած ոտնձգութիւններու ծաւալումը Սիւնիքի մէջ, Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ հրապարակում մը կատարեց,...
- Advertisement -