Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի

­Հիմք ըն­դու­նե­լով թա­գա­վա­րա­կի հետ կա­պո­ւած Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րում սաստ­կա­ցող պայ­ման­նե­րը եւ այդ պատ­ճա­ռով ժո­ղով­ներ գու­մա­րե­լու պե­տա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, Հ.Յ.Դ. ­Կազ­մա­կեր­պա­կան կա­նոն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խան կար­գով 2020 թ....

Փալէօ Ֆալիրոյի քաղաքապետարանը Արցախի զօրակցութեան բանաձեւ ընդունեց

Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն, հա­յա­հոծ ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է բա­նա­ձեւ, ո­րուն հա­մա­ձայն իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին նկա­տի առ­նե­լով հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու...

«Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ

­Համազգայինի Արցախի գրասենեակը՝ Երեւանում «Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ար­ցա­խի գրա­սե­նեա­կը ­Նո­յեմ­բե­րի 5ից իր աշ­խա­տանք­նե­րը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս շա­րու­նա­կում է ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կում (­Մաշ­տո­ցի...

Ֆրանսայի Ծերակոյտը ընդունեց Արցախի ճանաչման մասին բանաձեւի նախագիծ

Ֆրանսայի Ծերակոյտը ընդունեց Արցախի Հանրապետութեան ճանաչման անհրաժեշտութեան մասին բանաձեւի նախագիծը  25 Նոյեմբերի երեկոյեան, Ֆրանսայի Հանրապետութեան Ծերակոյտը, իր յատուկ նիստի ընթացքին, ընդունեց «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան ճանաչման...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական կոմիտէի նամակը Հայաստանի Ազգային ժողովին

Հ.Հ.. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Նա­խա­գահ՝ պրն. Ա­րա­րատ ­Միր­զո­յեա­նին եւ Հ.Հ. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն ­Յար­գար­ժան պրն. ­Նա­խա­գահ եւ ­Պատ­գա­մա­ւոր­ներ Հ.Հ. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ­Վեր­ջին 24 ժա­մո­ւան ըն­թաց­քին, ա­կա­նա­տես դար­ձանք ­Հա­յաս­տա­նի մէջ...

Լարիսայի եւ Տիտիմոթիքոյի քաղաքապետութիւնները կը կանգնին Արցախի կողքին

Եր­կու քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­ներ եւս կու­գան միա­նա­լու ­Յու­նաս­տա­նի մեծ թի­ւով քա­ղաք­նե­րու կող­մէ Ար­ցա­խի վրայ սան­ձա­զեր­ծո­ւած պա­տե­րազ­մի դա­տա­պար­տու­մին, որ ա­ւե­լի քան մէկ ա­մի­սէ ի վեր կը շա­րու­նա­կո­ւի...

Ա­մին­տէո­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան բա­նա­ձե­ւը ի նպաստ Ար­ցա­խի

Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն մը եւս Ար­ցա­խի ի նպաստ բա­նա­ձեւ քո­ւէար­կեց։ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի հաս­տա­տած բա­նա­ձե­ւը, ո­րուն մէջ կը դա­տա­պար­տո­ւի ­Թուր­քիոյ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը։ Ψήφισμα συμπαράστασης...

Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս Հայաստան այցելեց

Ուրբաթ՝ 16 Հոկտեմբերին, Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար Նիքոս Տենտիաս աշխատանքային այցելութիւն կատարեց Հայաստան  եւ տեսակցեցաւ հայրենի ղեկավարութեան հետ։ Խօսակցութիւններու առանցքը կազմեցին տարածաշրջանին մէջ կատարուող...

Նէափոլի-Սիքիէս քաղաքապետութիւնը եռագոյնը կը պարզէ քաղաքապետարանի շէնքին վրայ

Նէափոլի-Սիքիէս քաղաքապետութիւնը բուռն կերպով կը դատապարտէ ազերի յարձակումները եւ հայկական Եռագոյնը կը պարզէ քաղաքապետարանի շէնքին վրայ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի շրջա­նի ­Նէա­փո­լի-­Սի­քիէս քաղա­քա­պե­տու­թիւ­նը ե­րեք տար­բեր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով, հաս­տա­տա­կամ կեր­պով...

Հրադադար հաստատուեցաւ Արցախի եւ Ատրպէյճանի շփման գիծին վրայ

«Արմէնփրէս».- Արցախի եւ Ատրպէյճանի հակամարտ զօրքերու շփման գիծին վրայ պիտի հաստատուի մարդասիրական հրադադար: Այս մասին պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերուեցաւ Մոսկուայի մէջ, Հայաստանի, Ատրպէյճանի եւ Ռուսիոյ...
- Advertisement -