­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը կը քննէ Ատր­պէյ­ճա­նի հետ գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր­ներու սառեցումը

­Յու­նա­կան «Real.gr» կայ­քէ­ջը, իր ե­րէ­կո­ւան լրա­տո­ւու­թեան մէջ տե­ղե­կու­թիւն կը փո­խան­ցէ, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կու­մը Ար­ցա­խի վրայ նոր զար­գա­ցում­ներ յա­ռա­ջա­ցու­ցած է յու­նա­կան խորհր­դա­րա­նի աշ­խա­տանքմ­նե­րուն, յատ­կա­պէս ­Յու­նաս­տա­նի...

­Կիպ­րոս կը դա­տա­պար­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թիւ­նը

Կիպ­րոս իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ ­Հա­յաս­տա­նին եւ կը դա­տա­պար­տէ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած յար­ձա­կում­նե­րը Ար­ցա­խի վրայ։ ­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս Խ­րիս­թու­տու­լի­տիս կա­տա­րեց հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։...

14 կուսա­կցութիւններու յայ­տարարո­ւթիւնը

­Կոպտ­օ­րէն խախ­տե­լով բ­­ազ­միցս ստան­ձն­­ած­ մի­ջազգ­ա­յի­ն ­յանձն­ա­ռութ­իւն­նե­րը, ­1994­ թ­. հրա­դա­դա­րի­ մա­սին­ ե­ռակ­ողմ հա­մա­ձայն­ա­գի­րը, ­ինչ­պէս նաեւ ար­հա­մար­հել­ով Մ.­Ա.Կ.-­ի գլխա­ւոր­ քար­տու­ղա­րի՝ համ­ա­վա­րա­կի պայման­նե­րում ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղո­ւթիւն­նե­րը դա­դա­րեց­նել­ու ­կո­չը,­...

Պատերազմ՝ Արցախի վրայ

Ատրպէյճանի ուժերը լայնածաւալ յարձակում կատարեցին՝ ռմբակոծելով Ստեփանակերտը եւ այլ բնակելի վայրեր Ընդհանուր զօրակոչ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ. հայկական բանակը լուրջ վնասներ հասցուց թշնամիի զօրքին Կիրակի՝ 27...

Նոր միջոցառումներ՝ ամբողջական փակման առաջքը առնելու համար

Ատ­տի­կէի նա­հան­գը եւ Ա­թէնք քա­ղա­քը թա­գա­վա­րա­կի լուրջ տա­րած­ման վտան­գին տակ կը գտնո­ւին։ ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նոր սեղ­մում­ներ յայ­տա­րա­րեց, ո­րոնք ի զօ­րու դար­ձած են Եր­կու­շաբ­թի՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն,...

Ատրպէյճանի նախագահը կ՚ողջունէ թուրք-ազերի եղբայրութիւնը. Էրտողան կը պատասխանէ նոյն ոճով

«Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ մի­ջեւ առ­կայ եղ­բայ­րու­թիւնն ու բա­րե­կա­մու­թիւ­նը օ­րի­նակ պէտք է ըլ­լայ ամ­բողջ աշ­խար­հին հա­մար», յայտ­նեց Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ ան­ցեալ Ե­րեք­շաբ­թի օր։ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ...

Թագավարակի տարածումը Աթէնքի մէջ լուրջ մտահոգութիւններ կը ստեղծէ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն, յու­նա­կան կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը գոր­ծադ­րու­թեան մէջ դրաւ ա­ւե­լի խիստ կա­նոն­ներ, ա­ռաջ­քը առ­նե­լու հա­մար թա­գա­վա­րա­կի հետզ­հե­տէ տա­րա­ծո­ւող վտան­գին, յատ­կա­պէս Ատ­տի­կէի շրջա­նին հա­մար, որ լուրջ...

Ան­գա­րան երկ­խօ­սու­թիւն կ­­՚ու­զէ՝ սպառ­նա­լով

­­Թուր­քիան կը շա­րու­նա­կէ հա­կա­սու­թիւն­նե­րու ռազ­մա­վա­րու­թիւ­նը, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մի­ջերկ­րա­կա­նի մէջ ծայր ա­ռած տագ­նա­պի սրու­մի ֆո­նին մէջ։ ­­Նոյն պա­հուն, երբ երկ­րի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Մեւ­լութ...

Յունաստանի վարժարանները կը վերաբացուին 14 Սեպտեմբերին

Յու­նաս­տա­նի կրթու­թեան նա­խա­րար ­­Նի­քի ­­Քե­րա­մէոս յայ­տա­րա­րեց, թէ ­­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին բո­լոր վար­ժա­րան­նե­րու վե­րա­մու­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 14 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին։ ­­Միջ­նա­խա­րա­րա­կան մամ­լոյ ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին, կրթու­թեան...

Դաւիթ Տօնոյեան ընդունած է Յունաստանի դեսպան Էվանկելոս Թուրնաքիսը

1 ­­Սեպ­տեմ­բե­րին, ­­Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­­Դա­ւիթ ­­Տօ­նո­յեան ըն­դու­նած է ­­Հա­յաս­տա­նի մէջ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­կարգ եւ լիա­զօր դես­պան Է­վան­կե­լոս ­­Թուր­նա­քի­սը եւ նո­րան­շա­նակ ռազ­մա­կան...
- Advertisement -