­Հա­յաս­տա­նի Ա.Գ. նա­խա­րա­րի բո­լոր տե­ղա­կալ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց հրա­ժա­րա­կան­նե­րը

­Հա­կա­ռակ ան­ցեալ շա­բաթ տա­րա­ծո­ւած լու­րե­րու պաշ­տօ­նա­կան հեր­քու­մին, ­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րի բո­լոր տե­ղա­կալ­նե­րը (փոխ­նա­խա­րար­նե­րը)՝ Ար­տակ Ա­պի­տո­նեան, Ա­ւետ Ա­դոնց ու Ար­մէն ­Ղե­ւոն­դեան ներ­կա­յա­ցու­ցած են ի­րենց...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան մամլոյ յայտարարութիւն

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտ. Միութեան մամլոյ յայտարարութիւնը՝ Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Չաւուշօղլուի Յունաստան այցելութեան առնչութեամբ Δελτίο Τύπου της Αρμενικής Νεολαίας Ελλάδος, με αφορμή την επίσκεψη του...

­Յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նը կը պա­հան­ջէ Ատր­պէյ­ճա­նէն հայ գե­րի­նե­րու ան­մի­ջա­կան վե­րա­դար­ձը

Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տին ըն­թաց­քին, յոյն ե­րես­փո­խան Ս­թե­լիոս ­Քիմ­պու­րո­փու­լոս Ատր­պէյ­ճա­նէն պա­հան­ջեց հայ ռազ­մա­գե­րի­նե­րու ան­մի­ջա­կան վե­րա­դար­ձը՝ մի­ջազ­գա­յին կա­նոն­նե­րուն հի­ման վրայ։ Հ­րա­պա­րա­կո­ւած հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ, եւ­րոե­րես­փո­խա­նը կը նշէ. «2020-ի...

Պէտք է յարգուի Հայաստանի հողային ամբողջականութիւնը. Յունաստանի Ա.Գ.Ն.

Մօտէն հետեւելով Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի սահմանագիծին վրայ ատրպէյճանցիներու կատարած ոտնձգութիւններու ծաւալումը Սիւնիքի մէջ, Յունաստանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը «Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ հրապարակում մը կատարեց,...

Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը գործածէ…«Ցեղասպանութիւն» եզրը

Լաթվիոյ խորհրդարանին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումի բանաձեւին հակազդելով, Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութիւնը գործածեց երկրէն ներս արգիլուած «Ցեղասպանութիւն» եզրը։ Լուրը կը հաղորդէ յունական «onalert.gr» կայքը։ Շտապելով դատապարտելու...

Հ.Յ.Դ. Հայաստանի Գերագոյն մարմնի յայտարարութիւնը

Մեր ինքնութեան եւ պետականութեան պահպանումը, երկրի անվտանգութեան ապահովումը պահանջում են ազգային ուժերի եւ գործիչների համախմբում ու միասնական պայքար՝ ուղղուած գործող իշխանութեանը հեռացնելուն՝ կանխելու համար...

Յոյները կը պատուեն Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչումը Պրազիլիոյ մէջ

­Թեր­թիս ըն­թեր­ցող­նե­րէն, նախ­կին յու­նա­հայ եւ այժմ պրա­զի­լիա­հայ ­Վար­դի­նէ ­Գա­լայ­ճեան կը տե­ղե­կաց­նէ մեզ, թէ Պ­րա­զի­լիոյ ­Սաօ ­Փաո­լօ քա­ղա­քին մէջ, 25 Ապ­րի­լին տե­ղի ու­նե­ցած ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան...

Մահացած է հայասէր լուսանկարիչ Նիքոլաս Մակինաս

­Պոլ­սոյ «­Ժա­մա­նակ» թեր­թէն տե­ղե­կա­ցանք, թէ Ապ­րի­լի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է հան­րա­ծա­նօթ լու­սան­կա­րիչ ­Նի­քո­լաս ­Մա­կի­նաս։ Ան 68 տա­րե­կան էր։ ­Մա­կի­նաս ե­ղած է ­Պար­թո­լո­մէոս...

Վարչապետ Ք. Միցոթաքիսի շնորհակալական նամակը Արամ Ա. Վեհափառին

Ինչ­պէս ար­դէն ծա­նօթ է մեր ըն­թեր­ցող­նե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս շնոր­հա­ւո­րա­կան նա­մակ­ներ ղրկած էր ­Յու­նաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս...

Դեսպան Ֆադէյ Չարչօղլեանի յայտարարութիւնը նախագահ Պայտընի կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման մասին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Հ.Հ. դես­պան ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեան հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը հրա­պա­րա­կած է ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ ­Ճօ ­Պայ­տը­նի կող­մէ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ա­ռի­թով։ «­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րի նա­խա­գահ ­Ջօ ­Բայ­դե­նը...
- Advertisement -