­Սուր բա­նա­վէճ՝ ­Տեն­տիաս-­Չա­ւուշօղ­լու մա­մու­լի ա­սու­լի­սի ըն­թաց­քին

15 Ապ­րի­լին, ­Յու­նաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Նի­քոս ­Տեն­տիա­սի Ան­գա­րա այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին, եր­կու եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու միա­ցեալ մամ­լոյ ա­սու­լի­սը սուր բա­նա­վէ­ճի վե­րա­ծո­ւե­ցաւ ա­նոնց մի­ջեւ,...

Ա­զե­րի դես­պա­նի ջղագր­գիռ «յար­ձա­կու­մը» յոյն եւ­րոե­րես­փո­խա­նին

­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի դես­պան Ա­նար ­Հիւ­սէյ­նով ըն­կե­րա­յին ցան­ցե­րէն ջղագր­գիռ յար­ձա­կում մը ը­րաւ Եւ­րո­պա­կան խորհր­դա­րա­նի յոյն պատ­գա­մա­ւոր ­Նի­քոս Անտ­րու­լա­քի­սի դէմ, ­Պա­քո­ւի մէջ բա­ցո­ւած՝ զո­հո­ւած հայ...

Հայ-յունական յարաբերութիւններ

Հայ-յունական երկկողմանի բարձր յարաբերութիւնները քննարկուեցան դեսպան Չարչօղլեանի եւ Յունաստանի Ա.Գ.Ն.-ի միջեւ Հայ եւ յունական յարաբերութիւնները կը գտնուին բարձր եւ շատ գնահատելի մակարդակի վրայ։ Յունաստանի արտաքին...

10 մար­դա­տար ինք­նա­շարժ­ներ ­Յու­նաս­տա­նէն՝ Ար­ցա­խին

Ար­ցա­խեան վեր­ջին պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, յու­զիչ ե­ղաւ յու­նա­հա­յու­թեան ար­ձա­գան­գը «­Մենք ենք մեր սահ­ման­նե­րը, բո­լորս Ար­ցա­խին հա­մար» կար­գա­խօ­սով «­Հա­յաս­տան հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րամ»ի հան­գա­նա­կու­թեան, ո­րուն շնոր­հիւ կա­րե­լի ե­ղաւ...

Ար­մէն ­Սարգ­սեա­նի շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­նե­րը՝ ­Յու­նաս­տա­նի Ան­կա­խու­թեան 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով

­­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Ար­մէն ­Սարգ­սեան շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղերձ յղեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ ­Քա­թէ­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լո­ւին ազ­գա­յին տօ­նի՝ Ան­կա­խու­թեան օ­րո­ւան եւ Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան լու­ծէն ա­զա­տագր­ման 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին...

Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րը ­Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ա­ռի­թով

Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 200-րդ ­տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս շնոր­հա­ւո­րա­կան նա­մակ­ներ ու­ղար­կեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վար­չա­պետ ­Քի­րիա­քոս ­Մի­ցո­թա­քի­սին եւ ­Յու­նաս­տա­նի Ուղ­ղա­փառ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ...

«Ատրպէյճան տասնեակ տարիներ կը պատրաստուէր պատերազմին համար».- Յունաստանի մէջ Ատրպէյճանի դեսպա­ն

­Յու­նաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ստեղ­ծո­ւած ծանր մթնո­լոր­տին, Ար­ցա­խի վրայ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած վեր­ջին պա­տե­րազ­մին եւ ­Թուր­քիոյ դե­րա­կա­տա­րու­թեան մա­սին ար­տա­յայ­տո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ ա­զե­րի դես­պան Ա­նար...

Յայտարարութիւն Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի

­Հիմք ըն­դու­նե­լով թա­գա­վա­րա­կի հետ կա­պո­ւած Ա­մե­րի­կա­յի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րում սաստ­կա­ցող պայ­ման­նե­րը եւ այդ պատ­ճա­ռով ժո­ղով­ներ գու­մա­րե­լու պե­տա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­նե­րը, Հ.Յ.Դ. ­Կազ­մա­կեր­պա­կան կա­նոն­նե­րի հա­մա­պա­տաս­խան կար­գով 2020 թ....

Փալէօ Ֆալիրոյի քաղաքապետարանը Արցախի զօրակցութեան բանաձեւ ընդունեց

Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րէն, հա­յա­հոծ ­Փա­լէօ ­Ֆա­լի­րո­յի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը ըն­դու­նած է բա­նա­ձեւ, ո­րուն հա­մա­ձայն իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ Ար­ցա­խի ժո­ղո­վուր­դին նկա­տի առ­նե­լով հայ եւ յոյն ժո­ղո­վուրդ­նե­րու...

«Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ

­Համազգայինի Արցախի գրասենեակը՝ Երեւանում «Համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին» ծրագրի մեկնարկ Մա­րիա ­Մար­կո­սեան-­Տա­մա­տեան ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ար­ցա­խի գրա­սե­նեա­կը ­Նո­յեմ­բե­րի 5ից իր աշ­խա­տանք­նե­րը ժա­մա­նա­կա­ւո­րա­պէս շա­րու­նա­կում է ­Հա­մազ­գա­յի­նի Ե­րե­ւա­նի գրա­սե­նեա­կում (­Մաշ­տո­ցի...
- Advertisement -