Հ.Կ.Խաչի «Զաւարեան» վարժարանի աւարտականներու վկայականներու բաշխման երեկոյին, տնօրէնուհի Հայկանուշ Մինասեանի արտասանած...

Այս դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը իր ա­ւար­տին հա­սաւ։  Եր­կու տա­րօ­րի­նակ դպրո­ցա­կան տա­րի­նե­րէ ետք, այս տա­րի դպրո­ցը վե­րագ­տաւ իր բնա­կա­նոն ըն­թաց­քը, վե­րա­ծաղ­կե­ցաւ։  Ան­գամ մը եւս հաս­տա­տե­ցինք թէ,...

­Խալ­քի­տի­քիի մէջ հայ գա­ղա­փա­րա­կան ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը պան­ծա­ցուց ­Մա­յիս 28-ի տօ­նախմ­բու­թիւ­նը (նկարներ)

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 104-րդ ­տա­րե­դար­ձի ե­լոյթ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի 29 ­Մա­յիս 2022-ին, Հ.Գ.­Խա­չի ­Խալ­քի­տի­քիի ա­մա­րա­նո­ցին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ, որ կազ­մա­կեր­պո­ւած էր Հ.Յ.Դ....

­Միա­ցեալ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ մը` ­Յու­նա­հա­յու­թեան կա­ռոյց­նե­րը նա­մա­կով կը դի­մեն Հ.Հ. վար­չա­պե­տին

Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցին վրայ ըն­թա­ցող զար­գա­ցում­նե­րուն եւ ­Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ ­Նի­կոլ ­Փա­շի­նեա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս կա­տա­րած մտա­հո­գիչ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն լոյ­սին տակ, ­Յու­նա­հայ գա­ղու­թի կա­ռոյց­նե­րը միա­ցեալ նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ նա­մակ...

Հայոց ցեղասպանութեան 107-ամեակի քաղաքական ոգեկոչական ելոյթ Աթէնքի մէջ

­­Յու­նաս­տա­նի մէջ նշո­ւած ­­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րու շար­քին, ­­Կի­րա­կի, 17 Ապ­րիլ 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­թէն­քի պա­տե­րազ­մա­կան թան­գա­րա­նի շքեղ սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան...

Խմբագրական — ­Տէր կանգնինք համազգային Ուխտին

Եր­կու տա­րո­ւան ընդ­մի­ջու­մէն ու հա­մա­վա­րա­կի ստեղ­ծած նե­ղա­ցու­ցիչ պայ­ման­նե­րուն վե­րա­ցու­մէն ետք, այս ­շա­բա­թա­վեր­ջին, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կը պատ­րաս­տո­ւի հրա­պա­րա­կա­յին եւ հա­մա­ժո­ղովր­դա­յին տա­րո­ղու­թեամբ ո­գե­կո­չել ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 107-ա­մեա­կը եւ...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի Յայտարարութիւն

2022թ. Ապրիլի 13-ին Ա.Ժ. ամպիոնից իր ելոյթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինեանի ինքնախոստովանական ցուցմունքները եւ Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա յարաբերութիւնների, Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետութեան անվտանգային խնդիրների վերաբերեալ յայտնած...

Հայրենի մամուլը կ՚արձագանգէ Յունաստանի Հ.Օ.Մ-ի բողոքի նամակին

«­Դե­ղո­րայ­քը մէկ տա­րի է՝ օ­դա­կա­յա­նում է, կա­ռա­վա­րու­թեա­նը լուր է տրո­ւել եւ նո­րից մարդ չի գնա­ցել, որ վերց­նի» ­Մէկ տա­րիէ ի վեր Ե­րե­ւա­նի «­Զուարթ­նոց» օ­դա­կա­յա­նի պա­հես­տա­նո­ցին...

ՊԱՏԳԱՄ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ

­Շատ սի­րե­լի ­Հա­ւա­տա­ցեալ­ներ, ­Սուրբ Ծնն­դեան առ­թիւ, ու­րա­խու­թեամբ կը դնեմ ձեր ձեռ­քե­րու մէջ Ֆ­րան­չիս­կոս Սր­բա­զան ­Պա­պին ­Պատ­գա­մը ­Յու­նաս­տա­նի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։ «Աս­տու­ծոյ ընտ­րու­թիւն­նե­րը կը զար­մաց­նեն» Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պին եզ­րա­փա­կիչ պա­տա­րա­գը Ա­թէն­քի...

Արհ. Տ. ­­Յով­սէփ Թ. Ծ. վրդ. ­­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին

­­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան ­­Կա­ռա­վա­ռիչ Ար­հիա­պա­տիւ Տ. ­­Յով­սէփ Թ.Ծ.վրդ. ­­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դին՝ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք....
- Advertisement -