ՊԱՏԳԱՄ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ

­Շատ սի­րե­լի ­Հա­ւա­տա­ցեալ­ներ, ­Սուրբ Ծնն­դեան առ­թիւ, ու­րա­խու­թեամբ կը դնեմ ձեր ձեռ­քե­րու մէջ Ֆ­րան­չիս­կոս Սր­բա­զան ­Պա­պին ­Պատ­գա­մը ­Յու­նաս­տա­նի հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն։ «Աս­տու­ծոյ ընտ­րու­թիւն­նե­րը կը զար­մաց­նեն» Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պին եզ­րա­փա­կիչ պա­տա­րա­գը Ա­թէն­քի...

Արհ. Տ. ­­Յով­սէփ Թ. Ծ. վրդ. ­­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զա­նին

­­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 16 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի Ա­ռա­քե­լա­կան ­­Կա­ռա­վա­ռիչ Ար­հիա­պա­տիւ Տ. ­­Յով­սէփ Թ.Ծ.վրդ. ­­Պէ­զա­զեան այ­ցե­լեց ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դին՝ ­­Գերշ. Տ. ­­Գե­ղամ Ս. արք....

Χρoνιά κατοχής και χαμένων ευκαιριών

1 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ա­մէ­նէն տա­րա­ծուն եւ ազ­դե­ցիկ օ­րա­թերթ «­Քա­թի­մե­րի­նի»-ն ­հիւ­րըն­կա­լեց Հ.Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ նո­րան­շա­նակ դես­պան ­Տիգ­րան Մկրտ­չեա­նի յու­նա­րէն յօ­դո­ւա­ծը, ո­րուն մէջ դես­պա­նը յստակ նշում­ներ...

Տխրունի` ­Կա­րա­պետ ­Յո­վա­կի­մեան

Ժպ­տա­դէմ եւ սրտա­բուխ բա­րու­թեամբ յատ­կան­շո­ւող հայ­րե­նա­կից մը եւս իր հրա­ժեշ­տը տո­ւաւ մեզ­մէ։ ­Յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի օ­րը, բո­լո­րին ծանօթ ­Կա­րօ ­Յո­վա­կի­մեա­նը՝ «­Ռու­լին», իր...

­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հան­դի­պում Ա­թէն­քի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Հոկ­տեմ­բե­րին Եւ­րո­պա­յի խոր­հուր­դի խորհրդա­րան­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վին ըն­դա­ռաջ, ­Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ա­լէն ­Սի­մո­նեան հիւ­րըն­կա­լո­ւած է ­Յու­նաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ­Քոնս­տան­թի­նոս ­Թա­սու­լա­սին կող­մէ: ­Յու­նաս­տա­նի...

Կէս լուրջ — կէս կատակ

(­Բան­տի ­պատ­մու­թիւն­ներ) ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ - ԾՐԱԳՐՈՒՄՆԵՐ... ՄԻՆՍԱՐ Աս­տո­ւած մե­զի խելք ու տրա­մա­բա­նու­թիւն տուեր է ե­ղեր, որ­պէս­զի կեան­քեր­նիս ու­զած­նո՜ւս պէս ծրագ­րենք... ­Մենք կ’առ­նենք ե­ղեր, մեր կեան­քի բո­լո՛ր ո­րո­շում­նե­րը... ­Հա, հա... խնդամ...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ը յարգեց Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու յիշատակը

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 106-ա­մեակի ո­գե­կո­չա­կան ե­լոյթ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կա­ռոյց­նե­րը, գլխա­ւո­րու­թեամբ սկաու­տա­կան եւ գայ­լի­կա­կան խում­բե­րուն, ի­րենց յար­գան­քի տուր­քը մա­տու­ցե­ցին մեր մէկ մի­լիոն ու կէս...

Հ.Յ.Դ. հիմնադրութեան 130-ամեակի համահայկական առցանց տօնակատարութիւն

Կիրակի՝ 2 Մայիս 2021-ի գիշերը, ճոխ բովանդակութիւն պարունակող տեսաերիզով մը, որ սփռուեցաւ համացանցին վրայ, համահայկական տարողութեամբ նշուեցաւ Հ.Յ.Դաշնակցութեան հիմնադրութեան 130-ամեակը։ Հ.Յ.Դ Բիւրոյի ներկայացուցիչ ընկ. Յակոբ...

ԽՕՍՔ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ — Անվերջալոյս առաւօտը

«Ին­չո՞ւ ող­ջը մե­ռել­նե­րուն մէջ կը փնտռէք։ ­Հոս չէ ան, յա­րու­թիւն ա­ռաւ։» (­Ղուկ.24:5) ­Մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի վար­դա­պե­տած բո­լոր ճշմար­տու­թիւն­նե­րը մար­դուն հա­մար ի­րա­կա­նու­թեան շրջագի­ծէն ներս մտան...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոն կ՚ողջունէ ամերիկացի նախագահի կողմէն Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը հաստատող ուղերձը

2021թ. Ապրիլի 24-ը պատմական օր է հայութեան համար։ Պատմական օր է, որովհետեւ Հայոց ցեղասպանութեան 106-րդ տարելիցի օրը, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների գործադիր իշխանութիւնը, յանձինս նախագահ...
- Advertisement -