Ինչ­պէ՞ս պի­տի ըլ­լայ յա­ջորդ օ­րը…

­Լուրջ հար­ցա­կան մը դրո­ւած է մեր առ­ջեւ։ ­Մինչ ամ­բողջ աշ­խար­հը կը պատ­րաս­տո­ւի աս­տի­ճա­նա­բար, բայց դան­դաղ քայ­լե­րով, մտնել բնա­կա­նոն կեան­քին հու­նին մէջ,...

«Ազատ Օր» բոլորեց իր հրատարակութեան 75րդ տարին

Յու­նա­հայ գա­ղու­թի օ­րա­թեր­թը՝ «Ա­զատ Օր»ը կը թե­ւա­կո­խէ իր հրա­տա­րա­կու­թեան 76րդ ­տա­րին։ 75ամեայ աւանդով, եր­կար ճամ­բայ կտրած մեր թեր­թը կը շա­րու­նա­կէ հան­դի­սա­նալ յու­նա­հա­յու­թեան...

Հարցազրոյցը Հայոց ցեղասպանութեան թանգարանի տնօրէն Յարութիւն Մարութեանի հետ

6-8 Դեկտեմբեր 2019ին, յատուկ հրաւէրով Աթէնք գտնուեցաւ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտի տնօրէն Յարութիւն Մարութեան, մասնակցելու եւ խօսք ուղղելու համար Պոնտոսի յոյներու ցեղասպանութեան 100ամեակին նուիրուած միջազգային...

Ամերիկեան Ծերակոյտը միաձայնութեամբ ընդունեց Հայոց ցեղասպանութեան բանաձեւը

Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 12 ­Դեկ­տեմ­բե­րին, ծե­րա­կու­տա­կան­ներ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տե­զի եւ ­Թետ Ք­րու­զի հե­ղի­նա­կած ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող թիւ 150 բա­նա­ձե­ւը միա­ձայ­նու­թեամբ...

Երգչախումբի փորձեր

Ուր­բաթ՝ 22 ­Նո­յեմ­բեր 2019ի, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ սկիզբ ա­ռին ե­կե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բի փոր­ձե­րը։ ­Սոյն փոր­ձե­րը կը կա­տա­րո­ւին ղե­կավա­րու­թեամբ Ար­տա­ւազդ վրդ. ­Շա­րո­յեա­նի։ Փոր­ձե­րը հե­տե­ւեալ...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Յունաստանի Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբը, հելլէն լրատուադաշտի համացանցային եւ հեռուստատեսութեան ներկայացուցիչներուն մամլոյ հաղորդագրութիւն մը յղեց, դատապարտելով Թուրքիոյ կողմէ հիւսիսային Սուրիա ներխուժումը, ուշադրութիւն հրաւիրելով մանաւանդ՝...

Հ.Յ.Դ. Բիւրոյի յայտարարութիւնը

Հերթական անգամ ոտնահարելով պետութիւնների եւ ժողովուրդների միջազգայնօրէն ամրագրուած իրաւունքները, Թուրքիան բացայայտ ռազմական ագրեսիա է ձեռնարկել Սիրիայի հիւսիս - արեւելքում: Ենթադրեալ անվտանգութեան գօտի ստեղծելու թուրքական...

Եռակողմ հանդիպում՝ Հայաստան, Յունաստան եւ Կիպրոս

­Սեպ­տեմ­բե­րի 25ին՝ ­Նիւ Եոր­քի, Մ.Ա.Կ.ի Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 74րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րու ծի­րէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ ե­ռա­կողմ հան­դի­պում ­Հա­յաս­տա­նի, ­Յու­նաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու ­Զօհ­րապ...

Փրոֆ. Համբիկ Մարուքեան պարգեւատրուեցաւ

Հինգ­շաբ­թի՝ 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նի կեդ­րո­նա­կան հան­դի­սասրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Երկ­րա­բան­նե­րու մի­ջազ­գա­յին ըն­կե­րակ­ցու­թեան (International Association of Geomorphologists) հա­մաշ­խար­հա­յին գի­տա­ժո­ղո­վը։ Ա­նոր ըն­թաց­քին, յու­նա­հայ փրոֆ....

Դաշնակցական Մամուլը

­­Միհ­րան ­­Քիւր­տօղ­լեան (ներ­կա­յա­ցո­ւած՝ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սար­դա­կան­նե­րու հա­մա­գու­մա­րին, 12 ­Մա­յիս 2019ին, Ա­թէնք: ­Հոս՝ խտա­ցո­ւած) ­Մա­մու­լը՝ ընդ­հան­րա­պէս Ի՞նչ կը նշա­նա­կէ «մա­մուլ» ­Բա­ռա­ցի՝ եր­կա­թա­գոր­ծի յա­տուկ գոր­ծիք մըն է, որ կը ծա­ռա­յէ ա­ռար­կայ...
- Advertisement -