Եւ­րո­պա­յի սահ­ման­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան հաս­տա­տու­թեան (Frontex) կայ­քէ­ջին մէջ լոյս տե­սած տե­ղե­կա­գի­րին հա­մա­ձայն, ­Յու­նաս­տա­նի կղզի­նե­րը հա­սած գաղ­թա­կան­նե­րու թի­ւի 9% յա­ւե­լում ար­ձա­նագ­րո­ւած է Օ­գոս­տո­սին։ ­Զա­նա­զան ու­ղի­նե­րով Եւ­րո­պա մուտք գոր­ծած 12.900 գաղ­թա­կան­նե­րէն, 9.300 ան­ձեր ան­ցան ա­րե­ւե­լեան Է­գէա­կա­նի կղզի­նե­րէն։ ­Հաս­տա­տու­թիւ­նը կը նշէ թէ այս թի­ւե­րը կրկնա­պատ­կո­ւած են 2018ի Օ­գոս­տո­սի տո­ւեալ­նե­րէն, մատ­նան­շե­լով թէ գաղ­թա­կան­նե­րով լե­ցուն նա­ւակ­նե­րու կրկնա­պա­տիկ թիւ մը կը փոր­ձէ հաս­նիլ յու­նա­կան կղզի­նե­րը, մաս­նա­ւո­րա­բար ­Լեզ­ւոս կղզին։ «Frontex»ի տե­ղե­կա­գի­րը կը նշէ թէ իւ­րա­քան­չիւր հինգ գաղ­թա­կան­նե­րէն եր­կու­քը` Աֆ­ղա­նիս­տա­նի քա­ղա­քա­ցի­ներ են։