7ա­մեայ Ա­րէն Էմ­րի­կեան` ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ա­խո­յեան

7ա­մեայ Ա­րէն Էմ­րի­կեան` ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ա­խո­յեան

0
1064

Ա­մե­րի­կա­հայ 7ա­մեայ Ա­րէն Էմ­րի­կեան, որ ­Շի­քա­կո­յէն է, դար­ձած է ճատ­րա­կի աշ­խար­հի ա­խո­յեան՝ մին­չեւ 8 տա­րե­կան ե­րե­խա­նե­րու տա­րի­քա­յին խում­բին մէջ: 7ա­մեայ Ա­րէ­նը ­Սեպ­տեմ­բեր 1ը դի­մա­ւո­րեց որ­պէս աշ­խար­հի ա­խո­յեան: Էմ­րի­կեան 11 խա­ղի մաս­նակ­ցած է եւ կրցած է բո­լո­րէն շատ միա­ւոր­ներ հա­ւա­քել աշ­խար­հի ա­խո­յեա­նու­թեան, որ տե­ղի ու­նե­ցած է Պ­րա­զի­լի մէջ: Ա­րէն սկսած է ճատ­րակ խա­ղալ իր մայ­րի­կին շնոր­հիւ, որ նկա­տած է, թէ ե­րե­խան հա­կում ու­նի այդ մար­զա­ձե­ւին հան­դէպ: «Ես ա­մէն օր 1,5 ժամ փորձ կ­՛ը­նէի: ­Մայ­րիկս ար­դէն միշտ կը պար­տո­ւի ինծ­մէ, իսկ հայ­րի­կիս հետ խա­ղա­լը ա­ւե­լի հե­տաքրք­րա­կան է:»,- ը­սած է Ա­րէն ա­մե­րի­կեան թեր­թին մը:­