Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ ծա­ռա­յու­թե­նէն հա­ղոր­դած են, որ 16 յու­նի­սին` ժա­մը 18:05-ի շուրջ, հա­կա­ռա­կոր­դը հաս­տո­ցա­ւոր հա­կահ­րա­սայ­լա­յին նռնա­կա­նե­տեր ար­ձա­կե­լով խախ­տած է զի­նա­դա­դա­րի պահ­պան­ման դրու­թիւ­նը` բա­նա­կի կեդ­րո­նա­կան են­թա­կա­յու­թեան զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սին ուղ­ղու­թեամբ կրա­կե­լով եւ սպան­նե­լով զի­նո­ւոր­ներ Ա­րա­յիկ ­Ռու­դի­կի ­Մա­տի­նեա­նը, ­Վի­գէն ­Ժի­րայ­րի ­Պետ­րո­սեա­նը եւ ­Վար­դան ­Ծո­վա­կի ­Սարգ­սեա­նը (բո­լորն ալ` 1997-ի ծնունդ):
­Դէպ­քին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը պար­զե­լու հա­մար կը կա­տա­րո­ւի հե­տաքն­նու­թիւն:
Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւ­նը իր հա­ղոր­դագ­րու­թեան մէջ նշած է, որ կը կի­սէ կորս­տեան ծանր վիշ­տը եւ իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ զի­նո­ւոր­նե­րուն ըն­տա­նիք­նե­րուն ան­դամ­նե­րուն, հա­րա­զատ­նե­րուն ու ծա­ռա­յա­կից­նե­րուն: