Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Θεσ/νίκης