Հ.Կ.Խաչի հիմնադիրներու, բարերարներու, կրթական մշակներու եւ վեթերան ընկերուհիներու հոգեհանգիստ

0
23

Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, այս ­­­Կի­րա­կի, 10 ­­Մարտ 2024-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յա­ւարտ Ս. եւ Ան­մահ ­­­Պա­տա­րա­գի, հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն պի­տի կա­տա­րէ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­­Խա­չի հիմ­նա­դիր­նե­րու, բա­րե­րար­նե­րու, կրթա­կան մշակ­նե­րու եւ միու­թեան վե­թե­րան ըն­կե­րու­հի­նե­րու յի­շա­տա­կին, յար­գե­լով բո­լո­րին ազ­գա­նո­ւէր եւ գի­տա­կից գոր­ծու­նէու­թիւ­նը:
­­Հո­գե­սուրճ՝ ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ:

Հ.Կ.­­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւն