ԳՈՅԺ

0
73

Հ. Կ.­ Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը կը գու­ժէ Հ. Կ.­ Խա­չի «­Ա. եւ Ժ. Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կարգ ազգ. վար­ժա­րա­նի նախ­կին տնօ­րէն եւ «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» ազգ. նա­խակր­թա­րա­նի տնօ­րէն ­ԲԱԲԳԷՆ ­ԳԱՍԱՊԵԱՆի մա­հը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 19 Փետրուար 2024-ին:
Խորին ցա­ւակ­ցու­թիւն­ներ իր ըն­տա­նի­քին, հա­րա­զատ­նե­րուն եւ գաղափարի ընկերներուն:
Մեր վարժարաններու իր նախկին եւ ներկայ աշակերտները, յարգանքով անթառամ պիտի պահեն յիշատակը իրենց սիրեցեալ տնօրէնին եւ ուսուցիչին:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըԳՈՅԺ
Յաջորդ յօդուածըԳՈՅԺ