­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեակ ­
Կեդ­րո­նա­կան ­Քա­ղա­քա­կան ­Ձեռ­նարկ
 
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Ատ­տի­կէի մարզ­պե­տա­րա­նի
եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի

­Կի­րա­կի, 23 Ապ­րիլ 2023, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11։00
Ա­թէն­քի «Աք­րո­փոլ» թա­տե­րաս­րահ
(Ի­փոք­րա­թուս 9, Ա­թէնք — մեթ­րօ ­Փա­նե­փիս­թի­միօ)

Ող­ջոյ­նի խօս­քեր՝ ­Հել­լէն ­Կա­ռա­վա­րու­թեան, ­Հել­լէն ­Խորհր­դա­րա­նի,
Ատ­տի­կէի ­Մարզ­պե­տա­րա­նի
­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան Դես­պա­նու­թեան

Օ­րո­ւան բա­նա­խօս՝
­Պե­ղո­պո­նե­զի հա­մալ­սա­րա­նի ­Քա­ղա­քա­կան ­Գի­տու­թեանց եւ ­Մի­ջազ­գա­յին
­Յա­րա­բե­րու­թեանց դա­սա­խօս, փրոֆ. ­Սո­թի­րիս ­Ռու­սոս
­Կը նա­խա­գա­հէ՝ ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեան

Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան խօսք

­Պի­տի յա­ջոր­դէ քայ­լար­շաւ դէ­պի ­Սին­տաղ­մա­յի
Ան­ծա­նօթ ­Զի­նո­ւո­րի յու­շա­դամ­բան

եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ