Շաբաթ, 28 Յունուար ժամը 21:00-ին «Զաւարեան» կեդրոնէն ներս