28 ՄԱՅԻՍ 1918-2018
100ա­մեակ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան եւ պե­տա­կա­նու­թեան
Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձին
նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ՝ ­Գո­մո­թի­նիի մէջ

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին եւ
Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ ­Միջ-­Թա­ղա­յին Խոր­հուր­դին կող­մէ

­Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ
­Շա­բաթ՝ 9 ­Յու­նիս 2018, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30ին, ­Գո­մո­թի­նիի ազ­գա­պատ­կան սրա­հին մէջ:

­Կը նա­խա­գա­հէ ընկ. ­Թագ­ւոր ­Գու­յում­ճեան

­Կը բա­նա­խօ­սէ ընկ. ­Կի­րա­կոս Մկր­տի­չեան

­Պի­տի յա­ջոր­դէ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ճոխ յայ­տա­գիր՝ մաս­նակ­ցու­թեամբ ­Գո­մո­թի­նիի ­Հայ
Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան «Ու­րար­տու» պա­րա­խում­բին եւ ­Գո­մո­թի­նիի գա­ղու­թի երգ­չա­խում­բին: