­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
­Միա­ցէ՛ք մեր ջան­քե­րուն, որ­պէս­զի միա՛ս­նա­բար օգ­նու­թեան ձեռք եր­կա­րենք Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան:

­Ձեր նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կրնաք կա­տա­րել ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի դրա­մատ­նա­յին հա­շի­ւին, ար­ձա­նագ­րե­լով «ΑΡΤΣΑΧ» բա­ռը:

­Տաս­նեակ հա­զար ըն­տա­նիք­ներ բռնի հե­ռա­ցան հայ­րե­նի հո­ղէն ու տու­նե­րէն: ­Մեծ ու փոքր, տա­րեց եւ ե­րե­խայ բռնե­ցին գաղ­թա­կա­նու­թեան դա­ժան ճամ­բան:

Թշնա­մին ար­դէն բռնագ­րա­ւած է մեր գիւ­ղերն ու քա­ղաք­նե­րը:
­Հա­յաս­տան մուտ­քին, կ­՛ար­ձա­նագ­րո­ւին ըն­տա­նիք­նե­րու կա­րիք­նե­րը:

Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան ­Կեդրո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը դրա­մա­հա­ւա­քի կոչ ուղ­ղած է
աշ­խար­հաս­փիւռ իր միա­ւոր­նե­րուն եւ ամ­բողջ հա­յու­թեան:

­Բո­լո­րի՛ս նե­ցու­կով եւ զօ­րակ­ցու­թեամբ, կրկին ոտ­քի՛ պի­տի կանգ­նի Ար­ցա­խի քա­ջա­րի մեր ժո­ղո­վուր­դը:

Παραλήπτης: Αρμενικός Κυανούς Σταυρός
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
IBAN GR1801101840000018429600283
Προσθέτοντας της λέξη «ΑΡΤΣΑΧ»