Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­չու­թիւ­նը, ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 25 ­Յու­լիս 2018ին, դե­ղօ­րայք եւ այլ անհ­րա­ժեշտ ի­րեր նո­ւի­րեց, Ա­մա­րու­շի ΚΕΕΛΠΝΟ հաս­տա­տու­թեան մի­ջո­ցով Ատ­տի­կէի մէջ հրդե­հէն տու­ժած­նե­րուն, ա­նոնց օգ­տա­կար հան­դի­սա­նա­լու նպա­տա­կով:
Ա­թէն­քի ա­րո­ւար­ձան­նե­րուն մէջ վեր­ջին օ­րե­րու հրդեհ­նե­րուն հե­տե­ւան­քով տի­րող ա­հա­ւոր կա­ցու­թիւ­նը, ա­մէն մէկ ան­հա­տի վրայ պարտք կը դնէ իր կա­րե­լին ը­նե­լու, ա­մո­քե­լու հա­մար ան­մեղ մար­դոց ցա­ւը:
Ա­մէն մէկս իր մաս­նակ­ցու­թեամբ երկ­րի հա­ւա­քա­կան ջան­քե­րուն, կը ցա­ւակ­ցինք եւ զօ­րավիք կը կանգ­նինք այս ա­ղէ­տէն հա­րո­ւա­ծո­ւած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն:

Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ