­Գա­րէա­յի եւ շրջա­կայ­քի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք, թէ Ք­րիս­տո­սի Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով, ­Շա­բաթ, 21 ­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Գա­րէա­յի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» մատ­ռան մէջ, ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ պի­տի մա­տու­ցո­ւի, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ

ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱ­Նի

­Պի­տի ­Պա­տա­րա­գէ շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ ԱՐԺ. Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՇԱՀԻՆԵԱՆ:

Ս. ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի դպրա­պե­տու­թեամբ բարշ. ­Պետ­րոս սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի:

­Պի­տի յա­ջոր­դէ գա­թա­յի կտրում եւ բաշ­խում՝ ­Գա­րէա­յի Հ.Կ.­Խա­չի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ:

Այ­սու կը հրա­ւի­րո­ւին շրջա­նի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րը մաս­նակ­ցե­լու այս հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան, ա­պա ա­ւան­դա­կան ­Տա­րե­հա­ցի կտրու­մի ձեռ­նար­կին։

­Գա­րէա-­Կե­սա­րեա­նիի ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուրդ
­Գա­րէա­յի Հ. Կ. ­Խա­չի «Աղ­թա­մար» ­Մաս­նաճիւ­ղի ­Վար­չու­թիւն