­Շա­բաթ 20 ­Յու­նո­ւար 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30-ին, ­Գա­րէա­յի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» մա­տու­ռին մէջ, հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. արք. ­Խա­չե­րեա­նի, սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ, ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով:
­Պա­տա­րա­գեց եւ Ա­ռաջ­նորդ սրբա­զան հօր Ս. Ծնն­դեան պատ­գա­մը ըն­թեր­ցեց, շրջա­նիս հո­գե­ւոր հո­վիւ արժ. Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեան:
Ս. ­Խո­րա­նին սպա­սար­կեց պա­տա­նի դպիր ­Ֆի­լի­պոս Պ­րուն­ծոս-Ե­րա­նո­սեան: Ս. պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ դպրա­պե­տու­թեամբ բրշ. ­Պետ­րոս սրկ. ­Պար­սա­մեա­նի:
Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան, Ազգ. վար­չու­թեան փոխ ա­տե­նա­պետ տօքթ. Ս­տե­փան ­Փա­փա­զեան, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հի տիկ. ­Լի­զա Ա­ւա­գեան, շրջա­նիս մէջ գոր­ծող միւ­թիւն­նե­րու եւ կա­րոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ եւ գո­հա­ցու­ցիչ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ:
­Յա­ջոր­դեց գա­թա­յի կտրում եւ բաշ­խում՝ ­Գա­րէա­յի Հ.Կ.­Խա­չի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ: ­Տէր հօր օրհ­նու­թեան ա­ղօթ­քէն ետք հրաո­ւի­րո­ւե­ցաւ շրջա­նիս ե­րեց ծխա­կան եւ խա­չու­հի տիկ. Իս­կու­հի ­Գա­զան­ճեան կտրե­լու հա­մար զայն, իսկ օ­րո­ւան բախ­տա­ւորն էր տիկ. ­Մա­րօ ­Սի­մո­նեան:

Յ. Գ.
Ար­ժա­նի է յի­շա­տա­կել եւ գնա­հա­տել, ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի եւ շրջա­նիս մէջ գոր­ծող ­Միու­թիւն­նե­րու ան­դամ­նե­րէ, ինչ­պէս նաեւ շրջա­նիս կա­մա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րէ բաղ­կա­ցած եր­գե­ցիկ ե­րեք խում­բեր, Ուր­բաթ՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2024-ի Ս. Ծնն­դեան Ճ­րա­գա­լոյ­ցի գի­շե­րը, այ­ցե­լե­ցին ­Գա­րէա-­Կե­սա­րեա­նիի ծու­խին պատ­կա­նող մեր հա­ւա­տա­ցեալ հայ­րե­նա­կից­նե­րուն բնա­կա­րան­նե­րը եւ «­Խոր­հուրդ մեծ» շա­րա­կա­նի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ, ա­ւե­տե­ցին մեր ­Տէր ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­Սուրբ Ծ­նուն­դը:
­Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին:

ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ