Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­20 Ապ­րի­լէն մին­չեւ 25 Ապ­րիլ 2017 Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րուն վրայ քա­րոզ­չա­կան տա­ղա­ւար­ներ զե­տե­ղո­ւած են։
Ա­թէն­քի մէջ՝ ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կին վրայ եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ՝ Ա­րիտս­թո­թե­լուս հրա­պա­րա­կին վրայ։
Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան ըն­կեր­նե­րը եւ ըն­կե­րու­հի­նե­րը ան­ցորդ­նե­րուն պի­տի բաժ­նեն տե­ղե­կա­տո­ւա­կան թռու­ցիկ­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ պի­տի ծա­խո­ւին գիր­քեր, ձայ­նաս­կա­ւա­ռակ­ներ եւ այլ ի­րեր։