Այ­սու կը հա­ղոր­դենք մեր սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 22 ­Մա­յիս 2022-ին ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յըն­թացս Ս. ­Պա­տա­րա­գի պի­տի կա­տա­րո­ւի քա­հա­նա­յա­կան ձեռ­նադրու­թիւն եւ օ­ծում։

­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ ձեռ­նադ­րու­թեան կարգն ու օ­ծու­մը կա­տա­րէ
­Գե­րաշ­նորհ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մին

­Խար­տա­ւի­լա­կու­թեամբ
­Գե­րա­պա­տիւ Տ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ Ծ. ՎՐԴ. ՍԱՂՏԸՃԵԱ­Նի
Ա­ռաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մին

Ըն­ծա­յեալ՝ ­Բա­րեշ­նորհ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍՐԿ. ՔԱԼՈՂԼԵԱՆ

­Սուրբ ­Պա­տա­րա­գի եր­գե­ցո­ղու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րէ ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ երգ­չա­խում­բը, ղե­կա­վա­րու­թեամբ
­Գե­րա­պա­տիւ Տ. ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ Ծ. ՎՐԴ. ՓԱՇԱՅԵԱՆԻ
­Հո­գե­ւոր հո­վիւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­յոց

ԿՈՉՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

­Շա­բաթ, 21 ­Մա­յիս 2022-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ըն­ծա­յեա­լին քա­հա­նա­յա­կան կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։
­Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը ներ­կայ ըլ­լա­լու եւ մաս­նակ­ցե­լու Ս. ­Պա­տա­րա­գին, ­Ձեռ­նադ­րու­թեան ու Օծ­ման հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ ա­ղօ­թա­կից ըլ­լա­լու նո­րըն­ծայ քա­հա­նայ հօր հո­գե­ւոր եւ հո­վո­ւա­կան աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ ծա­ռա­յու­թեան։

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻՆ