Խանասորի արշաւանքի առիթով դաշտագնացութիւն

Փարնիթա լեռը 1936ին։ Ոտքի կեդրոնը,

Հաճնոյ հերոս՝ Արամ Կայծակ