­Օգոստոս 2023-ին, Սիրոս կղզիին մէջ տեղի ունեցած սկաուտական միջփաղանգային բանակումին մասնակցող երկու քոյրեր իրենց մտածումները կը յայտնեն

Փա­ղան­գի բա­նա­կում 2023-­Սի­րոս կղզի

­Բա­ցօ­դեայ մի­ջա­վայ­րի մէջ է, որ փա­ղանգի խում­բը, դժո­ւա­րու­թիւն­ներ կը դի­մագ­րա­ւէ եւ կը փոր­ձէ զա­նոնք յաղ­թա­հա­րել, որ­պէս­զի ա­պա­գա­յին կա­րող խմբա­պետ եւ ղե­կա­վար մը ըլ­լայ:
Այս­պէս ալ, այս տա­րո­ւայ փա­ղան­գի բա­նա­կու­մին, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Սի­րոս կղզիին մէջ, բո­լոր պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը բաժ­նո­ւե­ցանք մեր միջեւ եւ թէ՛ խմբա­յին, թէ՛ ան­հա­տա­կան աշ­խա­տան­քով, կա­րո­ղա­ցանք կա­տա­րե­լա­գոր­ծել մեր բա­նա­կու­մին յայ­տա­գի­րը:
­Մե­զի յանձ­նարա­րո­ւած աշ­խա­տանք­նե­րը կա­տա­րե­լու հա­մար, բաժ­նո­ւե­ցանք խում­բե­րու եւ ա­մէն մէկ խումբ փնտռեց, հե­տաքն­նեց եւ կա­պի մէջ մտաւ նա­խա­տե­սո­ւած այ­ցե­լու­թեան վայ­րե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն հետ: ­Մեր այ­ցե­լած վայ­րերն էին՝ ­Սի­րո­սի ձիար­շա­ւա­րա­նը, լո­խու­մի գոր­ծա­րա­նը, կա­ւի գոր­ծա­րա­նը եւ վեր­ջա­պէս՝ կղզիի ձկնա­րա­նը: ­Հա­կա­րակ որ կղզին շատ կա­նա­չա­պատ չէ, կ’ա­պա­հո­վէ բա­ւա­կան տե­սա­կի ծո­վա­յին կեն­դա­նի­ներ, ըստ հե­տե­ւան­քի ու­նե­նա­լով բա­ւա­կան ճոխ ձկնա­րան մը:
­Տե­ղե­կա­ցանք եւ ի­մա­ցանք նաեւ կղզիին հետ կա­պո­ւած հա­յե­րու պատ­մու­թիւ­նը:
­Կե­րա­կու­րի յայ­տագ­րի եւ պատ­րաս­տու­թեան պար­տա­կա­նու­թիւ­նը եւս ստանձ­նե­ցինք փա­ղան­գի քոյր-եղ­բայր­նե­րը եւ սխալ­ներ ու դժո­ւա­րու­թիւն­ներ ու­նե­նա­լով հան­դերձ, կա­րո­ղա­ցանք դի­մագ­րա­ւել եւ ձեռք բե­րել նոր փոր­ձառու­թիւն­ներ, գի­տե­լիք­ներ եւ ա­ւե­լի գործ­նա­կան մտա­ծե­լա­կերպ:
Այս բա­նա­կու­մէն վե­րա­դար­ձանք զգա­լով ա­ւե­լի լաւ մար­դիկ, ա­ւե­լի լաւ հա­յեր եւ ա­ւե­լի լաւ սկաուտ­ներ, վեր­յի­շե­լով սկաու­տու­թեան նշա­նա­բա­նը. «­Բարձ­րա­ցի՜ր, ­Բարձ­րա­ցու՜ր»:

­Քոյր Ար­տու­մեան Ա­նի

***

Κι όμως αυτό που λένε ότι «ένα ταξίδι είναι το μόνο που μπορείς να αγοράσεις και να σε κάνει πλούσιο» είναι αλήθεια. Έτσι και το δικό μας ταξίδι στο πανέμορφο νησί της Σύρου μας έμεινε αξέχαστο, με μια φανταστική ομάδα και τους τρεις εξίσου υπέροχους αρχηγούς μας που ήταν στο πλάι μας κάθε φορά που τους χρειαζόμασταν.
Θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπέροχους ανθρώπους που βοήθησαν να περάσουμε αυτές τις πέντε μέρες καταπληκτικά.
Τον κύριο για την διαμονή μας το πρώτο βραδύ στην πλατεία Μιαούλη με το δημαρχείο να μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Εννοείται δεν μπορώ να μην αναφέρω για το θέατρο Απόλλων που το εσωτερικό του κόβει την ανάσα όπως και ο επιβλητικός ιερός ναός του αγίου Νικολάου. Την κυρία που μας γνώρισε αυτά τα εξαιρετικά άλογα που στην συνέχεια ιππεύσαμε. Δεν ξεχνάμε φυσικά την φιλοξενία από τον κύριο Εμμανουήλ, στο εργαστήριο κεραμικών ΧΙΜΑΙΡΑ art & craft. Όπως και ο κύριος Κωνσταντίνος, φρόντισε να μας εξηγήσει τα πάντα για την παραγωγή λουκουμιών και χαλβαδόπιτας.
Επίσης ευχαριστούμε τον κύριο που μας μετέφερε με ασφάλεια στον θαλάσσιο κόσμο με πλήρη εξοπλισμό. Και εκτός από την αξέχαστη κατάδυση επισκεφθήκαμε και το ενυδρείο στο Κίνι και γνωρίσαμε και εκεί την θαλάσσια ζωή της Σύρου.
Από όλα τα παραπάνω είναι εμφανές ότι αυτή την διαφορετική εκδρομή θα τη θυμόμαστε για Πάντα. Στο τέλος της ημέρας τα πόδια σου θα πρέπει να είναι κουρασμένα, τα μαλλιά σου ακατάστατα και τα μάτια σου να λάμπουν από αυτά που είδες.

Κούιρ Ελπίδα Καλογήρου