Տօն Ս. Ստե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի

0
38

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Երկուշաբթի, 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­առաւօտեան ժամը 10-ին, Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր եկեղեցւոյ մէջ պի­տի նշո­ւի քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին ­Սար­կա­ւագ ու նա­խավ­կայ Ս. Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նը։

Պիտի պատարագէ արժ. Տ. Պարետ քհնյ. Խաչերեան:

Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, ներ­կայ գտնո­ւե­լու կե­նա­րար ­Սուրբ պա­տա­րա­գին եւ լսե­լու օ­րո­ւան պատ­գա­մը։

Հոգաբարձութիւն