Տօն Սրբոց Վար­դա­նանց զօ­րա­վա­րացն մե­րոց եւ 1036 վկա­յիցն

0
49

Ի գի­տու­թիւն կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, որ ­­Հինգ­շաբ­թի 16 ­­Փետ­րո­ւար 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 8:30ին, Սր­բոց ­­Վար­դա­նանց ­­Զօ­րա­վա­րացն ­­Մե­րոց եւ 1036 Վ­կա­յիցն ազ­գա­յին եւ ե­կե­ղե­ցա­կան տօ­նին ա­ռի­թով, պի­տի մա­տու­ցո­ւի Ս. պա­տա­րագ ­­Գո­քի­նիոյ ու ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս:
«Ս. ­­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ Արժ. Տ. ­­Պա­րէտ Քհնյ. ­­Խա­չե­րեան:
­­Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «­­Զա­ւա­րեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
«Ս. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի պա­տա­րա­գէ Արժ. Տ. ­­Նա­րեկ Քհնյ. ­­Շա­հի­նեան։
­­Ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի «Լ. եւ Ս. ­­Յա­կո­բեան» ազգ. վար­ժա­րա­նի, ինչ­պէս նաեւ «Ա. եւ Ժ. ­­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը:
Ե­կէ՛ք մաս­նա­կից դառ­նանք Ս. ­­Վար­դա­նանց տօ­նի սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեան եւ գօ­տեպն­դո­ւինք օ­րո­ւան խոր­հուր­դով ու պատ­գա­մով:

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ