­Մեր ­Տի­րոջ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի ­տա­ճար ըն­ծայ­ման՝ ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի տօ­նին առ­թիւ¸ Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժամը 7-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։
­Նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ ­
Յու­նաս­տա­նի ­թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ
Ա­րա­րո­ղու­թեան ա­ւար­տին, պա­հե­լով հայ ժո­ղո­վուր­դի դա­րա­ւոր ա­ւան­դու­թիւ­նը ե­կե­ղեց­ւոյ բա­կին մէջ պի­տի վա­ռո­ւի նաեւ խա­րոյ­կը։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը, ներ­կայ գտնո­ւե­լու ­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի ա­րա­րո­ղու­թեան: Ինչ­պէս նաեւ կը հրա­ւի­րենք ծնող­նե­րը, որ­պէս­զի ի­րենց մա­նուկ զա­ւակ­նե­րը բե­րեն ե­կե­ղե­ցի, ըն­ծա­յա­բե­րե­լու հա­մար Ս. ­Խո­րա­նին:

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԷԻ
«Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ» ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ